Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Bredbåndsplatform: Byer og regioner går sammen med Kommissionen om at mindske den digitale kløft  

Europa-Kommissionen og Det Europæiske Regionsudvalg (RU) har i dag lanceret en fælles platform, der skal bidrage til, at højhastighedsbredbånd når ud til alle EU's regioner. Det gælder også landdistrikter og tyndt befolkede områder, hvor der ikke er nok markedsdrevet udvikling. Bredbåndsplatformens første møde fandt sted i Bruxelles med deltagelse af Mariya Gabriel, kommissær med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund, Karl-Heinz Lambertz, formand for RU, og lokale og regionale politikere fra EU's medlemsstater.

Formålet med den nye platform er at bidrage til udbredelsen af et hurtigere, bedre og mere bæredygtigt bredbånd i alle EU's regioner. Desuden vil platformen søge at udrydde den digitale kløft, der skyldes geografisk beliggenhed eller markedssvigt. Der blev bl.a. drøftet styreformer, politiske og teknologiske valg, lovgivningsmæssige rammer og økonomiske muligheder. Åbningsmødet havde især fokus på WiFi4EU-initiativet, som sigter mod at sikre gratis trådløs konnektivitet i offentlige rum overalt i EU.

RU's formand Karl-Heinz Lambertz sagde: "Konnektivitet med højhastighedsbredbånd er en hjørnesten i EU's indre digitale marked og en forudsætning for at kunne konkurrere på internationalt plan, f.eks. inden for e-handel. Platformen skulle kunne forbedre samarbejdet mellem Kommissionen, lokale og regionale myndigheder, eksperter og forskellige andre aktører og give mulighed for at kortlægge hindringer for investering i udbygningen af bredbånd og udvikle finansieringsmuligheder via EU-programmer og innovative offentlig-private partnerskaber."

Mariya Gabriel , EU-kommissær med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund, sagde: "Bredbåndsdækning er kun mulig, hvis lokalbefolkningen inddrages fuldt ud. Vi må have regionerne med, hvis vi skal forstå, hvad deres reelle investeringsbehov er. Vi skal forstå, hvilke hindringer de udsættes for, og hvordan vi i Kommissionen kan hjælpe dem med at overvinde dem. Bredbåndsplatformen med Det Europæiske Regionsudvalg vil være af central betydning, når det gælder om at give de politiske beslutningstagere værdifuldt og informativt input om de lokale forhold. Der er altså tale om en bundstyret politisk proces, som vil give EU's regioner ejerskab over deres konnektivitetsudvikling."

Bredbåndsplatformen sikrer en regelmæssig politisk dialog mellem Kommissionen og Det Europæiske Regionsudvalg. Deltagerne, herunder 12 RU-medlemmer, mødes to gange om året for at drøfte en række forskellige temaer i forbindelse med udbygningen af bredbåndsnettet. Det drejer sig bl.a. om politik og styreformer, teknologiske valg, finansieringskilder og lovgivningsmæssige rammer.

Kieran McCarthy (IE/EA) er medlem af byrådet i Cork og deltog i det første møde. Han sagde: "De lokale og regionale myndigheder skaber innovation og konkurrenceevne i dataøkonomien ved hjælp af skræddersyede løsninger på udbuds- og efterspørgselssiden, herunder udbredelse af bredbånd, den digitale økonomi, e-inddragelse og e-forvaltning. Dårligt stillede regioner har imidlertid ofte hverken den grundlæggende infrastruktur eller den nødvendige ekspertise til at få en digital datadrevet økonomi op at stå. Gennem denne platform udveksler vi bedste praksis og tilbyder løsninger, der kan hjælpe alle med at få adgang til EU's indre digitale marked.

McCarthy var ordfører for RU's udtalelse om Opbygning af en europæisk dataøkonomi, som blev vedtaget onsdag. Heri opfordres Kommissionen til at støtte lokale og regionale myndigheder ved at prioritere anvendelsen af EU's struktur- og investeringsfonde til udbygning af den digitale infrastruktur i alle EU's regioner. McCarthys udtalelse fremhæver også det enorme potentiale for dataindsamling, der byder sig for de lokale og regionale myndigheder og erhvervslivet på forskellige områder, fra sundhed, miljø, fødevaresikkerhed, klima og ressourceeffektivitet til energi, intelligente transportsystemer og intelligente byer og regioner.

Kontaktperson:
Lauri Ouvinen
Tlf. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023