Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
EU's regionale og lokale barometer advarer: Et covid-19-underskud på 180 mia. EUR vil gå ud over de offentlige tjenester  

Det Europæiske Regionsudvalgs formand, Apostolos Tzitzikostas, advarer om, at der mangler 180 mia. EUR i de lokale finanser, og kritiserer, at de nationale regeringer ikke hører de lokale myndigheder i forbindelse med investeringsplanerne.

Det regionale og lokale barometer – udarbejdet af Det Europæiske Regionsudvalg – som blev offentliggjort i dag, advarer om, at genopretningen i EU undergraves som følge af de nationale regeringers manglende høring af byer og regioner om de genopretningsplaner, der finansieres af EU. Udsigten til, at EU-midlerne ikke kanaliseres derhen, hvor byerne og regionerne føler, at behovet er størst, risikerer også at forværre de problemer, der opstår som følge af den finansieringskløft på 180 mia. EUR mellem udgifter og indtægter, der er opstået som følge af covid-19-pandemien.

Den anden årsrapport , som omfatter en af de største meningsmålinger blandt lokale og regionale myndigheder i EU nogensinde, fremhæver også de voksende sociale og økonomiske uligheder mellem regioner i samme land og på tværs af EU, herunder en digital kløft mellem land og by, der underminerer EU's ambitioner om en grøn og digital økonomisk omstilling.

Under sin fremlæggelse af rapporten sagde Apostolos Tzitzikostas  (EL/EPP), formand for Det Europæiske Regionsudvalg og folkevalgt guvernør for regionen Centralmakedonien i Grækenland: " Vores regionale og lokale barometer måler pandemiens indvirkning på vores regioner, byer og landsbyer, så alle forvaltningsniveauer – på EU - plan, nationalt, regionalt og lokalt - kan træffe konkrete foranstaltninger, der tager hånd om borgernes problemer . Europa forbindes alt for ofte kun med institutionerne i Bruxelles og de 27 medlemsstater. EU er meget rigere end det: Unionen består af mere end 300 regioner, 90.000 kommuner og 1,1 mio. regionale og lokale folkevalgte politikere, der repræsenterer over 400 mio. borgere. Vores barometer giver et nyt syn på EU's tilstand, hvor der tages bedre hensyn til Unionens forskelligartethed, kompleksitet og rigdom".

Nogle af de vigtigste resultater af det lokale og regionale barometer følger her:

  • De regionale og lokale finanser er i fare. De lokale og regionale myndigheder bærer byrden med at levere offentlige og sundhedsmæssige tjenesteydelser af høj kvalitet til borgerne på et tidspunkt, hvor de lokale finanser er helt i bund. I hele EU har stigende omkostninger og faldende indtægter medført et underskud på cirka 180 mia. EUR i 2020, hvor 130 mia. EUR er gået tabt på regionalt og mellemliggende niveau, og 50 mia. EUR mangler på lokalt niveau. EU og medlemsstaterne har pligt til hurtigst muligt at hjælpe de lokale myndigheder med at absorbere disse chok i deres offentlige finanser, bl.a. gennem nationale genopretningsplaner.

  • Menneskeliv sættes på spil, hvis man ser bort fra sundhedskrisens territoriale dimension. EU og de nationale regeringer kan på mest effektiv vis fremskynde genopretningen, hvis de tager højde for de særlige forhold i de enkelte regioner og lokalområder: Hvis man ser bort fra den territoriale dimension af sundhed, bringer det liv i fare. For at blive bedre beskyttet er vi nødt til at genoverveje kompetencerne på sundhedsområdet mellem de forskellige forvaltningsniveauer. EU bør investere mere i at opbygge modstandsdygtighed i vores regionale systemer og koordinere stresstest af systemernes kriseberedskabskapacitet.

  • Regionerne bliver overset i de nationale genopretningsplaner, hvilket bringer EU's genopretning og grønne mål i fare. Vi risikerer ikke at nå målene for genopretningen, fordi strategierne ikke tager højde for de reelle behov, forskelligheder og uligheder i vores samfund. De nationale regeringer er nødt til at gennemføre planerne sammen med deres regioner og byer. Vi skal være centrale aktører i forvaltningen af planerne, da vi bærer et ansvar på områder som offentlige udbud, transport, klimaindsats, sundhed og uddannelse.

  • Den digitale kløft mellem land og by kan gå ud over genopretningen: Der er et presserende behov for støtte til "digital samhørighed" . Den samlede andel af husstande i EU, som har et net med meget høj kapacitet, er 44 % i byområder sammenlignet med 20 % i landdistrikter. EU og medlemsstaterne skal hurtigst muligt investere. Digital samhørighed er afgørende for en solid og inklusiv genopretning.

  • Covid-fattigdom er ved at blive en realitet. Risikoen for, at en generation går tabt til covid stiger . Unge og lavtuddannede arbejdstagere er blevet hårdest ramt. Personer, der lever under fattige vilkår, personer med handicap og de ældre har oplevet en forværring af levevilkårene. EU skal gøre en konkret og solidarisk indsats for at sikre en mere retfærdig genopretning.

  • Regionale og lokale politikere er af den opfattelse, at de ikke tæller nok i EU og ønsker at få større indflydelse på områder som økonomi, social retfærdighed, klimaændringer og miljø. Det ville være en utilgivelig fejl ikke at lytte til dette ønske, og det vil udvide kløften mellem EU og dets lokalsamfund. Vi har brug for at sætte nyt skub i det europæiske demokrati for at styrke vores europæiske værdier. Konferencen om Europas fremtid bør udnyttes til at indlede en reel overvejelse om EU's demokratiske model.

BAGGRUND

Barometeret giver et billede af konsekvenserne af den sociale, økonomiske og sundhedsmæssige krise for EU's regioner og byer. Dets fakta og resultater suppleres med en meningsmåling blandt lokale og regionale politikere i de 27 EU-medlemsstater. Denne meningsmåling, som blev bestilt af Det Europæiske Regionsudvalg og gennemført af IPSOS, kortlægger disse politikeres syn på kvaliteten af forbindelserne mellem de subnationale myndigheder og de nationale regeringer og EU, demokratiets tilstand i EU og deres dagsorden for fremskridt.

Det  årlige regionale og lokale barometer (#EURegionalBarometer) suppleres med en politisk resolution fra de 329 medlemmer af Det Europæiske Regionsudvalg, der er EU's politiske forsamling af lokale og regionale myndigheder.

Resultater af det årlige regionale og lokale barometer: [links skal opdateres]

Kontaktperson:

Michele Cercone

Talsmand for formanden

Tlf. +32 (0)498 9823 49

michele.cercone@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BAROMETER-COVID-GAP-WILL-HIT-PUBLIC-SERVICES.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BAROMETER-COVID-GAP-WILL-HIT-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BAROMETER-COVID-GAP-WILL-HIT-PUBLIC-SERVICES.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BAROMETER-COVID-GAP-WILL-HIT-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BAROMETER-COVID-GAP-WILL-HIT-PUBLIC-SERVICES.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023