Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Byer og regioner spiller en afgørende rolle for gennemførelsen af EU's grønne prioriteter i de næste fem år  
Det Europæiske Regionsudvalg efterlyser lovgivningsmæssig sikkerhed og finansielle incitamenter til at fremskynde EU's omstilling til ren energi, herunder en bevilling til omstilling under samhørighedspolitikken på 4,8 mia. EUR til grønne kulregioner.

Bukarest har dannet rammen om det 24. møde i Det Europæiske Regionsudvalgs Underudvalg for Miljø, Klimaforandring og Energi. De tre vigtigste punkter på dagsordenen var foranstaltninger, der kan sætte skub i implementeringen af Parisaftalen, byernes og regionernes rolle i forbindelse med gennemførelsen af EU's pakke om ren energi og målene for bæredygtig udvikling. Sammen med Kommissionen, det rumænske EU - formandskab og sammenslutningen af rumænske kommuner deltager RU også i den 12. konference om SET-planen, "Realisering af energiomstillingen på lokalt plan" fra den 12. til den 14. juni 2019 .

Medlemmerne vedtog forslaget til udtalelse "Gennemførelse af pakken om ren energi: de integrerede nationale energi -  og klimaplaner som et instrument til en lokal og regional tilgang til klima, aktiv og passiv energi" . Ordfører József Ribányi (HU/EPP) , næstformand for amtsrådet i Tolna Megye sagde: "Medlemsstaterne skal foretage en kritisk vurdering af de klima- og energidialoger på flere niveauer, som de har indført for at sikre, at de lokale og regionale myndigheder inddrages i lige så høj grad som anført i forordningen om forvaltning af energiunionen. Det er gennem disse dialoger, at byer og regioner, men også civilsamfundet, erhvervslivet og relevante interessenter kan deltage i fastlæggelsen og gennemførelsen af energi- og klimastrategier og handlingsplaner. Vi må ikke glemme, at byer og regioner forvalter store bygningsmasser og offentlige transportnet, har direkte kompetencer inden for byplanlægning og arealforvaltning og fungerer som regulerende myndigheder for decentral energiproduktion. Som den forsamling, der repræsenterer byer og regioner i EU, sigter vi mod at bidrage til de nationale energi- og klimaplaner og navnlig til klima- og energidialogerne på flere niveauer. "

Medlemmerne vedtog udtalelsen "Vejen til et bæredygtigt Europa inden 2030 – Opfølgning på FN's mål for bæredygtig udvikling, herunder Parisaftalen om klimaforandringer" . Ordfører Sirpa Hertell (FI/EPP) , medlem af byrådet i Espoo opfordrede til en overordnet EU-strategi for målene om bæredygtig udvikling, som skal være retningsvisende for alle EU's politikker og foranstaltninger. Ordføreren Sirpa Hertell sagde: "Vi er nødt til at have en systemisk tilgang for at undgå fragmenterede og modstridende politikker . Byer og regioner skal styrkes, da de er ansvarlige for 65 % af gennemførelsen af målene for bæredygtig udvikling i Europa. Lokal tilpasning af indsatsen for at fremme bæredygtig udvikling inden for klima-, energi- og miljøpolitikken er afgørende for at realisere 2030 - dagsordenen. RU opfordrer til, at der fastsættes integrerede, inklusive lokale mål og delmål, gennemførelsestiltag og indikatorer med henblik på måling og overvågning i overensstemmelse med princippet om flerniveaustyring ."

Medlemmerne vedtog forslaget til udtalelse om "Gennemførelse af Parisaftalen gennem innovativ og bæredygtig energiomstilling på regionalt og lokalt plan". Ordfører Witold STĘPIEŃ (PL/EPP) , medlem af regionalforsamlingen i Łódź, sagde: " Hvis man vil opfylde Parisaftalen, kræver det højere ambitioner og en hurtig omstilling til et bæredygtigt og innovativt energisystem . Inddragelsen af europæiske byer og regioner samt borgerne spiller en afgørende rolle i betragtning af deres ansvar for så vidt angår produktion, distribution og forbrug af energi. De nationale regeringer bør betragte de lokale og regionale myndigheder som vigtige partnere og give dem bedre adgang til finansiering, nye teknologier og kapacitetsopbygningsprogrammer for at sikre en retfærdig energiomstilling både i kulregioner og kulstofintensive regioner og øer i hele Europa."

