Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Byer og regioner har brug for direkte EU-finansiering for at fremskynde en grøn genopretning efter covid-19  

I dette interview deler Rafał Trzaskowski, borgmester i Warszawa og kandidat til præsidentposten i Polen, sine synspunkter som ordfører for den europæiske klimapagt , der er Kommissionens initiativ til at engagere offentligheden i den europæiske grønne pagt og vejen mod klimaneutralitet. Der er for øjeblikket mulighed for at besvare et spørgeskema , som indgår i RU's undersøgelse "Fremme af de lokale og regionale myndigheders kapacitet til at gennemføre den grønne pagt: En værktøjskasse til klimapagten".

Kan du som RU's ordfører for "klimapagten" fortælle os, hvorfor dette emne er så vigtigt?

For mig er det indlysende og enkelt. Uden lokalsamfundene vil det ambitiøse mål om klimaneutralitet i den europæiske grønne pagt simpelthen ikke blive opfyldt. Vi gennemfører 70 % af al EU-lovgivning. Vi står for en tredjedel af de offentlige udgifter og to tredjedele af de offentlige investeringer i EU. Vi gennemfører 90 % af klimatilpasningsforanstaltningerne og har ansvaret for 70 % af foranstaltningerne til modvirkning af klimaændringer. Det er derfor klart, at vores rolle og engagement er afgørende. For at opnå klimaneutralitet er det nødvendigt, at alle er med om bord: nationale regeringer, lokale og regionale myndigheder og vigtigst af alt borgerne. Borgerne er nødt til at forstå, hvorfor det er værd at gøre en indsats og få et klart indblik i de fordele, som klimaomstillingen kan have for deres helbred, trivsel og tegnebog. Jeg ser en særlig rolle for de lokale myndigheder på dette område, da vi er tættest på borgerne og det myndighedsniveau, som borgerne har størst tillid til. Derfor forsvarer jeg og tilskynder til et tæt samarbejde mellem Kommissionen og Det Europæiske Regionsudvalg, så vi kan nå vores fælles mål om at gøre EU klimaneutralt.

Mener du, at klimapagten stadig kan være nyttig set i lyset af den aktuelle sundhedsmæssige og økonomiske krise?

Jeg mener, at den er endnu mere relevant i dag, end det var tilfældet før covid-19-udbruddet. Endnu en gang har pandemien vist, hvor afgørende de lokale myndigheder er, idet de står i forreste linje og tager hånd om borgernes behov og bekymringer. I forbindelse med den grønne pagt skal de lokale og regionale myndigheder udstyres med konkrete instrumenter, der giver os mulighed for at gennemføre reelle forandringer i lokalområderne, som borgerne rent faktisk kan se. I modsat fald vil tanken om klimaneutralitet kun være et løfte, der ikke nyder særlig stor popularitet, især ikke med en truende økonomisk krise i horisonten. Vi står nu ved en skillevej, og det er vigtigt, at vi træffer de rigtige beslutninger og bevæger os i retning af en mere bæredygtig økonomi for befolkningen, der har borgerne i centrum.

Du lancerede for nylig en bred høring om den europæiske klimapagt som supplement til den, der blev iværksat af Kommissionen. Hvilke oplysninger forventer du at indsamle?

Først og fremmest ønsker jeg at få et indblik i, hvordan pandemien har ændret lokalsamfundenes opfattelse af klimapolitikken. Vil klimapolitikken fortsat være en prioritet for dem, som indtil nu har haft emnet højt på deres dagsorden? Vi er nødt til at være opmærksomme på, at pandemien og de økonomiske forstyrrelser, den forårsager, påvirker lokalsamfundene i alvorlig grad. Ligesom i Warszawa lider de lokale og regionale myndigheder allerede under et voldsomt tab af indtægter i deres respektive budgetter. Vil de stadig være parate til at investere i en grøn omstilling, eller hvad der nu er et mere passende udtryk – en grøn genopretning? Jeg vil gerne kende deres præcise behov, og dermed deres forudsætninger for at kunne vælge denne kurs.

Kommissionen er i øjeblikket i færd med at fastlægge grundlaget for klimapagten. Hvis du skulle give Kommissionen ét enkelt råd, hvad skulle det så være?

 

Pandemien har sendt vores samfund og økonomi ud i ukendt farvand. Personligt mener jeg, at den eneste vej frem er at sikre en genopretning ved at udnytte den styrke og de muligheder, som EU giver. Jeg er imidlertid bange for, at der er andre, som hævder det modsatte. Jeg vil derfor give Kommissionen det råd, at den bør lære af tidligere erfaringer og være så tæt på borgerne som muligt. Kommissionen har stærke allierede blandt os, de lokale og regionale myndigheder. Vi er villige til at hjælpe med at realisere de mål, vi deler, herunder målet om klimaneutralitet. Jeg fastholder: vi er fast besluttede på at støtte en grøn genopretning, men for at dette kan lade sig gøre, har vi brug for passende finansielle ressourcer, der kan fremskynde processen. Byer i hele EU, såsom Warszawa, bør modtage direkte EU-støtte, eftersom vi ved, hvor og hvordan vi skal investere effektivt, så borgerne ser klare resultater i dagligdagen. 

Bemærkninger:

Forslaget til udtalelse om den europæiske klimapagt af ordfører Rafał Trzaskowski, borgmester i Warszawa, kan ses her på alle officielle EU-sprog. Teksten drøftes og sættes under afstemning på det næste møde i ENVE - underudvalget den 8. juni . En endelig afstemning og vedtagelse er planlagt til plenarforsamlingen i oktober 2020.

Spørgeskemaet kan besvares . Det Europæiske Regionsudvalg (RU) anser klimapagten for at være en enestående mulighed for at sikre en mere inklusiv og effektiv tilgang til gennemførelsen af den europæiske grønne pagt. RU har iværksat en undersøgelse for at få et nærmere indblik i byer og regioners specifikke syn på vejen mod klimaneutralitet. Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen vil indgå i Rafał Trzaskowskis udtalelse. Spørgeskemaet indgår i RU's undersøgelse "Fremme af de lokale og regionale myndigheders kapacitet til at gennemføre den grønne pagt: En værktøjskasse til klimapagten" og har følgende struktur:

Del 1: drøftelse af virkningerne af den igangværende pandemi og de efterfølgende økonomiske konsekvenser for politikkerne vedrørende den grønne pagt på lokalt og regionalt plan.

Del 2: kortlægning af værktøjer og instrumenter for bedre at kunne støtte de lokale og regionale myndigheder i gennemførelsen af den grønne pagt.

Del 3: selvevaluering af de fremskridt, din myndighed har gjort i omstillingen til klimaneutralitet.

Dagsordenen og andre dokumenter til ENVE-underudvalgets møde den 8. juni kan downloades her .

Klik her for flere oplysninger om den europæiske klimapagt.

Kontaktperson:

David Crous

Tlf. +32 (0)470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-NEED-DIRECT-EU-FUNDING-TO-ACCELERATE-A-COVID-19-GREEN-RECOVERY.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-NEED-DIRECT-EU-FUNDING-TO-ACCELERATE-A-COVID-19-GREEN-RECOVERY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-NEED-DIRECT-EU-FUNDING-TO-ACCELERATE-A-COVID-19-GREEN-RECOVERY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-NEED-DIRECT-EU-FUNDING-TO-ACCELERATE-A-COVID-19-GREEN-RECOVERY.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-NEED-DIRECT-EU-FUNDING-TO-ACCELERATE-A-COVID-19-GREEN-RECOVERY.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023