Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Klimaforandringer: lokale ledere støtter "Global Strike for Future" og efterlyser et kulstofneutralt EU inden 2050  
Byerne og regionerne bakker i Bukarest op om bevægelsen "Unge for klimaet" og opfordrer EU til at have højere klimaambitioner og styrke investeringerne i at holde opvarmningen vel under 2°C

EU's byer og regioner har bakket op om protesterne som led i " Global Strike for Future " , der forventes at samle hundreder af tusinder af unge verden over i morgen den 15. marts med krav om flere hasteforanstaltninger til at tackle den globale opvarmning . Under (Re)New EUrope - topmødet i Bukarest gentog lokale og regionale ledere deres opfordring til EU om at optrappe sin indsats, forpligte sig til at holde temperaturstigningerne vel under 2°C og arbejde for et kulstofneutralt Europa inden 2050. Siden august 2018 har tusinder af skoleelever gået i gaderne i mere end 30 lande verden over med krav om yderligere tiltag til at tackle klimaforandringerne. De globale CO 2 - udledninger nåede i 2018 det højeste niveau nogensinde.

Den seneste videnskabelige rapport om klimaforandringer, offentliggjort af FN's Klimapanel i november 2018 , viser, at der er mindre end 20 år til at afværge en klimakatastrofe, der vil gøre den globale opvarmning uhåndterlig. Med de nuværende tendenser vil de globale temperaturer stige med 3°C indtil 2100, hvilket uafvendeligt vil beskadige vores biodiversitet og gøre hårdt vejr til et uoverkommeligt problem, advarer videnskabsmændene.

Med henvisning til en nylig erklæring fra den 16-årige svenske klimaaktivist Greta Thunberg i Bruxelles udtalte Karl-Heinz Lambertz , formand for Det Europæiske Regionsudvalg: "Unge mennesker går på gaden med et simpelt ønske: at verdens ledere lever op til de klimaforpligtelser, de indgik i Paris. Det er på det lokale plan, at kampen mod klimaforandringer kan vindes, og byerne og regionerne er mere ambitiøse end landene. EU har fastlagt målsætninger og øger investeringerne, men det er stadig ikke nok: vi er nødt til at gøre mere for at sætte regionerne og byerne i stand til at gennemføre omstillingen, skabe grønne job, blive energieffektive og reducere emissionerne yderligere. Videnskaben er umisforståelig, de unge har gjort deres hjemmearbejde, og nu er det op til os at beskytte planeten og deres fremtid, hvilket er grunden til, at vi efterlyser et klimaneutralt Europa inden 2050".

I sin tale på topmødet, som omfatter 100 unge lokalt valgte politikere og udgør det største møde for lokale og regionale ledere i EU siden COP21 i Paris, sagde Det Europæiske Regionsudvalgs første næstformand Markku Markkula : "Ingen kan alene overkomme klimaforandringerne: vi skal alle handle og bidrage. Den eneste måde, hvorpå vi kan lykkes, er hvis alle myndighedsniveauer arbejder sammen med erhvervslivet og virksomhederne om at fremme innovation af høj kvalitet. FN's mål for bæredygtig udvikling skal indarbejdes i politikken, men vi behøver mere end ord, vi behøver investeringer. EU's fonde og offentlige midler kan hjælpe med at samfinansiere omstillingen til ren energi. Imidlertid skal vi frem for alt andet skabe det rette miljø lokalt, så bæredygtige virksomheder kan trives og fremmes".

De globale CO 2 -udledninger nåede i 2018 det højeste niveau nogensinde. Dette fik den 16-årige svenske skoleelev Greta Thunberg til at lancere den verdensomspændende bevægelse "Unge for klimaet", som har fået skoleelever verden over til at protestere hver uge med krav om en større indsats mod klimaforandringerne.

