Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Byerne og regionerne skitserer det kommende miljøhandlingsprogram  
Det Europæiske Regionsudvalg vedtager enstemmigt en række anbefalinger til forbedring af integrationen og gennemførelsen af miljølovgivning og -politik i Europa

Trods forbedringer i de seneste årtier står Europas miljø fortsat over for anselige udfordringer. Naturressourcerne degraderes af landbrug, fiskeri, transport, industri, turisme og byspredning. De lokale ledere peger på en utilstrækkelig politikintegration, finansiering, informationsudveksling og koordinering, der forhindrer en effektiv implementering af miljølovgivningen i EU. Forud for det 8. miljøhandlingsprogram, som den kommende Kommission skal fremlægge, har EU's byer og regioner fremsat en række anbefalinger til forbedring af gennemførelsen af miljøpolitik og -lovgivning i Europa i det kommende årti.

Medlemmerne af Det Europæiske Regionsudvalg har enstemmigt vedtaget en udtalelse om det 8. miljøhandlingsprogram , EU's kommende ramme for miljøpolitiske prioriteter og målsætninger. Som led i forberedelsen af denne udtalelse offentliggjorde RU en omfattende studie i 2018.

Nok er miljøpolitik uden tvivl et af største resultater af den europæiske integrationsproces, men der er fortsat mangler. Medlemmerne peger på en utilstrækkelig politikintegration og problemer med finansiering, informationsudveksling og administrativ kapacitet. EU's byer og regioner opfordrer alle myndighedsniveauer til at styrke koordineringen, intensivere udveksling af viden og data og sørge for bedre sikring af overensstemmelse.

Udtalelsens ordfører, Cor Lamers (NL/EPP), Borgmester i Schiedam og formand for RU's Underudvalg for Miljø, Klimaforandring og Energi (ENVE), udtalte: "Det kommende miljøhandlingsprogram skal være mere strategisk, integreret og fleksibelt og skal tackle de teknologiske udfordringer og sigte mod innovation. Det skal endvidere levere svar på de mest presserende udfordringer i forbindelse med omstillingen på områder som f.eks. energi, cirkulær økonomi, fødevarer og ren mobilitet. Vi skal etablere forbindelse mellem ideen om menneskelig sundhed og en sund planet, økonomi og samfund, hvor ressourcerne anvendes ansvarligt og effektivt. Vores økonomiske model skal beskytte biodiversiteten og være baseret på den cirkulære økonomi, med tilstrækkeligt med vækst, udvikling og jobs, der skaber grobund for et sundt samfund, hvor bæredygtige investeringer fremmer bæredygtige forretningsmodeller".

"Biodiversitet, affaldshåndtering, luftkvalitet og støj er de mest problematiske områder, når vi evaluerer gennemførelsen af miljølovgivningen i Europa", bemærkede Adina-Ioanna Vălean (RO/EPP) , formand for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI) i Europa-Parlamentet. "Det er klart, at for at vores miljøpolitikker – og specifikt miljøhandlingsprogrammet – kan blive en succes, skal EU's byer og regioner inddrages mest muligt", understregede MEP Adina-Ioanna Vălean på RU's plenarforsamling.

Som dem, der langt hen ad vejen har ansvaret for implementeringen af miljødirektiverne i Europa, er byerne og regionerne gået foran, i og med at de har vedtaget konkrete anbefalinger for den kommende ramme for EU's miljøpolitik. Medlemmerne opfordrer til, at man prioriterer en faktisk gennemførelse af de eksisterende standarder, og afviser den praksis, hvor bøder føres over på de lokale og regionale myndigheder.

RU støtter incitamenter til de lokal- og regionalmyndigheder, der præsterer ud over det sædvanlige ved gennemførelsen af miljøpolitik og -lovgivning, og efterlyser yderligere synergi mellem finansieringskilderne og offentlige og private finansieringsprogrammer.

Medlemmerne har foreslået, at det kommende miljøhandlingsprogram omfatter en EU-strategi til at fremme sund levevis for alle. RU foreslår et slankt og enkelt 8. miljøhandlingsprogram med fem hovedkapitler: omstilling, innovation, gennemførelse, overordnede globale udfordringer og kommunikation.