Det Europæiske Regionsudvalg efterlyser en bevilling til omstilling på 4.8 mia. EUR under samhørighedspolitikken for 2021-2027 med henblik på at fremme en bæredygtig omstilling i kulregionerne. Udvalget støtter tillige en forhøjelse af det tilladte niveau for statsstøtte til projekter vedrørende energiomstilling i kulregioner samt forhøjelse af finansieringssatsen til profitorienterede organisationer i EU's særskilte programmer fra 60 til 70 %. EU's forsamling af byer og regioner gentager sin opfordring til at øremærke mindst 30 % af det kommende EU-budget til klimamainstreaming.

De lokale ledere opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at hæve målene for reduktion af drivhusgasemissioner fra 40 til 50 % inden 2030 og målene for energieffektivitet og vedvarende energi til 40 % senest i 2030 (som man i øjeblikket har aftalt skal ligge på henholdsvis 32,5 % og 32 %) som et afgørende springbræt til at opnå et klimaneutralt EU inden 2050.

Medlemmerne drøftede " Borgmesterpagtens fremtid efter 2020 " udarbejdet af ordfører Benedetta Brighenti (IT/PES) , medlem af Castelnuovo Rangone kommune i Modena. Under debatten blev det understreget, at lokale ledere ønsker mere støtte til de næsten 10.000 byer og regioner, der frivilligt gennemfører handlingsplaner for bæredygtig energi og klima under borgmesterpagten, og til hurtigst muligt at øge komplementariteten mellem nationalt bestemte bidrag og lokalt/regionalt bestemte bidrag i henhold til Parisaftalen.

Bemærkninger til redaktører:

Klik her for at downloade billeder fra ENVE-underudvalgets møde .

Klik her for at downloade billeder fra konferencen om SET-planen.

Alle dokumenter fra ENVE-underudvalgets møde kan downloades her .

Nationale energi- og klimaplaner betegnes på engelsk NECP (National Energy and Climate Plans). De skal indeholde medlemsstaternes energi- og klimastrategier og foranstaltninger for perioden 2021-2030 med henblik på at bidrage til EU's 2030-mål. Medlemsstaterne skulle indsende deres udkast til nationale energi- og klimaplaner inden udgangen af 2018. De skal nu udarbejde og indsende de endelige udgaver senest den 31. december i år. I den lovgivningsmæssige beslutning om forvaltning af energiunionen, der blev vedtaget i november 2018, opfordres medlemsstaterne til at etablere dialoger på flere niveauer om klima og energi, som inddrager lokale og regionale myndigheder.

Læs her Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forvaltning af energiunionen.

RU bidrager til Kommissionens oplæg om et "Bæredygtigt Europa inden 2030" , som blev offentliggjort i januar, og endnu en udtalelse under overskriften "Bæredygtige udviklingsmål: et udgangspunkt for en langsigtet EU-strategi for et bæredygtigt Europa inden 2030" . Ordføreren Arnoldas Abramavičius (LT/EPP) er medlem af byrådet i Zarasai distriktskommune og leder af den litauiske delegation i RU. Udtalelsen skal vedtages på den kommende plenarforsamling den 26.-27. juni 2019.

Ifølge EU's Fælles Forskningscenter finder udvinding af stenkul og brunkul sted i 41 regioner i 12 medlemsstater. Kuludvinding i EU giver direkte arbejdspladser til omkring 240.000 mennesker: Polen har den højeste beskæftigelsesfrekvens inden for kulminedrift (over 99.000), efterfulgt af Tyskland (25.000), Tjekkiet (18.000), Rumænien (15.000) og Bulgarien (12.000).

Bevillingen til omstilling under samhørighedspolitikken på 4,8 mia. EUR til grønne kulregioner er et vigtigt forslag, der også indgår i udtalelsen fra Underudvalget for Økonomisk Politik (ECON) om Den socioøkonomiske omstilling af Europas kulregioner ved ordføreren Mark Speich (DE/EPP) , statssekretær for føderale, europæiske og internationale anliggender i Nordrhein-Westfalen.

Kontaktperson: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/HG-22-DIGITAL-LOCAL-AND-CIRCULAR-SOLUTIONS-SUPPORTING-THE-ZERO-POLLUTION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
20.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023