Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Brexit: EU's chefforhandler Michel Barnier mødes med lokale ledere for at drøfte konsekvenserne for regioner og byer  
Også på dagsordenen for RU's plenarforsamling d. 22.-23. marts: Europas fremtid – debat med europaparlamentsmedlemmerne Guy Verhofstadt, Elmar Brok og Jo Leinen. EU's fødevarepolitik og katastrofeforebyggelse – debat med EU-kommissærerne Vytenis Andriukaitis og Christos Stylianides.

Den 22. marts, kort tid inden Storbritannien forventes at indlede forhandlingerne om at træde ud af EU, drøfter EU's chefforhandler for Brexit, Michel Barnier, konsekvenserne af den britiske beslutning for byer og regioner med medlemmer af Det Europæiske Regionsudvalg. Dagen efter skal de lokale og regionale myndigheder give udtryk for deres holdning, når de stemmer om en resolution om Brexit.

Debat om Europas fremtid

På plenarforsamlingens første dag vil EU's forsamling af lokale og regionale politikere også debattere Kommissionens Hvidbog om Europas fremtid med tre fremtrædende medlemmer af Europa-Parlamentet. Debatten om Europas fremtid er en del af RU's bredere, igangværende politiske overvejelser om hvilken vej, Europa skal bevæge sig – en proces hvor udvalget i år er vært for en lang række borgerdialoger i hele EU. Debatten får deltagelse af to europaparlamentsmedlemmer, som står bag betænkninger om en reform af EU – Guy Verhofstadt (BE/ALDE) og Elmar Brok (DE/EEP) – og europaparlamentsmedlem Jo Leinen (DE/S&D), formand for Den internationale Europabevægelse, det største paneuropæiske netværk af proeuropæiske organisationer. Guy Verhofstadt er også Europa-Parlamentets repræsentant i EU's forhandlinger med UK.

Plenarforsamlingen kan følges live på RU's hjemmeside | Medieprogram for plenarforsamlingen

Andre punkter på dagsordenen:

Sendairammen: håndtering af de lokale konsekvenser af naturkatastrofer

Den 13. oktober sidste år undertegnede RU og De Forenede Nationers Sekretariat for Katastrofeforebyggelse (UNISDR) en femårig handlingsplan, der skal hjælpe byer og regioner i EU med at gøre en mere samlet indsats for at mindske virkningen af naturkatastrofer. Handlingsplanen, som blev undertegnet på den internationale dag for katastrofeforebyggelse, søger at omsætte Sendairammen for katastrofeforebyggelse 2015-2030 til idéer til de lokale og regionale myndigheder. Adam Banaszak (PL/ECR), næstformand for regionalforsamlingen i Kujawsko-Pomorskie, er ordfører for en udtalelse om denne handlingsplan, som understreger behovet for at støtte udvikling og fremme af lokale platforme for katastrofeforebyggelse. Inden afstemningen vil medlemmerne udveksle synspunkter med Christos Stylianides, EU-kommissær med ansvar for humanitær bistand og krisestyring.

Samarbejde mellem sundhedssystemer

Udtalelsen om Integration, samarbejde og resultater inden for sundhedssystemer, udarbejdet af Birgitta Sacrédeus (SE/EPP), medlem af landstingsforsamlingen i Dalarnas läns landsting, fokuserer på, hvordan EU bør støtte medlemsstaterne og de lokale og regionale myndigheder i deres bestræbelser på at forbedre den offentlige sundhed og udvikle sundhedsvæsenet, og hvordan grænseoverskridende samarbejde kan være med til at udvikle de europæiske sundhedssystemer. En passende og bæredygtig finansiering af sundhedsvæsenet er af afgørende betydning for at garantere en god dækning, adgang og kvalitet. Ordføreren henleder navnlig opmærksomheden på mentale sundhedsproblemer og kroniske sygdomme, som er kilde til størstedelen af sundhedsvæsenets og andre velfærdssystemers omkostninger.

