Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Byer og regioner hilser fremskridtene i forbindelse med samhørighedspolitikken for 2021 - 2027 velkommen  

Det Europæiske Regionsudvalg (RU) glæder sig over den foreløbige aftale om reglerne for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og for Samhørighedsfonden, som vil betyde at der investeres mere end 240 milliarder EUR i at mindske uligheder og fremme bæredygtig vækst overalt i EU. Der er i den forbindelse blevet taget hensyn til en række vigtige, mangeårige anmodninger fra de lokale og regionale myndigheder. Det gælder eksempelvis en stærkere territorial dimension, fokus på bæredygtig udvikling og den særlige situation, som kendetegner regionerne i den yderste periferi.

Den 8. december nåede Europa-Parlamentets og Rådets forhandlingsgrupper til enighed om de nye regler for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Samhørighedsfonden. Tilsammen udgør disse fonde de mest effektive investeringsredskaber i EU's budget. Over de næste syv år bidrager de nemlig med 242,9 mia. EUR til EU's regionalstøtte. Midlerne vil være til rådighed fra den 1. januar 2021.

"Aftalen om Den Europæiske Udviklingsfond og Samhørighedsfonden er et skridt af afgørende betydning for byer og regioner. Covid-19-pandemien har især ramt de mest udsatte personer i vores samfund. Projekter vedrørende socialt boligbyggeri, bekæmpelse af ulighed og bæredygtig infrastruktur med henblik på at opnå klimaneutralitet senest i 2050 vil nu modtage EU-støtte fra den 1. januar 2021. Lighed, social retfærdighed og bæredygtighed – det skal være de ledende principper for EU's omstilling. Disse midler er et nødvendigt redskab, for at vores regioner kan nå målene" , sagde Isabelle Boudineau (FR/PES), formand for RU's Underudvalg for Territorial Samhørighed og EU's budget (COTER) og næstformand for regionen Nouvelle-Aquitaine.

RU glæder sig over de indgåede kompromiser om de vigtige anmodninger, som byerne og regionerne har fremsat, hvilket vil bidrage til at gøre samhørighed til en grundlæggende værdi. De omfatter en stærkere territorial dimension, større investeringer i bæredygtig byudvikling, en indsats for at gøre noget ved konsekvenserne af den demografiske tilbagegang i tyndtbefolkede områder, idet der især tages hensyn til de særlige udfordringer, som regionerne i den yderste periferi må slås med. Den nye EFRU og den nye Samhørighedsfond vil øge midlerne til intelligent vækst og sikre, at mindst 30 % af ressourcerne investeres i grøn økonomi, eftersom det er så vigtigt at opfylde forpligtelserne i henhold til Parisaftalen. Desuden vil fondene arbejde for at fremme et mere socialt og inklusivt Europa.

"RU er yderst tilfreds med, at der er blevet indgået så god en aftale, hvor lovgiverne har taget hensyn til næsten alle vores anbefalinger. Europas største offentlige fond giver alle regioner mulighed for at investere i nye færdigheder, job og omstillingen til en kulstoffri økonomi, og det gør den til Europas grønneste fond og samtidig et reelt udtryk for solidaritet med alle slags regioner" , sagde Michiel Rijsberman (NL/Renew Europe), RU's ordfører for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden og regional minister i provinsen Flevoland.

Der mangler stadig nogle tekniske detaljer i forordningen, som vil blive bragt i orden i januar, inden den formelt kan vedtages af Rådet og Europa-Parlamentets plenarforsamling.

Baggrund:

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) har til formål at styrke den økonomiske og sociale samhørighed i EU ved at mindske ubalancer mellem regionerne. Den fokuserer sine investeringer på fire prioriterede områder, nemlig innovation og forskning, den digitale dagsorden, støtte til små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og lavemissionsøkonomien. Samhørighedsfonden er forbeholdt lande, hvis bruttonationalprodukt pr. indbygger ligger under 90 % af EU-gennemsnittet. Forordningen om EFRU og Samhørighedsfonden (tidligere omfattet af to særskilte forordninger) fastsætter specifikke mål og støtteomfang for begge fonde.

Kontaktperson:

Carmen Schmidle

Tlf.: +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023