Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Byerne og regionerne sætter skub i klimaindsatsen i New York  
Medlemmer af Det Europæiske Regionsudvalg efterlyser klimaneutralitet på FN's klimatopmøde og fremlægger "accelerationstiltag" som led i verdensmålene for bæredygtig udvikling

Mens hundreder af tusinder strejkede for klimaet, samledes ledere fra hele kloden i New York til FN's klimatopmøde – samt det første topmøde om verdensmålene for bæredygtig udvikling. Selv om det ikke er nok til at indfri Parisaftalens mål, lykkedes det FN's generalsekretær, António Guterres, at styrke klimaindsatsen, i og med at 100 byer og 77 lande forpligtede sig til at reducere drivhusgasemissionerne til netto nul frem mod 2050 ( FN ). Den Europæiske Union bekræftede, at 25 % af det kommende EU-budget vil blive afsat til klimarelaterede aktiviteter. EU's forsamling af byer og regioner var repræsenteret af første næstformand Markku Markkula og flere andre RU-medlemmer, der fortalte om deres respektive byers og regioners tilsagn og resultater om både klimaindsatsen og det at bringe udviklingsmålene ned på lokalt plan.

Første næstformand for Det Europæiske Regionsudvalg, Markku Markkula , sagde: "Tiden er nu inde til her i New York og senere ved COP25 i Chile at vise, at de lokale og regionale myndigheder i Europa mener det alvorligt og forpligter sig på klimaindsatsen. At vi står sammen og handler i fællesskab, mellem medlemsstater og inden for de enkelte medlemsstater, på tværs af alle myndighedsniveauer og med inddragelse af borgerne, om at opnå klimaneutralitet."

Markku Markkula mindede om, at hverken klimaneutralitet eller en tilbagerulning af den globale opvarmning kan ske uden byerne og regionerne. Næstformanden understregede, at de lokale og regionale myndigheders rolle i Parisaftalen skulle formaliseres gennem et flerniveausystem, som inddrager de lokale og regionale bidrag til de nationale klimahandlingsplaner .

Juan Espadas (ES/PES) , borgmester i Sevilla, sagde: " Dette er en meget vigtig uge for kampen mod klimaforandringer på globalt plan. Denne uge handler ikke så meget om politiske erklæringer, men snarere om handlingsplaner, instrumenter og økonomiske midler til at skabe forandringer. Som formand for det spanske netværk af byer for klimaet demonstrerer vores tilstedeværelse i New York vores engagement i og bidrag til at tilbagerulle den globale opvarmning gennem klima- og energihandlingsplaner på lokalt niveau."

Lissabons borgmester, Fernando Medina (PT/PES) , udtalte: "Vi ser hver dag klimaforandringernes udfordringer. En af vores prioriteter er udviklingsmål nr. 13 — dvs. den presserende opfordring til klimahandling. I Lissabon, Europas miljøhovedstad 2020, gør vi en kraftig indsats på mobilitetsområdet med forbedringer i det offentlige transportsystem, naturbaserede løsninger som f.eks. grøn infrastruktur og energieffektivitet ved at anvende LED - pærer i trafiklysene og solpaneler på de kommunale bygninger. Vi skal handle nu, og vi skal handle i fællesskab."

Borgmesteren i Manheim, Peter Kurz (DE/PES) , betonede, at " topmødet om verdensmålene er en fremragende anledning til at sætte nyt skub i vores bæredygtige udvikling. Vi europæere skal gøre betragtelige fremskridt på dette område, hvis vi ønsker at opretholde vores velstand og bevare vores naturressourcer. Det er afgørende vigtigt, at der føres en samlet bæredygtighedspolitik, der tager hensyn til social samhørighed, økonomisk udvikling og bekæmpelse af fattigdommen."

Kata Tűttö (HU/PES), medlem af lokalstyret i distrikt 12 i Budapest, sagde: "Hundreder af tusinder af vores børn strejker for klimaet i gaderne i denne uge over hele verden og råber, at vi ikke tager os af deres fremtid. De opfordrer os til at handle nu. Byerne kan gøre en forskel og sætte skub i omstillingen, så jeg opfordrer alle politikere til at komme ind i kampen!"

Andre Viola (FR/PES) , formanden for departementsrådet i Aude, erklærede: " Verdens målene drejer sig ikke kun om miljø og klima. Det er en generel dagsorden om ikke at 'efterlade nogen på bagperronen'. Eftersom vi har fælles udfordringer, må vi også søge fælles løsninger. Ideen om at "bringe udviklingsmålene ned på lokalt plan" indebærer, at man anerkender den centrale rolle, som de lokale og regionale myndigheder spiller på dette område. I departementsrådet i Aude tager alle vores politikområder sigte på at indfri verdensmålene, som et første skridt til at forankre disse lokalt."

Anders Knape (SE/EPP) , medlem af Karlstad byråd og formand for Europarådets Kongres for Lokale og Regionale Myndigheder, sagde: "Et mere kønsligestillet samfund er en forudsætning for at nå 2030-målene. Det er vigtigt, at ligestilling mellem kønnene (mål nr. 5) integreres i gennemførelsen af de øvrige 16 verdensmål." Dette var hans budskab under et møde med Åsa Regner, vicedirektør for "UN Women" i New York.

På det seneste ENVE-møde sagde Cor Lamers (NL/PES) , formand for ENVE-underudvalget og borgmester i Schiedam: "Klimaet skal sættes i centrum for vores politikker. Vi skal arbejde sammen på alle niveauer om forskellige omstillinger: energi, mobilitet, fødevarer osv. Og vi skal have borgerne med ombord i alle disse forandringsprocesser."

Også RU-medlemmerne Raffaele Cattaneo (IT/EPP) , medlem af regionalregeringen i Lombardiet, og Francois Decoster (FR/RE) , borgmester i Saint Omer, deltog i New York.

Blandt de øvrige aktiviteter fremlagde medlemmerne deres "accelerationstiltag" som led i verdensmålene på lokal- og regionalmyndighedernes forum om verdensmålene .

I juni vedtog RU en udtalelse med Michele Emiliano (IT/PES) , formand for regionalrådet i Puglia, som ordfører med en række anbefalinger til, hvordan EU kan blive klimaneutral i 2050.

Baggrundsoplysninger

Se her de fem vigtigste konklusioner for byerne og regionerne efter FN's klimatopmøde (af ICLEI).

Se her formand Karl-Heinz Lambertz' erklæring om klimaet (offentliggjort den 23. september 2019).

Europa bliver ikke klimaneutral i 2050 uden byerne og regionerne .

Dette års udgave af den europæiske uge for regioner og byer (7.-10. oktober) omfatter over 50 arrangementer vedrørende energiomstilling, kampen mod klimaforandringerne, biodiversitet og cirkulær økonomi. Se programmet her.

Klik her for at få adgang til Det Europæiske Regionsudvalgs kommende plenarforsamling (8.-9. oktober).

Se her seneste nyt fra ENVE-underudvalget.

Kontaktperson: david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-GIVE-A-BOOST-TO-CLIMATE-ACTION-IN-NEW-YORK.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-GIVE-A-BOOST-TO-CLIMATE-ACTION-IN-NEW-YORK.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-GIVE-A-BOOST-TO-CLIMATE-ACTION-IN-NEW-YORK.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-GIVE-A-BOOST-TO-CLIMATE-ACTION-IN-NEW-YORK.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-GIVE-A-BOOST-TO-CLIMATE-ACTION-IN-NEW-YORK.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023