Medlemmerne foreslår, at man yderligere styrker den tekniske platform for miljøsamarbejde , som er en eksemplarisk institutionel samarbejdsordning, der blev lanceret i 2012. Platformen er en permanent dialogstruktur mellem Kommissionen og RU for at fremme implementeringen af miljølovgivningen og samarbejdet mellem lokale og regionale myndigheder i EU.

RU foreslår, at der etableres et netværk af ambassadører inden for den tekniske platform med henblik på at fremme implementeringen af miljølovgivningen på alle forvaltningsniveauer. RegHub , RU's nye netværk af regionale knudepunkter til evaluering af gennemførelsen af EU's politik , skal også bidrage til at forbedre miljøimplementeringen ved at identificere lakuner og skræddersyede løsninger for EU's territorier.

Medlemmerne bifalder Kommissionens forslag om, at fokus i den kommende flerårige finansielle ramme skal være på bæredygtig udvikling og integrering af miljøpolitikken i alle budgetposter. RU ønsker imidlertid, at mere end 30 % af budgettet afsættes til generel integrering af klimapolitikken.

Miljøhandlingsprogrammer har styret EU's miljøpolitik siden 1970'erne. EU er i øjeblikket i færd med at gennemføre det 7. miljøhandlingsprogram, som løber indtil den 31. december 2020. Kommissionens generaldirektorat for miljø er i færd med at fuldføre sin evaluering, der skal præsenteres på den kommende Grønne uge den 13.-17. maj 2019 . Den 16. maj organiserer RU en debat om det kommende miljøhandlingsprogram.

Det vil være den kommende Kommission, der tiltræder efter europaparlamentsvalget den 26. maj, som skal træffe beslutning om at præsentere det 8. miljøhandlingsprogram. Miljøimplementering er en af ENVE's prioriteter for 2019 .

Det 8. europæiske topmøde for regioner og byer

Bæredygtig udvikling og den næste generation af EU-programmer vil være blandt de centrale emner på det  8. europæiske topmøde for regioner og byer , der finder sted i Bukarest i Rumænien den 14.-15. marts 2019, kun to uger før Det Forenede Kongerige forventes at forlade EU den 29. marts, og to måneder før valget til Europa - Parlamentet.

Mere end 500 europæiske, nationale, regionale og lokale ledere fra alle EU's medlemsstater vil komme til den rumænske hovedstad for at fokusere på de lokale og regionale myndigheders bidrag til "Europas fremtid". Under overskriften "(Re) New EUrope" vil topmødet således være det største politiske møde i år for borgmestre, regionsformænd og andre folkevalgte lokale og regionale repræsentanter fra hele EU.

Arrangementet vil også samle 100 unge lokal- og regionalpolitikere, der får lejlighed til at deltage aktivt i debatten om Europas fremtid. Arrangementet omfatter desuden den officielle lancering af det nye netværk af regionale knudepunkter (#RegHub) , hvor repræsentanter for de 20 regioner, der deltager, vil være til stede.

Hvis du ønsker at deltage i topmødet, bedes du tilmelde dig via det rumænske EU-formandskabs websted for medieakkreditering (frist 1. marts). Bemærk venligst, at kun registrerede journalister vil kunne få medieakkreditering.

Baggrundsoplysninger

Som led i forberedelsen af denne udtalelse offentliggjorde RU en omfattende studie i 2018.

November 2018 – RU's studie – "Towards an 8th Environment Action Programme- Local and regional dimension" (Mod et 8. miljøhandlingsprogram – lokalt og regionalt aspekt).

Marts 2018 - Europa-Parlamentet – Betænkning om gennemførelse af det 7. miljøhandlingsprogram.

RU's ENVE-underudvalgs prioriteter for 2019

Miljøpolitik i Europa

Hvad vil sikring af overholdelse af miljøbestemmelser sige?

Kontaktperson : David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/HG-22-DIGITAL-LOCAL-AND-CIRCULAR-SOLUTIONS-SUPPORTING-THE-ZERO-POLLUTION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
20.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023