Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Byerne og regionerne er i centrum for den kulstofneutrale og digitale omstilling af EU  
EU's forsamling af byer og regioner inddrager inklusivitet i EU's digitale dagsorden og ser dialog på flere niveauer som den eneste vej frem, hvis EU vil nå sine energi- og klimamål

I denne uge blev der i Bukarest som led i det rumænske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union afholdt to arrangementer på højt niveau, hvor det Europæiske Regionsudvalg (RU) var stærkt repræsenteret både ved den digitale forsamling 2019 og den 12. SET-Plan-konference. EU's byer og regioner satte inklusivitet i centrum for Europas digitaliseringsstrategi og påpegede, at effektive dialoger på flere niveauer er den eneste måde, hvorpå man kan indfri EU's energi- og klimamål samt FN's mål for bæredygtig udvikling.

Den digitale forsamling 2019 EU’s højniveauforum, der gør status over udviklingen i strategien for det digitale indre marked, understøttede RU's krav om, at det fremtidige digitale indre marked skal have inklusivitet i centrum. RU fremlagde i Bukarest dokumentet "Et digitalt Europa for alle" – en række forslag fra RU's formand , Karl - Heinz Lambertz , og første næstformand, Markku Markkula, som bidrag til fornyelsen af Kommissionens mandat for de kommende fem år med hensyn til det digitale indre marked.

Første næstformand Markku Markkula (FI/EPP) sagde som hovedtaler i afslutningsseancen for den digitale forsamling: "Den digitale revolution starter lokalt. Vi må sikre, at EU's digitalisering er fuldt inkluderende og ikke efterlader nogen gruppe på perronen. Det er helt afgørende, at digitale og bæredygtige løsninger er til at betale og tilgængelige for alle. Vi skal endvidere koble tingenes internet sammen med områderne transport, energieffektivitet og den cirkulære økonomi for etablere forbindelse mellem digitaliseringen af EU og gennemførelsen af EU's energi- og klimamål og målene for bæredygtig udvikling."

Blandt RU's forslag i "Et digitalt Europa for alle" er udviklingen af et lokalt digitalt indeks for økonomi og samfund for bedre at kunne dække den brede vifte af "digitale situationer" i EU's byer og regioner. RU's forslag vedrørende digitaliseringen af det indre marked vil nu blive sendt til det kommende finske formandskab for Rådet og indgå i diskussionerne om programmet for et digitalt Europa , som blev foreslået første gang i juni 2018.

I Bukarest modtog formanden for Tipperary County Council og RU-medlem Michel Murphy (IE/EPP) en af de første Wifi4EU -vouchers på 15.000 EUR med henblik på at installere gratis Wi-Fi i sit lokalsamfund. Wifi4EU er en helt ny EU-ordning, der skal sørge for gratis Wi-Fi-adgang i lokalsamfundene.

Den 12.-14. juni var Bukarest endvidere vært for det 24. møde i RU's Underudvalg for Miljø, Klimaforandring og Energi (ENVE) . RU bidrog i samarbejde med Kommissionen, sammenslutningen af kommuner i Rumænien og det rumænske formandskab for Rådet til afholdelsen af SET-Plan-konferencen . Næstformand Markku Markkula understregede, at EU hverken vil kunne blive kulstofneutralt i 2050 eller indfri FN's mål om bæredygtig udvikling uden et tæt og struktureret partnerskab mellem Den Europæiske Union, forskningsverdenen, virksomhederne og de nationale, regionale og lokale myndighedsniveauer.

"Det er afgørende, at man inddrager de subnationale niveauer bedre i udviklingen af nationale energi- og klimaplaner, og her er det kommende finske EU-formandskabs timing vigtig. Vores rumænske kollegers arbejde med gennemførelsen af "Ren energi"-pakken skal videreføres, navnlig med hensyn til integrationen af energiunionen i medlemsstaternes nationale politikker og mere specifikt i de nationale energi- og klimaplaner. Vi skal sikre, at hver og en af disse planer er præget af tilstrækkeligt ambitiøse energi- og klimamål. Kun med strukturerede dialoger på flere niveauer med deltagelse af lokale og regionale myndigheder, erhvervslivet og civilsamfundet vil medlemsstaterne kunne gennemføre en effektiv omstilling til ren energi" , erklærede første næstformand under afslutningsseancen for SET-Plan-konferencen.

