Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Det Europæiske Regionsudvalg og Det Europæiske Ungdomsforum går sammen om at fremme unges deltagelse  

Det nyligt lancerede charter om unge og demokrati, der er udarbejdet sammen med både unge og ungdomsorganisationer, indeholder 49 anbefalinger til de europæiske, nationale og lokale/regionale forvaltningsniveauer.

Mere undervisning i medborgerkundskab, en lavere valgretsalder og støtte til unge, der stiller op til valg, permanente mekanismer for ungdomshøring, afprøvning af ny lovgivning på de unge, styrkede EU-ungdomsprogrammer – det er blot nogle af anbefalingerne i chartret om unge og demokrati. Chartret blev udarbejdet i fællesskab i en bottom-up-proces med repræsentanter for ungdomsorganisationer og unge folkevalgte lokale og regionale repræsentanter fra hele EU og med støtte fra Det Europæiske Regionsudvalg (RU) og Det Europæiske Ungdomsforum. Det blev underskrevet på RU's plenarforsamling den 1. december under en debat om unge og Europas fremtid.

Chartret indeholder 49 anbefalinger, der skal lette og styrke de unges demokratiske deltagelse på lokalt, regionalt, nationalt og europæisk plan. Formålet er at opbygge og konsolidere et ungdomsvenligt demokratisk rum, der skal sikre, at unge formelt, løbende og permanent repræsenteres i EU. Chartret blev undertegnet under en debat, der markerede afslutningen på det europæiske ungdomsår 2022 I debatten deltog Margaritis Schinas, næstformand for Kommissionen med ansvar for fremme af vores europæiske levevis, repræsentanter for ungdomsafdelinger i de europæiske politiske partier og medlemmer af RU's program for unge folkevalgte politikere. Der blev desuden fortalt succeshistorier fra de europæiske ungdomshovedstæder 2023 og 2024 – nemlig Lublin (Polen) og Gent (Belgien) – og så blev det fejret, at Lviv (Ukraine) netop har fået titlen for 2025.

Vasco Alves Cordeiro, formand for Det Europæiske Regionsudvalg og medlem af Azorernes regionale parlament, udtalte: "Chartret om unge og demokrati, som Det Europæiske Regionsudvalg formelt godkender i dag, er resultatet af en fælles skabelsesproces med unge, ungdomsorganisationer, unge lokalpolitikere og lokale og regionale repræsentanter som deltagere. Dette charter skal fungere som en rettesnor for os, men også for alle offentlige myndigheder på lokalt, regionalt, nationalt og europæisk plan, så vi fortsat kan arbejde sammen med de unge om at skabe mere deltagelse, større indflydelse og frem for alt sikre deres politiske, sociale og økonomiske rettigheder, så vores samfund og regioner bliver bedre i fremtiden."

Silja Markkula, formand for Det Europæiske Ungdomsforum, sagde: "Chartret om unge og demokrati styrker samarbejdet mellem de lokale og regionale myndigheder og de unge, de repræsenterer. Vi har brug for flere og bedre demokratiske rum, hvor unge trygt kan engagere sig i opbygning af lokalsamfundene og demokratiet, både online og i den virkelige verden. Jeg er stolt af det charter, vi har undertegnet i dag, og som forskellige ungdomsorganisationer har bidraget til. Det er ikke kun en plan for meningsfuld inddragelse af unge på lokalt, nationalt og europæisk plan. Det er også et eksempel på, hvordan de unge og EU-institutionerne kan samarbejde om at give bedre plads til ungdomsrepræsentanter og deres bidrag."

Margaritis Schinas, næstformand for Kommissionen, sagde: "Det europæiske ungdomsår 2022 har ført vigtige resultater med sig. Ved hjælp af opsøgende arbejde og oplysningsaktiviteter når man i øjeblikket ud til mere end 150 millioner europæere, og mere end 7.700 aktiviteter er indtil videre registreret på Den Europæiske Ungdomsportal. Det kommende europæiske år for færdigheder kan bygge videre på de gode resultater fra det europæiske ungdomsår 2022, som søgte at styrke, ære, støtte og samarbejde med unge – også unge med færre muligheder."

Som led i debatten vedtog RU's medlemmer deres anbefalinger for EU's fremtidige ungdomspolitik med en udtalelse, der efterlyser nye og helhedsorienterede betragtninger om ungdomspolitik, integrering af ungdomsperspektivet på tværs af politikområder og aktiv inddragelse af unge i opbygningen af Europas fremtid.Ordfører Tine Radinja (SI/De Grønne), borgmester i Škofja Loka, sagde: "Udtalelsen om Fremtiden for ungdomspolitikken i EU er RU's bidrag til det europæiske ungdomsårs politiske aftryk. Med udtalelsen efterlyser vi en tværgående og samlet tilgang til ungdomsområdet og tager fat på de mange politikområder, der er vigtige for unge – lige fra uddannelse og beskæftigelse til boliger og social sikring samt den grønne og den digitale omstilling. Vi opfordrer til, at der indarbejdes et ungdomsperspektiv i alle politikområder, så det europæiske ungdomsår efterlader et stærkt aftryk."

Den fælles skabelsesproces for chartret om unge og demokrati blev lanceret i marts 2022 på det 9. topmøde for regioner og byer i Marseille af RU's tidligere formand og nuværende første næstformand Apostolos Tzitzikostas, der sagde: "Hvis de unge skal kunne løse nuværende og fremtidige kriser, skal de hurtigst muligt inddrages i styringen af en globaliseret verden. Inddragelsen af de unge skal sikres gennem konkrete tiltag – de skal have ret til at stemme ved valg til Europa-Parlamentet fra 16 år og til at fremsætte borgerinitiativer – og det skal ske ved at fremme folkeafstemninger."

Chartret blev udarbejdet i tæt samarbejde med RU's SEDEC-underudvalg under ledelse af Tanya Hristova (BG/EPP) og CIVEX-underudvalget under ledelse af Enzo Bianco (IT/PES).

Flere oplysninger:

Chartret om unge og demokrati indeholder anbefalinger til det lokale, regionale, nationale og europæiske plan og har fokus på: uddannelse, samarbejde og information; styrkelse af unges indflydelse, lederskab og demokratisk deltagelse; nye teknologiers og digitaliseringens rolle og integration af unges interesser i EU's politikker og den politiske repræsentation. Forslagene blev indsamlet gennem en deltagelsesbaseret bottom-up-proces, både med fysisk tilstedeværelse og gennem onlinehøringer, aktiviteter på sociale medier og lokale arrangementer.

En optagelse af debatten findes på EBS og på RU's hjemmeside. Der er ogsåbilleder i høj opløsning fra RU's plenarforsamling.

Kontaktpersoner:

Monica Tiberi

Talsmand for formand Vasco Alves Cordeiro

Tlf. +32 479 51 74 43

Monica.Tiberi@cor.europa.eu

Lauri Ouvinen

RU-pressemedarbejder

Tlf. +32 473 53 68 87

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Rafael Shilhav

Det Europæiske Ungdomsforum – direktør for kommunikation og eksterne forbindelser

Tlf. +32 490 11 36 76

rafael.shilhav@youthforum.org

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023