Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Blå økonomi i Europas regioner kan bane vejen for bæredygtig vækst og beskæftigelse  
Maltas præsident Marie-Louise Coleiro Preca og EU-kommissær Karmenu Vella deltager i Det Europæiske Regionsudvalgs konference på Gozo (Malta)

Medlemmerne af Det Europæiske Regionsudvalgs Underudvalg for Naturressourcer (NAT) mødtes på Gozo, hvor den blå økonomi stod øverst på dagsordenen. Med en omsætning på 566 mia. EUR står EU's blå økonomi for 1,3 % af EU's samlede BNP og beskæftiger 3,5 mio. personer ( Kommissionen 2018 ). Yderligere hovedpunkter, der blev drøftet på Gozo, var grænseoverskridende samarbejde inden for katastroferisikoreduktion og en ny europæisk dagsorden for udviklingen af de maritime industrier. NAT - underudvalgets konference og møde, hvor over 100 delegerede deltog, var tilrettelagt af Samuel Azzopardi (MT/EPP), formand for regionen Gozo og borgmester for øens hovedstad Victoria.

Ved åbningen af konferencen " Bæredygtig udvikling af den blå økonomi " på Gozo sagde formanden for NAT - underudvalget Ossi Martikainen (FI/ALDE): "Den blå økonomi er et af de prioriterede områder for Underudvalget for Naturressourcer i Det Europæiske Regionsudvalg . Den blå økonomi har et stort samfundsøkonomisk potentiale, ikke kun i kyst- og havregioner, men i hele EU. Der er tale om traditionelle sektorer såsom søtransport og mere innovative sektorer som blå bioteknologi og havenergi, og vi mener, at en fælles europæisk dagsorden er afgørende for udnyttelsen af den blå økonomis fulde potentiale til at skabe vækst og arbejdspladser, der er økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtige."

Konferencens vært Samuel Azzopardi (MT/EPP), formand for Gozo-regionen og borgmester i Victoria sagde: "Den blå økonomi er vejen frem, når det handler om at forene brugen af maritime ressourcer med økonomisk vækst og arbejdspladser for vores lokalsamfund. Vi støtter RU's vision om, at den blå økonomi bør være en integreret del af EU's økonomiske politik frem for at befinde sig på sidelinjen. Bæredygtig vækst udgør kernen i Gozo's politiske prioriteter. På området ren energi er øen allerede nettobidragyder til det maltesiske net, og vi er godt på vej til at blive en økologisk ø inden 2020." Gozo’s økostrategi blev lanceret i 2009.

Maltas præsident Marie-Louise Coleiro Preca sagde: "Langsigtede bæredygtige investeringer skal være drivkraften bag vores politikker og have til formål at beskytte den store biodiversitet i Middelhavsområdet, samtidig med at vores borgere får nye indkomstmuligheder . I gennemsnit er den blå økonomi vokset mere end de nationale økonomier i alle EU's medlemsstater. Den blå økonomi er vokset støt i de senere år, og jeg er overbevist om, at vi kan fordoble dens volumen inden 2030."

Malta er blandt de fem EU-medlemsstater, hvor den blå økonomi bidrager mest til landets BNP (4,7 %). Den blå økonomi på Malta beskæftiger ca. 10.400 personer og genererer 406 mio. EUR i bruttoværditilvækst (BVT).

Karmenu Vella , der er kommissær med ansvar for miljø, maritime anliggender og fiskeri, udtalte: "Der er stadig et stort investeringsunderskud, som kun en øremærket finansiering til den blå økonomi kan udligne . Derfor arbejder vi meget hårdt på at tiltrække investorer. Vi er ved at forberede en investeringsplatform for den blå økonomi, der allerede omfatter 600 finansielt solide prækommercielle projekter. Dernæst vil vi gøre brug af havets dag i Europa i Lissabon i maj til at lancere en tjeneste, der skal hjælpe nystartede virksomheder og SMV'er inden for sektorer i den blå økonomi med at blive investeringsparate."