"Under det finske EU-formandskab vil vores byer og regioner vise, hvordan de lokale energi- og klimaplaner udformes og gennemføres. RU kan og vil anvende forskellige instrumenter til at tilskynde frontløberne fra alle dele af EU til at gå i spidsen for gennemførelsen af FN's mål for bæredygtig udvikling" , konkluderede han.

Yderligere oplysninger:

Under titlen "Making the energy transition happen locally" så man under SET-Plan-konferencen på, hvilke strategier der er brug for på lokalt og regionalt hold for at fremskynde omstillingen til vedvarende energi, og de investeringsmuligheder, der i øjeblikket rådes over for at udnytte virksomhedernes potentiale til at skabe innovative kulstoffattige økonomier på lokalt og regionalt niveau, blev analyseret. De delegerede undersøgte de lokale udfordringer og løsninger med hensyn til integration af forskellige energisystemer samt konkrete måder, hvorpå SET - planen bidrager til en dekarbonisering af de lokale økonomier.

Hensigten med den  strategiske energiteknologiplan for EU (SET-planen) er at fremskynde udviklingen og ibrugtagningen af kulstoffattige teknologier. Planen har som ambition at forbedre de nye teknologier og nedbringe omkostningerne gennem koordinering af nationalt forskningsarbejde og økonomisk støtte til projekter.

I køreplanen Et digitalt Europa for alle , der er underskrevet af RU's formand Karl-Heinz Lambertz og første næstformand Markku Markkula, fremlægger RU sine forslag til den kommende Kommission, herunder:

udvikle et europæisk netværk af digitale innovationsknudepunkter, der er knyttet til regionale strategier for intelligent specialisering

anvende forskellige EU-finansieringsinstrumenter, herunder strukturfonde, til at øge udbredelsen af digitale innovationsknudepunkter og højhastighedsbredbåndsforbindelser i alle EU-regioner

udvikle regionale alliancer for digitale færdigheder med uddannelsessektoren for at imødekomme de lokale virksomheders digitale behov

anvende revisionen af direktivet om offentlige indkøb til at fremme en gnidningsløs udbredelse af intelligente tjenester i tæt samarbejde med de digitale innovationsknudepunkter, gøre optimal brug af kollektive indkøbsordninger og i samarbejde med Den Europæiske Investeringsbank gøre det nemmere at foretage kollektive indkøb

opfordre medlemsstaterne til hver især at udvælge intelligente mønsterlandsbyer og -regioner og samtidig iværksætte målrettede uddannelses- og mainstreamingtiltag

anvende nye digitale løsninger på lokalt plan med henblik på at etablere en permanent dialog med borgerne om spørgsmål, der spænder lige fra cybersikkerhed til digitale offentlige tjenester

indføre et europæisk vouchersystem for revision af e-forvaltningen for 700 små og mellemstore byer, hvor eksperter i lokalforvaltning yder 15 dages konsulentbistand til deres respektive byråd

indføre en række relevante indikatorer til måling af de fremskridt, der gøres på lokalt og regionalt plan, og regelmæssigt offentliggøre en rapport om status for den lokale/regionale dimension af det digitale indre marked.

Den digitale forsamling 2019 er et interessentforum, der gør status over udviklingen i strategien for det digitale indre marked, drager lære af og udveksler synspunkter om konturerne af en fremtidig digital politik. Arrangementet er tillige en fremragende anledning til at vise, hvordan det digitale omdanner vores samfund og økonomier, og hvordan det kan bibringe vores liv positive forandringer. Arrangementet organiseres i fællesskab af Kommissionen og det rumænske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union.

Kontaktpersoner:

Lauri Ouvinen lauri.ouvinen@cor.europa.eu

David Crous david.crous@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023