En bæredygtig fødevarepolitik

Formanden for den selvstyrende provins Bolzano og regionalrådsmedlem Arno Kompatscher (IT/EPP) er ordfører for en udtalelse, som sigter mod at fremme mere bæredygtige produktions- og forbrugsmønstre, men også at etablere forbindelser mellem fødevareområdet og andre politikområder. EU's politik for bæredygtige fødevarer bør være demokratisk udformet, indeholde en fælles langsigtet vision og være baseret på den nyeste videnskabelige viden samt være i tråd med princippet om flerniveaustyring. Udtalelsen foreslår initiativer og foranstaltninger, som støtter EU's fødevarepolitik fra et lokalt og regionalt perspektiv. Vytenis Andriukaitis, EU-kommissær med ansvar for sundhed og fødevaresikkerhed, vil udveksle synspunkter med medlemmerne.

Intelligent specialisering

For at udvikle intelligente specialiseringsstrategier, som gør effektiv brug af deres regioners aktiver og ressourcer, er de lokale og regionale myndigheder nødt til at samarbejde om at skabe værdikæder, anfører Mikel Irujo (ES/EA), leder af Navarra-delegationen i Bruxelles, i sin udtalelse. For at opnå dette er det nødvendigt at revidere den eksisterende lovgivning med henblik på at udvikle synergier mellem finansielle instrumenter og regionale politikker samt intensivere bestræbelserne på at harmonisere udformning, udarbejdelse, gennemførelse, overvågning og opfølgning på strategierne. Europa-Parlamentets ordfører Ramón Luís Valcárcel Siso (ES/EPP), som også er næstformand med ansvar for kommunikation, deltager i debatten.

Samme dag vil RU også være vært for en konference om storbyområder i den fremtidige samhørighedspolitik.

Formålet med konferencen er at fremhæve den rolle, som større byer og storbyområder spiller i EU's samhørighedspolitik og forvaltningen af strukturfondene. Drøftelserne vil have til formål at evaluere storbyernes bidrag til gennemførelsen af de nuværende EU-politikker og EU-fonde og præcisere, hvordan deres rolle kan blive ændret i forbindelse med den kommende samhørighedspolitik for tiden efter 2020. Yderligere oplysninger her.

Andre udtalelser og resolutioner, som skal vedtages:

Lovforslag om forordningen om indsatsfordeling og LULUCF-forordningen

Resolution om Det Europæiske Regionsudvalgs prioriteter for Kommissionens arbejdsprogram for 2018

Resolution om retsstatssituationen i EU fra et lokalt og regionalt perspektiv

Praktiske oplysninger:

Hvor : Europa-Parlamentets plenarsal – Paul Henri Spaak-bygningen, rue Wiertz 60, Bruxelles

Hvornår : 22. marts kl. 14.45-20.45 og 23. marts kl. 9.00-13.00

• Se plenarforsamlingens dagsorden & dokumenter

• Plenarforsamlingen kan følges live på RU's hjemmeside

Medieprogram for plenarforsamlingen

Følg: @EU_CoR, #CoRplenary

Kontaktpersoner:

Pierluigi Boda (IT, EN)

Tlf.: +32 2 282 2461

Mobil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David Crous Duran (ES, FR, EN, PT)

Tlf.: +32 2 282 2409

Mobil: +32 476 87 99 29

david.crous@cor.europa.eu

Lauri Ouvinen (FI, SV, EN, ES, FR)

Tlf.: +32 2 282 2063

Mobil: +32 473 53 68 87

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Carmen Schmidle (DE, EN)

Tlf.: +32 2 282 2366

Mobil: +32 494 73 57 87

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle (FR,EN)

Tlf.: +32 2 282 2289

Mobil +32 473 860 530

Nathalie.Vandelle@cor.europa.eu

Wioletta Wojewodzka (PL, FR)

Tlf.: +32 2 282 2289

Mobil: +32 475 84 39 86

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Fototjenester

Tlf.: +32 2 282 2045

Photocor@cor.europa.eu

Audiovisuelle tjenester

Tlf.: +32 2 282 2532, mobil: +32 473 52 29 88

stephanie.paillet@cor.europa.eu

Del :