Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Byerne og regionerne spiller en "central" rolle med hensyn til at forbedre kvindernes situation i Middelhavsområdet  

De lokale og regionale myndigheder bør fungere som katalysator for forbedringer af kvindernes situation i det sydlige og østlige Middelhavsområde ved at spille en central rolle med hensyn til at øge kvinders adgang til uddannelse, lade flere kvinder beklæde officielle poster og gøre det nemmere for kvinder at komme ind på arbejdsmarkedet, fremfører Den Regionale og Lokale Euro-Middelhavsforsamling (ARLEM) i en række anbefalinger, der blev vedtaget den 21. februar.

I de ti anbefalinger, som vil blive fremsendt til regeringer og supranationale organer i regionen og i EU, opfordres de nationale regeringer desuden til at undertegne Istanbulkonventionen, der blev udarbejdet af Europarådet i 2011 med henblik på at dæmme op for vold mod kvinder i hjemmet i Middelhavsområdet. I ARLEM's rapport, der blev vedtaget i Giza, Egypten, på forsamlingens årlige plenarmøde, konkluderes det, at vold mod kvinder både er "endemisk" og underrapporteret, at kvindelig kønslemlæstelse er et udbredt fænomen i Egypten og Mauretanien, at børneægteskaber er i vækst i nogle lande, og at voldtægt begået af ægtemænd forbliver ustraffet i mange lande.

Mary Freehill (IE/PES), medlem af byrådet i Dublin, Irland, og ARLEM's ordfører for "Styrkelse af kvinders indflydelse og status i Middelhavsområdet", sagde: "Der er sket væsentlige fremskridt for kvinder i den sydlige og østlige del af regionen på det lovgivningsmæssige område, og der er opmuntrende tegn på, at kvinder i større omfang går ind i politik på lokalt og nationalt plan. Derimod er opfyldelsen af FN's bæredygtige udviklingsmål om opnåelse af ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders og pigers position i samfundet tydeligvis en enorm udfordring for regionen."

Hun fortsatte: "De lokale og regionale myndigheder kan fungere som katalysator for forandring. De kan bruge deres centrale rolle som uddannelsesudbyder til at sikre, at flere piger færdiggør deres skolegang og kommer i gang med en videregående uddannelse. De kan hjælpe kvinder med at finde arbejde ved at tilbyde dem målrettede erhvervsuddannelser og børnepasningsordninger og gøre den offentlige transport mere sikker og pålidelig. De kan iværksætte oplysningskampagner imod vold, og de foregår med et godt eksempel ved at tilskynde kvinder til at gå ind i politik. Jeg håber, at kvindernes internationale kampdag den 8. marts fremover bliver en årligt tilbagevendende lejlighed til at fejre de fremskridt, der er sket for kvinder i det sydlige og østlige Middelhavsområde."

I rapporten fremhæves det, at kvinder i EU ligesom i landene i det sydlige og østlige Middelhavsområde støder på mange socioøkonomiske, ideologiske og psykologiske hindringer. I rapporten henvises der til en række specifikke problemer forbundet med uddannelse, lederskab, vold og stereotypisering af kvinder i regionen, lige fra Albanien og Tyrkiet i øst til Marokko i det vestlige Middelhavsområde. Der henvises ligeledes til internationale studier om de økonomiske konsekvenser heraf. Andelen af kvindelige arbejdsgivere ligger under gennemsnittet (6 % sammenlignet med et globalt gennemsnit på ca. 24 %). Det samme gør sig gældende for andelen af kvindelige selvstændige (13 % sammenlignet med et globalt gennemsnit på 31-38 %).

