Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Klimatilpasning: Vi har brug for lokale løsninger til at tilpasse os til den globale opvarmning  

Det Europæiske Regionsudvalg (RU) bifalder den nye EU-strategi for tilpasning til klimaændringer , som blev vedtaget af Kommissionen den 24. februar 2021. RU beklager dog, at meddelelsen, selv om den gør det muligt at omsætte planlægning til handling, stadig mangler konkrete mål for tilpasningen til klimaændringerne. Den nye strategi beskriver, hvordan EU kan tilpasse sig til konsekvenserne af klimaændringerne. Fra 1980 til 2016 beløb de samlede økonomiske tab som følge af ekstreme vejrforhold i Europa sig til over 436 mia. EUR. Covid - 19-pandemien har kun understreget behovet for at skabe et sundere og sikrere miljø for alle. RU efterlyste i en udtalelse vedtaget på plenarforsamlingen i december 2020 en ny EU-strategi for tilpasning til klimaændringer.

Juan Espadas (ES/PES) , borgmester i Sevilla og formand for RU's ENVE-underudvalg og for arbejdsgruppen om den grønne pagt – going local , sagde: "Skovbrande, ødelæggende oversvømmelser, dødelige tørker: alt for mange mennesker er blevet ramt af klimakatastrofer, som bliver hyppigere og mere intense. Klimakrisen har voldsomme konsekvenser, og vi er nødt til at handle nu, da dette allerede er blevet den nye normal. Det er en global nødsituation, som kræver lokale løsninger. Den nye strategi for tilpasning til klimaændringer kan hjælpe de lokale og regionale myndigheder med at forberede sig på og tilpasse sig til disse ekstreme forhold og styrke vores modstandsdygtighed over for klimaændringerne. Vi glæder os over forslaget fra Kommissionens ledende næstformand Frans Timmermans og er taknemmelige for hans anerkendelse af betydningen af den lokale klimaindsats."

Markku Markkula (FI/EPP) , formand for byrådet i Espoo og for Helsinki-regionen, sagde: "Det glæder os at se, at Kommissionen har vedtaget en mere ambitiøs EU-strategi for tilpasning i overensstemmelse med vores opfordring til at fremme aktiv nærhed og proportionalitet og dermed anerkender den vigtige rolle, som byer og regioner spiller i tilpasningen til klimaændringerne. Vi er nu nødt til at styrke indsatsen og i væsentlig grad øge finansieringen af lokale projekter for tilpasning til klimaændringerne, udbrede anvendelsen af bedste praksis i hele EU og udnytte de muligheder for innovation, som databaseret beslutningstagning giver." Markku Markkula er tidligere formand for RU og ordfører for udtalelsen om klimatilpasning, som blev vedtaget i december 2020.

RU bakker op om Kommissionens mål om at fremme bæredygtig og modstandsdygtig udvikling i byområder og landdistrikter og rette de økonomiske ressourcer mod det lokale niveau, bl.a. til støtte af landbruget, som er den sektor, der rammes hårdest af klimaændringerne.

EU's forsamling af byer og regioner glæder sig til at samarbejde med Kommissionen om den nye politiske støttefacilitet, der skal yde direkte teknisk bistand til lokale og regionale myndigheder til at udarbejde og gennemføre tilpasningsstrategier og handlingsplaner i tæt samarbejde med borgmesterpagten.

Inddragelsen af de lokale og regionale myndigheder i fastlæggelsen af dagsordenen for tilpasning til klimaændringerne vil også blive styrket gennem centrale EU-programmer som dagsordenen for byerne , et EU-initiativ lanceret i maj 2016 med udgangspunkt i en arbejdsmetode med samarbede på flere niveauer mellem medlemsstaterne, byerne og Kommissionen om at fremme væksten, leveforholdene og innovationen i Europas byer.