Blå økonomi henviser til alle økonomiske aktiviteter i forbindelse med hav- og kystområder og omfatter sektorer som fiskeri, skibsbygning og "kystturisme" samt blå bioteknologi og produktion af vedvarende offshoreenergi. Udviklingen af en bæredygtig blå økonomi er en afgørende forudsætning for opfyldelsen af FN’s mål for bæredygtig udvikling #14 .

På det 23. møde i NAT-underudvalget vedtog medlemmerne et forslag til udtalelse fra ordfører Roberto Ciambetti (IT/ECR) om " Den grænseoverskridende dimension af katastroferisikoreduktion ". Formanden for regionalrådet i Veneto sagde: "Vi er nødt til at sikre øget modstandsdygtighed over for naturkatastrofer, hvis vi skal udvise ansvarsfølelse over for borgerne . Vi skal kortlægge risiciene og vurdere disse samt investere i ekspertgrupper, uddannelseskurser og efteruddannelse for lokale embedsmænd." Udtalelsen skal vedtages på RU's plenarforsamling den 26.-27. juni 2019.

Medlemmerne vedtog et forslag til udtalelse om " En ny europæisk dagsorden for at fremme udviklingen af maritime industrier ". Ordfører Christophe Clergeau (FR/PES), medlem af regionalrådet i Pays-de-la-Loire, påpegede: "Den blå økonomi skal have en central plads blandt den kommende EU-Kommissions prioriteter. Der kan skabes mange bæredygtige arbejdspladser i de maritime industrier, hvis EU-politikkerne kombinerer maritime ambitioner, industripolitik og engagement i den økologiske omstilling. For at skabe resultater er det nødvendigt at tage udgangspunkt i økosystemerne i Europas store maritime regioner, finansiere innovation og udvikling af nye produkter, støtte traditionelt fiskeri og skibsbygningsaktiviteter samt nye teknologier såsom vedvarende havenergi og biobaserede virksomheder i den blå økonomi . " Udtalelsen skal vedtages på RU's plenarforsamling den 26. - 27. juni 2019.

Medlemmerne vedtog også et forslag til udtalelse fra ordfører Uno Silberg (EE/EA) med titlen " Mod en omfattende EU-ramme for hormonforstyrrende stoffer ". Uno Silberg, der er medlem af kommunalbestyrelsen i Kose, udtalte: "Hormonforstyrrende stoffer har en ødelæggende langsigtet indvirkning, ikke bare på menneskers sundhed, men ligeledes på dyr og planter . Selv om disse stoffer findes stort set over alt, er borgernes kendskab til de dermed forbundne farer beskedent. Vi har brug for oplysningskampagner og koordinerede foranstaltninger på alle niveauer for at prioritere borgernes sundhed, samtidig med at der tages højde for forbrugernes og industriens interesser . " Udtalelsen skal vedtages på RU's plenarforsamling den 26.-27. juni 2019.

Medlemmerne drøftede følgende udtalelser:

Fremskridt med hensyn til gennemførelsen af EU's skovstrategi fra ordfører Ossi Martikainen (FI/ALDE), NAT - formand og kommunalrådsmedlem i Lapinlahti.

Aktiv og sund aldring fra ordfører Birgitta Sacrédeus (SE/EPP), medlem af landstingsforsamlingen i Dalarnas läns landsting.

Agropastoralisme fra ordfører Jacques Blanc (FR/EPP), borgmester i La Canourgue.

Fotos fra NAT-underudvalgets 23. møde og konferencen kan ses her .

Baggrund: Den årlige økonomiske rapport om EU's blå økonom klik her .

Kontaktperson: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | Tlf. +32 (0) 470 88 10 37

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ENVE-29-JUNE-RECOMMENDATIONS-FOR-COP28.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
30.06.2023