RU's medlem Vasco Alves Cordeiro (PT/PES) , formand for Konferencen af Perifere Kystregioner i Europa og for den regionale regering i Azorerne, Portugal, deltog i panelet " Regioner og byer i EU skaber en bæredygtig fremtid " og sagde: " Vi skal alle på samtlige myndighedsniveauer forstå, at de klimaudfordringer, vi står over for, ikke er en fremtidig problemstilling . Der er tale om nutidige og eksisterende udfordringer, hvis konsekvenser vi allerede lider under, og som kun kan tackles, hvis vi gør en fælles indsats på koordineret vis. Dette er, hvad de unge beder os om at gøre: arbejde sammen her og nu for at sikre den fremtid, som de unge generationer har krav på. EU's regioner fører an, men det er nødvendigt, at EU og EU's internationale partnere ikke slækker på deres klimaambitioner".

I sit indlæg i Bukarest sagde Magnus Berntsson , formand for Forsamlingen af Regioner i Europa og for R20 – Regions of Climate Action samt regional miljøminister og næstformand for regionsrådet i Västra Götaland, Sverige: "Regionale og lokale myndigheder i Europa og andre dele af verden bakker fuldt op om Parisaftalen og efterlyser ambitiøse klimaforanstaltninger. Vi er en del af løsningen. I vores lokalsamfund forstår vi borgernes behov, og vi lægger kræfterne sammen med det lokale erhvervsliv og forskere om at skabe grøn vækst og jobs som erstatning for, hvad der går tabt i omstillingen. Ved at arbejde sammen og udveksle gode eksempler vil vi sejre. Dette er også, hvad den unge generation forventer af os".

Bemærkninger til redaktørerne:

Re (New) Europe -topmødet vil blive afsluttet med vedtagelsen af en erklæring fra de lokale og regionale ledere " EU bygges nedefra og op sammen med vores regioner og byer ". Erklæringen vil formelt blive overdraget til Rumæniens præsident, Klaus Iohannis . Erklæringen vil beskrive regionernes og byernes synspunkter for lederne af EU - institutionerne og stats- og regeringscheferne, der samles i Sibiu, Rumænien, den 9. maj for at drøfte EU's fremtid.

Ved siden af regeringsførelse og demokrati, samhørighed og brexits indvirkning på de regionale økonomier har Bukarest-topmødet haft bæredygtig udvikling øverst på dagsordenen i et panel, der skal vise, hvordan byer og regioner gennemfører klimaforanstaltninger på lokalt plan. Klik her for at se nogle af de bæredygtige initiativer, som EU's byer og regioner er i færd med at gennemføre.

Regionernes og byernes aktiviteter vedrørende klimaforandringer

Europas energiomstilling og dekarbonisering af økonomien er en topprioritet for EU's byer og regioner. Det Europæiske Regionsudvalg – EU's forsamling af 350 lokale og regionale valgte politikere – er i færd med at udarbejde to formelle udtalelser for at styrke implementeringen af målene for bæredygtig udvikling i Europa. På den kommende plenarforsamling den 26.-27. juni forventes EU's forsamling af lokale og regionale repræsentanter at vedtage en udtalelse om EU's klimaneutrale strategi , der blev lanceret af Kommissionen i november 2018 .

RU's pressemeddelelser om klimaforandringer:

18/12/2018 COP24: Byer og regioner vil fortsat presse på for større klimaambitioner

13/12/2018 COP24: Byer og regioner opfordrer til en formel rolle i Parisaftalen

18/11/2018 Klimaforandringer: "I kan regne med os" (Forord ved Det Europæiske Regionsudvalgs formand Karl - Heinz Lambertz og 1. næstformand Markku Markkula)

15/11/2018 COP24: Er du klar?

19/09/2018 Lokale myndigheder bringer klimaambitioner op på det næste niveau

06/07/2018 Klimaændringer: Gennemførelse af Parisaftalen kræver større ambitioner og ny forvaltningsmodel

Photos of "(Re)New Europe - 8th European Summit of Regions and Cities" are available here .

Kontaktperson:
David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0)470 88 10 37

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-LOCAL-LEADERS-BACK-GLOBAL-STRIKE-FOR-FUTURE.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-LOCAL-LEADERS-BACK-GLOBAL-STRIKE-FOR-FUTURE.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-LOCAL-LEADERS-BACK-GLOBAL-STRIKE-FOR-FUTURE.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-LOCAL-LEADERS-BACK-GLOBAL-STRIKE-FOR-FUTURE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-LOCAL-LEADERS-BACK-GLOBAL-STRIKE-FOR-FUTURE.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023