Rapporten bygger videre på et holdningspapir, der blev vedtaget i juni 2013, og hvori ARLEM understregede behovet for, at kvinder deltager i den politiske beslutningsproces på lokalt og nationalt plan. I en særskilt rapport, der blev vedtaget den 21. februar, fremførte ARLEM, at truslen om voldelig radikalisering gør det nødvendigt at integrere kvinder "på alle niveauer" og uddanne kvindelige undervisere. Rapporten om "The role of the sub-national authorities from the Mediterranean region in addressing radicalisation and violent extremism of young people" (Middelhavsregionens regionale myndigheders rolle i håndtering af unges radikalisering og voldelige ekstremisme) blev udarbejdet af Mohamed Kamal El Daly, guvernør for Giza og vært for mødet.

ARLEM samler repræsentanter for lokale og regionale myndigheder i EU – hvoraf de fleste er medlem af Det Europæiske Regionsudvalg – og deres modparter fra middelhavslande fra det vestlige Balkan, Mellemøsten og Nordafrika.

Bemærkninger til redaktørerne:

• Det Europæiske Regionsudvalg oprettede i 2010 Den Regionale og Lokale Euro-Middelhavsforsamling (ARLEM) for at give et lokalt og regionalt perspektiv på problemerne i Middelhavsområdet. Forsamlingen supplerer de bestræbelser, som EU-landene og ikke-EU-Middelhavslandene gør i regionen med det formål at udvikle flere kanaler og niveauer for dialog og samarbejde, herunder Middelhavsunionen. EU's delegation i ARLEM består af 32 medlemmer af Det Europæiske Regionsudvalg og otte repræsentanter for EU-sammenslutninger af lokale myndigheder.

• ARLEM mødtes den 20.-21. februar i Giza, Egypten, på indbydelse af Mohamed Kamal El Daly, guvernør for Giza. Forud for mødet besøgte ARLEM-medlemmerne et byudviklingsprojekt i Giza.

• Rapporterne – "Women's empowerment in the Mediterranean region" og "The role of the sub-national authorities from the Mediterranean region in addressing radicalisation and violent extremism of young people" – er de seneste i en række anbefalinger, som ARLEM har vedtaget om spørgsmål af betydning for en bæredygtig udvikling af det sydlige og østlige Middelhavsområde. I de seneste år har ARLEM derudover vedtaget rapporter om bl.a. klimaforandringer, energiomstilling, vandforvaltning og affaldshåndtering.

• Fotos kan findes via Flickr. Baggrundsinformation om Egypten kan rekvireres fra Europa-Parlamentet.

Kontaktperson:
Andrew Gardner
Tlf. +32 473 843 981
andrew.gardner@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/7TH-UFM-REGIONAL-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CENTRAL-TO-WOMENS-PROGRESS-IN-MEDITERRANEAN-REGION.ASPX

ARLEM at the 7th UfM Regional Forum
ARLEM at the 7th UfM Regional Forum
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ARLEM-ACCOUNT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CENTRAL-TO-WOMENS-PROGRESS-IN-MEDITERRANEAN-REGION.ASPX

Mediterranean cities and regions urge COP27 to support locally led climate action
Mediterranean cities and regions urge COP27 to support locally led climate action
09.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ARLEM-8-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CENTRAL-TO-WOMENS-PROGRESS-IN-MEDITERRANEAN-REGION.ASPX

Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
08.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/MACRO-REGIONAL-STRATEGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CENTRAL-TO-WOMENS-PROGRESS-IN-MEDITERRANEAN-REGION.ASPX

Regions and cities call for a macro-regional strategy for the Mediterranean
Regions and cities call for a macro-regional strategy for the Mediterranean
13.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FINANCIAL-ASSISTANCE-LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES--MEDITERRANEAN-PARTNER-COUNTRIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CENTRAL-TO-WOMENS-PROGRESS-IN-MEDITERRANEAN-REGION.ASPX

CoR study on EU financial assistance available to local and regional authorities in Mediterranean partner countries – now available in three languages!
CoR study on EU financial assistance available to local and regional authorities in Mediterranean partner countries – now available in three languages!
23.02.2022