Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Klimaændringer: gennemførelse af Parisaftalen kræver større ambitioner og ny forvaltningsmodel  
Byer og regioner opfordrer EU til at højne ambitionsniveauet, booste lokale klimainvesteringer og omlægge forvaltningen med formel inddragelse af lokale myndigheder

Her fem måneder inden FN's klimaforhandlinger på COP24 i Katowice, Polen, holdt Det Europæiske Regionsudvalg (RU) en debat på højt niveau om klimaindsatsen. EU's lokale og regionale ledere vedtog en udtalelse om klimaforvaltningen efter 2020 , hvori de skitserer, hvordan Parisaftalen efter deres opfattelse skal omsættes til praksis – det såkaldte Parisregelsæt. Uden formel inddragelse af de lokale og regionale myndigheder vil der fortsat være et misforhold mellem klimatilsagnene og den indsats, der er nødvendig for at holde temperaturstigningen et godt stykke under 2° C. RU slutter op om forslaget fra ordfører Andrew Cooper (UK/EA) om at lukke emissionshullet ved hjælp af lokalt bestemte bidrag.

RU's formand Karl-Heinz Lambertz åbnede debatten, der blev afholdt i Bruxelles, med at henvise til EU's nyligt vedtagne klima- og energimål for 2030 og sagde: "EU går fortsat forrest, når det gælder klimaændringer, men hvis vi ikke fastsætter nogle mere ambitiøse mål, foretager flere lokale investeringer og omlægger klimaforvaltningen radikalt, vil vi ikke kunne opfylde de løfter, vi gav i Paris. I FN og på EU-niveau har vi hårdt brug for at omlægge klimaforvaltningen med permanente strukturer, hvori byers og regioners synspunkter, løsninger og bidrag tages med."

EU-kommisæren med ansvar for klima og energi , Miguel Arias Cañete , sagde: "Regionale og lokale myndigheder kan påvirke udviklingen af energiunionen via de klima- og energidialoger på flere niveauer, som medlemsstaterne skal afholde med henblik på at udforme de nationale energi- og handlingsplaner. De nye EU-mål betyder, at vi kan højne vores ambitionsniveau for reduktion af CO 2 -emissionerne fra de nuværende 40 % til lige over 45 % i 2030. Dette styrker EU's stilling forud for FN's næste klimakonference i Katowice. Det, vi har brug for, er en robust og gennemsigtig forvaltningsramme for Parisaftalen, og dialog og inddragelse af byer og regioner er helt afgørende."

Vedrørende finansieringen understregede kommissær Arias Cañete, at der årligt er behov for investeringer i størrelsesordenen 379 mia. EUR i perioden fra 2021 til 2030, og han gjorde opmærksom på, at 25 % af EU's udgifter i den pågældende periode går til klimamålene. Den spanske kommissær opregnede EU's vigtigste finansieringsprogrammer for klimaindsatsen, bl.a. Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og samhørighedsfonden, Connecting Europe-faciliteten, InvestEU-programmet, Horisont Europa-programmet med 15 mia. EUR til klima, energi og mobilitet og det nye program for omstilling til ren energi under LIFE med et budget på 1 mia. EUR. Som hjælp til de mest sårbare regioner har RU oprettet særlige programmer som Kulregioner under omstilling og Ren energi til EU's øer.

Tomasz Chruszczow, særlig udsending vedrørende klimaændringer og Polens ledende klimaekspert , sagde: "Byer og regioner er dem, der virkelig kan gøre en forskel. Parisaftalen vil kun blive en succes, hvis alle er med: alle lande, alle byer og regioner, virksomheder, lokalsamfund og enkeltpersoner. Det polske formandskab for COP24 har valgt "Forandring sammen" som slogan. Vi håber virkelig, at vores fælles indsats vil udløse de forandringer, der skal til."

