Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
EU's regioner og byer lover borgmester Klytjko støtte til genopbygningen af Ukraine  

Vitalij Klytjko, formand for sammenslutningen af ukrainske byer og borgmester i Kyiv, deltager i Det Europæiske Regionsudvalgs møde i Prag for at vise sin støtte til udvalgets og det tjekkiske rådsformandskabs indsats i forbindelse med genopbygningen af Ukraine.

Det Europæiske Regionsudvalg (RU) tilbyder sin fulde støtte til ukrainske byer og regioner, sagde udvalgets formand Vasco Cordeiro den 16. september. Han understregede, at EU's regioner og byer også på langt sigt vil støtte de lokale og regionale myndigheder.

Tilsagnene blev givet på et møde i Det Europæiske Regionsudvalg, som blev afholdt i Prag og var arrangeret i samarbejde med det tjekkiske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union. I mødet deltog også den tjekkiske vicepremierminister Ivan Bartoš og Prags borgmester Zdeněk Hřib, som er medlem af RU. Medlemmerne drøftede konsekvenserne af krigen mod Ukraine for befolkningen i Den Europæiske Union. Der blev også talt om, hvordan en ny alliance af byer og regioner for genopbygning af Ukraine kan støtte Ukraines lokalsamfund i deres forsøg på at håndtere virkningerne af Ruslands invasion.

Vasco Alves Cordeiro, formand for Det Europæiske Regionsudvalg, sagde: "Det er en ære for Det Europæiske Regionsudvalg at byde velkommen til Vitalij Klytjko, formand for sammenslutningen af ukrainske byer og borgmester i Kyiv. Jeg kan ikke understrege tydeligt nok, at vi oprigtigt vil yde vores fulde og ubetingede støtte til vores kolleger i de lokale og regionale forvaltninger i Ukraine og til hele den ukrainske befolkning i kampen mod tyranniet og for de værdier, vi allesammen er fælles om. Vi vil gøre Vitalij Klytjko til æresmedlem af udvalget – ikke som et symbol, men som et bevis på vores engagement over for de ukrainske regioner og byer. Vi er taknemmelige for det tjekkiske formandskabs støtte og lederskab med hensyn til at skabe europæiske løsninger. Vi er nødt til at arbejde hurtigt for at sikre, at vinteren ikke bringer den europæiske solidaritet i fare. Regioner og byer gør deres del, og deres rolle skal anerkendes". Vasco Alves Cordeiro bekendtgjorde, at han efter at være blevet indbudt af Vitalij Klytjko og Ukraines minister for samfund og territorier Aleksej Tjernysjov havde til hensigt at rejse til Kyiv for at udvise solidaritet.

På vegne af det tjekkiske rådsformandskab sagde Tjekkiets vicepremierminister Ivan Bartoš, at "det giver sig selv, at det mest presserende spørgsmål for hele Europa lige nu er energikrisen og konsekvenserne af krigen i Ukraine. Jeg er helt overbevist om, at den eneste måde at komme godt ud af denne situation på er tæt europæiske samarbejde i hele EU og med tredjelande. Jeg er derfor beæret over at være vært for et møde i Det Europæiske Regionsudvalgs præsidium, som har til formål at finde mulige løsninger på, hvordan vi kan tackle vores fælles udfordringer, da vi nu er partnere. Stabilitet og fornyet velstand – det er vores strategiske mål."

Vitalij Klytjko, formand for sammenslutningen af ukrainske byer og borgmester i Kyiv, udtalte: "Vi er meget taknemmelige over for alle vores partnere og venner, som hjælper Ukraine. Det glæder os usigeligt, at I forstår, at Ukraine ikke kun kæmper for sin stat og sin frihed. I dag forsvarer vi også stabiliteten og freden i hele Europa, og det betaler vi en høj pris for. I fremtiden bør vores samarbejde være mere systematisk, mere effektivt – navnlig når det gælder hjælp til genopbygningen af både små og store ukrainske byer, af indbyggernes huse og infrastrukturen."

Apostolos Tzitzikostas, første næstformand for Regionsudvalget og guvernør i Centralmakedonien, sagde: "Regioner og byer i hele Europa har i årtier hjulpet hinanden på tværs af grænserne. Men der har måske aldrig før været et så stort og pludseligt behov for solidaritet. Vi kan hjælpe med at genopbygge Ukraine nedefra."

Det Europæiske Regionsudvalg dannede i juni en alliance af byer og regioner for genopbygning af Ukraine som svar på en anmodning fra præsident Volodymyr Zelenskyj og med støtte fra formændene for Det Europæiske Råd og Europa-Kommissionen. Sammenslutningen af ukrainske byer er partner med alliancen. Alliancen fik betydelig ny støtte den 16. september, da pagten af frie byer – som blev dannet i 2020 af borgmestrene for Prag, Bratislava, Budapest og Warszawa – formelt tilsluttede sig alliancen.

Alliancen vil være en del af en ny EU-platform, som vil koordinere genopbygningsindsatsen for Ukraine, herunder støtten til arbejdet i de lokale og regionale forvaltninger. Borgmester Vitalij Klytjko har spillet en afgørende rolle i indsatsen for at omsætte den bølge af velvilje, der er strømmet Ukraine i møde fra byer og regioner i hele verden, til praktisk støtte.

Vitalij Klytjko har arbejdet sammen med Det Europæiske Regionsudvalg i flere år, senest gennem udvalgets arbejdsgruppe om Ukraine, og i marts gjorde RU ham til sit første æresmedlem nogensinde. Vitalij Klytjkos besøg i Prag var udvalgets første mulighed for at udvise ham denne ære personligt.

Bemærkninger til redaktører:

  • Pressekonference: Disponibel via Europa by Satellite.
  • Meddelelsefra Kommissionen om Støtte til og genopbygning af Ukraine (18. maj).
  • Erklæringfra Det Europæiske Regionsudvalgs formand (18. maj) som svar på Kommissionens meddelelse om Støtte til og genopbygning af Ukraine
  • Pressemeddelelse: "Byer og regioner lancerer en alliance for genopbygning af Ukraine" (30. juni).
  • Den europæiske alliance af byer og regioner for genopbygning af Ukraines hjemmeside.

Kontaktpersoner:

Monica Tiberi, formandens talsperson, +32 479 51 74 43.

Andrew Gardner, pressemedarbejder, +32 473 843 981.

Stephanie Paillet, audiovisuel support, +32 473 522 988.

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BUREAU-UKRAINE.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BUREAU-UKRAINE.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES-WILL-BE-KEY-TO-UKRAINE'S-RECONSTRUCTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BUREAU-UKRAINE.ASPX

Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BUREAU-UKRAINE.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BUREAU-UKRAINE.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023