Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Regioner og byer er "forbilleder for solidaritet, fremskridt og håb" i håndteringen af Europas udfordringer  

Formanden for Det Europæiske Regionsudvalg Vasco Alves Cordeiro understreger, at de sociale uligheder, energifattigdom og klimakrisen kun kan løses ved at mobilisere de regionale og lokale aktører

I forbindelse med at Europa står over for en lang række udfordringer – fra konsekvenserne af krigen mod Ukraine til klima- og energikrisen – satte formand for Det Europæiske Regionsudvalg Vasco Alves Cordeiro fokus på det afgørende arbejde, der udføres på regionalt og lokalt plan for at bevare Europas samhørighed gennem solidaritet og demokrati.

Formanden holdt sin årlige tale om regionernes og byernes tilstand i Den Europæiske Union, hvilket faldt sammen med offentliggørelsen af Det Europæiske Regionsudvalgs årlige EU-rapport 2022 om regionernes og byernes tilstand. Rapporten indeholder det årlige regionale og lokale barometer, en EU-dækkende undersøgelse, hvor lokale og regionale repræsentanter i de 27 EU-medlemsstater svarer på, hvordan de ser Europas fremtid og håndterer de nuværende kriser. 

Krigen mod Ukraine, de langsigtede konsekvenser af covid-19-pandemien og den eksistentielle trussel fra klimakrisen har sat Den Europæiske Union under et hidtil uset pres. I den årlige EU-rapport 2022 om regionernes og byernes tilstand fremhæves det, at regionerne og byerne stadig er de første til at reagere på disse globale udfordringer.

Formanden sagde: "Regionernes og byernes tilstand afspejler tilstanden blandt befolkningen i hele Europa i al sin mangfoldighed. Unionens tilstand kan således ikke vurderes ordentligt, hvis vi ikke tager højde for regionernes og byernes tilstand. Beretninger fra hele Europa vidner i høj grad om, at regionerne og byerne er forbilleder for solidaritet, fremskridt og håb. Regionerne og byerne går forrest i forsvaret af europæiske værdier og principper".

Rapporten indeholder også en række politiske anbefalinger til EU-lovgiverne på vigtige områder såsom genopbygningen af Ukraine, støtteforanstaltninger til husholdninger, virksomheder og offentlige administrationer i forbindelse med energikrisen og forberedelsen af debatten om samhørighedspolitikkens fremtid.

Formanden tilføjede om genopbygningen af Ukraine: "Der skal være en særlig budgetpost for regionalt og lokalt samarbejde om genopbygningsindsatsen. Dette er mit konkrete forslag med henblik på genopbygningskonferencen i Berlin".

I forhold til energikrisen understregede han, at "lokale og regionale myndigheder skal støttes i deres bestræbelser på at opnå energibesparelser, og vi vil gøre vores del af arbejdet".

Når det gælder samhørighedspolitikkens fremtid meddelte formanden, at "Det Europæiske Regionsudvalg vil arbejde på at sikre, at alle EU-politikker inddrager princippet om "ikke at skade samhørigheden", som kommissær Elisa Ferreira indførte tidligere på året".

Den årlige EU-rapport 2022 om regionernes og byernes tilstand indgår i en politisk resolution, som medlemmerne af Det Europæiske Regionsudvalg skal stemme om den 12. oktober, og som derefter vil blive fremlagt for formændene for EU-institutionerne.

BAGGRUND

Links:

RU's formand Vasco Alves Cordeiros tale

Video fra debatten

Billeder fra debatten

Resultaterne af den årlige EU-rapport 2022 om regionerne og byernes tilstand

Faktablad om den årlige EU-rapport 2022 om regionernes og byernes tilstand – vigtigste resultater

Den årlige EU-rapport 2022 om regionernes og byernes tilstand – hele rapporten

Det regionale og lokale barometer – meningsmåling (indeholder også landespecifikke resultater)

Det regionale og lokale barometer:

Det regionale og lokale barometer er en undersøgelse blandt lokale og regionale politikere i de 27 EU-medlemsstater, som supplerer den årlige EU-rapport 2022 om regionernes og byernes tilstand. Den er bestilt af Det Europæiske Regionsudvalg og udført af IPSOS. Den spørger til deres syn på støtten til Ukraine, de subnationale myndigheders indflydelse på de nationale genopretningsplaner, krigens indvirkning på EU's politiske mål og det lokale og regionale niveaus rolle i udformningen af EU's fremtid.

Kontaktpersoner:

Monica Tiberi – Talsperson for formanden

Tlf. +32 (0)479 51 74 43

monica.tiberi@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain – Pressemedarbejder

Tlf. +32 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/MPAA-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

Michałowo wins Mayor Paweł Adamowicz Award for helping refugees on the border with Belarus
Michałowo wins Mayor Paweł Adamowicz Award for helping refugees on the border with Belarus
13.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPCOM-2023-CALL-FOR-PROPOSALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

EuroPCom 2023 - Call for Proposals
EuroPCom 2023 - Call for Proposals
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022