Det er forventningen, at man i Katowice som opfølgning på de aftalte klimamål i Paris i 2015 vil nå til enighed om retningslinjer og metoder til, hvordan vi når målet om at holde den globale temperaturstigning et godt stykke under 2° C. Et vigtigt element heri er den gennemsigtige ramme for, hvordan landene overvåger og indberetter deres fremskridt mod emissionsreduktion, og som er helt afgørende for at opbygge tillid i det internationale samfund.

Andrew Cooper, medlem af Kirklees Council i UK og ordfører for Klimaforvaltningen efter 2020 udtalte: "Siden Parisaftalen blev vedtaget, har lokale og regionale myndighedet fået større og større indflydelse i de internationale klimaforhandlinger. Det er nu på tide at anerkende forvaltningen på flere niveauer og formalisere de lokale og regionale myndigheders rolle i den globale klimaforvaltning. De nationalt bestemte bidrag er ikke nok til at nå Parisaftalens mål om at begrænse temperaturstigningen til et godt stykke under 2° C, og slet ikke til 1,5. Vi foreslår et system, hvor lokalt og regionalt bestemte bidrag supplerer de nationale tilsagn. Byer og regioner er ikke kun dem, der kan lukke emissionshullet, vi er også dem, der kan vise, at et højere ambitionsniveau er muligt."

Ashok-Alexander Sridharan, borgmester i Bonn og formand for ICLEI, bemærkede: "Byer og regioner går forrest i klimaindsatsen. Klimatopmødet for lokale og regionale myndigheder i Bonn sidste år sendte et entydigt signal til det internationale samfund om, at vi ønsker en intensiveret og hurtigere indsats for at nå Parisaftalens mål. Parisregelsættet skal integreres i et system, hvor byers og regioners emissionsreduktion medtages i de nationale sporingssystemer. Vi må sikre os, at lokalt bestemte bidrag er synlige i Parisregelsættet."

Mariusz Skiba , viceborgmester i Katowice , sagde: "Katowices mål for COP24 er at vise, hvordan en by kan gennemgå en radikal omstrukturering i løbet af kort tid. Katowice og for så vidt hele Schlesien har fra gammel tid været forbundet med kulminedrift og sværindustri. Men byfornyelse og genindustrialisering har gjort Katowice til en miljøvenlig og virkelig grøn by, hvor vi nu satser på intensive udviklingsteknologier, forretningsservice, banksektoren, forskning og turisme. Den forandring vil vi vise verden."

Der findes i dag flere globale initiativer for at spore de lokale og regionale myndigheders fremskridt på klimafronten. Borgmesterpagten og Carbon Climate Registry er to gode eksempler herpå. Alligevel indeholder Parisaftalen intet formelt om, hvordan byers og regioners emissionsreduktioner skal overvåges og indberettes, hverken via de nationalt bestemte bidrag eller direkte gennem et FN-system.

Fotos fra plenarforsamlingen og besøget for journalister kan findes her .

Yderligere oplysninger

RU-udtalelser vedrørende Parisaftalen:

På vej mod en global klimaaftale i Paris , ordfører: Annabelle Jaeger (FR/PES), medlem af regionalrådet i Provence-Alpes Côte d’Azur (oktober 2015)

Gennemførelse af den globale klimaaftale – en territorial tilgang til COP22 i Marrakesh , ordfører: Francesco Pigliaru (IT/PES), formand for Sardiniens regionalråd og tidligere formand for RU's ENVE-underudvalg (oktober 2016)

Klimafinansiering: Et centralt instrument for gennemførelsen af Parisaftalen , ordfører: Marco Dus (IT/PES), medlem af kommunalrådet i Vittorio Veneto, Treviso (oktober 2017)

Kontaktperson: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-MORE-AMBITION-NEEDED.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-MORE-AMBITION-NEEDED.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-MORE-AMBITION-NEEDED.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-MORE-AMBITION-NEEDED.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-MORE-AMBITION-NEEDED.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023