Udvalget bakker op om forslaget om at revidere retningslinjerne for bedre regulering og anerkendelsen af den lokale klimatilpasningsindsats som en tværgående prioritet. RU glæder sig ligeledes over, at den nye strategi lægger vægt på integrering af klimatilpasningspolitikken i andre politikker, og understreger, at gennemførelsen af lokale klimatilpasningstiltag – en af de tre prioriteter i den nye klimatilpasningsstrategi – er afgørende for at kunne omsætte planlægning til handling.

RU bakker op om forslaget om et klima- og sundhedsobservatorium og foreslår en åben dialog for at sikre, at det skaber grudlaget for at medtage sundhedsdimensionen i den europæiske grønne pagt , EU's vækststrategi, der skal sikre klimaneutralitet senest i 2050.

RU støtter yderligere overvågning og dataindsamling som et vigtigt redskab til at målrette de lokale og regionale klimatilpasningsforanstaltninger. Climate-ADAPT , den europæiske platform for viden om tilpasning, skal styrkes og udvides. Der skal trækkes yderligere på data fra Copernicus' klimaændringstjeneste .

Rådet forventes at nå til enighed om konklusionerne om den nye EU-strategi for tilpasning til klimaændringer i juni 2021.

Yderligere oplysninger:

Efter meddelelsen fra Kommissionen og RU på plenarforsamlingen i oktober 2020 er det direkte samarbejde mellem EU og de lokale og regionale myndigheder blevet styrket gennem oprettelsen af et territorialt organ under borgmesterpagten bestående af 27 medlemmer af Det Europæiske Regionsudvalg, som snart vil blive offentliggjort. EU's forsamling af byer og regioner repræsenteres i øjeblikket i borgmesterpagtens politiske råd af Warszawas borgmester og tidligere medlem af Europa-Parlamentet Rafał Kazimierz Trzaskowski (PL/EPP).

RU lancerede for nylig arbejdsgruppen om den grønne pagt – going local , der skal sikre, at EU's strategi for bæredygtig vækst og covid-19-genopretningsplanerne udmønter sig i direkte støtte til byer og regioner med henblik på gennemførelse af den grønne pagt på lokalt plan.

Som led i kampagnen "Opbygning af modstandsdygtige regional- og lokalsamfund" har RU lanceret en onlineoversigt over 200 eksempler på bedste praksis fra RU's medlemmer, som viser, hvordan byer og regioner allerede gennemfører den europæiske grønne pagt gennem konkrete projekter om tilpasning til og afbødning af klimaændringer.

Den nye EU-strategi for tilpasning til klimaændringer blev bebudet i meddelelsen om den europæiske grønne pagt efter en evaluering af 2013-strategien i 2018 og en åben offentlig høring mellem maj og august 2020.

Klimaændringerne har omfattende konsekvenser for økosystemer, økonomiske sektorer og menneskers sundhed og trivsel i Europa. Ifølge Kommissionen beløb de samlede registrerede økonomiske tab som følge af vejrforhold og andre klimarelaterede ekstreme forhold i Europa sig til over 436 mia. EUR i perioden fra 1980 til 2016.

Landbruget er den sektor, der er mest sårbar over for klimaændringer. Alene i 2018 beløb skaderne i landbruget sig til omkring 2 mia. EUR i Frankrig, 1,4 mia. EUR i Nederlandene og 770 mio. EUR i Tyskland. Med en global opvarmning på 3°C vil vi se tørker dobbelt så ofte, og de årlige absolutte tab som følge af tørke i Europa vil stige til 40 mia. EUR om året med de alvorligste konsekvenser i Middelhavs- og Atlanterhavsregionerne (EU SCIENCE HUB).

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CLIMATE-ADAPTATION-STRATEGY.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CLIMATE-ADAPTATION-STRATEGY.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CLIMATE-ADAPTATION-STRATEGY.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CLIMATE-ADAPTATION-STRATEGY.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CLIMATE-ADAPTATION-STRATEGY.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023