Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Leder af regionalregeringen i Centralmakedonien valgt til formand for Det Europæiske Regionsudvalg  
Apostolos Tzitzikostas: "Det vigtigste for mig er at bringe Europa tættere på borgerne"

Apostolos Tzitzikostas (EPP) fra Grækenland blev i dag valgt til formand for Det Europæiske Regionsudvalg. Lederen af regionalregeringen i Centralmakedonien i Grækenland kommer til at lede EU's forsamling af lokale og regionale folkevalgte politikere de næste to et halvt år. På udvalgets første møde i den nye femårige mandatperiode valgte medlemmerne desuden V asco Ilídio Alves Cordeiro , der er leder af regionalregeringen på Azorerne i Portugal, til første næstformand.

Formanden talte til udvalgets 329 medlemmer fra EU's 27 medlemsstater, hvor han fremlagde sin mandatperiodes tre hovedprioriteter :

"For det første skal Den Europæiske Union tjene befolkningen og lokalsamfundene ude i landsbyerne, byerne og regionerne. Vi skal støtte territorial samhørighed, innovation, iværksætteri, men også finde troværdige løsninger, så vi kan håndtere migrationen på en solidarisk måde. For det andet skal regionerne og byerne have fokus på at forstå og reagere på de omfattende forandringer, der følger af den igangværende revolution inden for miljø, digitalisering og demografi. Sidst, men ikke mindst skal vi styrke det europæiske demokrati og sætte regionerne og byerne i centrum, så vi kan bringe Europa tættere på borgerne."

Han kaldte brexit et "wakeup-call" og opfordrede til, at EU bliver bedre til at reagere på borgernes behov. "Som folkevalgte lokale og regionale politikere skal vi sikre, at EU når ud til dem, der føler sig forsømt eller overset. EU skal træffe beslutninger så tæt på borgerne som muligt for at forbedre deres liv. Vi skal have EU til at gøre en indsats for at imødekomme borgernes krav og genvinde tilliden. EU er nødt til at bevise, at det kan høre efter og ændre sig".

Den nyvalgte første næstformand, Vasco Ilídio Alves Cordeiro, sagde i sin takketale: "Valget af mig som første næstformand bekræfter, at i denne institution er det alle regioner og byer, som uanset afstand, størrelse og rigdom tæller og bør have mulighed for at spille en aktiv rolle i det europæiske integrationsprojekt. EU er nødt til at være drivkraft for opnåelsen af en fremtid fuld af løfter, og vi kommer til at smøge ærmerne op, så alle regioner og byer kan udfylde netop deres rolle. De har en afgørende finger med i spillet om at hjælpe EU med at nå sit mål om ikke at lade nogen i stikken. Der er brug for mod og styrke til at løfte de udfordringer, der ligger forude. Som ny første næstformand vil jeg gøre en indsats for at sikre, at de lokale og regionale myndigheder bliver hørt."

Yderligere oplysninger:

Apostolos Tzitzikostas (EPP/EL) – Biografi og tale ved valget til formandskabet

V asco Ilídio Alves Cordeiro (PES/PT) – Biografi og tale ved valget til formandskabet

Billeder i høj opløsning

Kontaktperson:

Carmen Schmidle

Tlf.: +32 (0)2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Del: