Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Kom til orde i Bruxelles: Ansøg nu om medlemsskab af RegHub 2.0  

​​​​​Kom til orde i Bruxelles:

Ansøg nu om medlemsskab af RegHub 2.0!​

​Hvad er #RegHub?

Det Europæiske Regionsudvalgs (RU's) netværk af regionale knudepunkter (RegHub) er netværk af regioner og byer i EU, som evaluerer gennemførelsen af EU's politik. Det blev lanceret i 2018 og har i øjeblikket 36 medlemmer.

Netværket består af regionalt og lokalt baserede embedsmænd ("kontaktpunkter"), der indsamler teknisk feedback fra aktører om deres erfaringer med den konkrete implementering af EU's aktuelle politikker.

RegHub samler denne information fra netværkets kontaktpunkter gennem målrettede høringer, der oversættes til alle EU-sprog. Dette indebærer, at aktørerne kan aflevere deres bidrag på deres modersmål. Kontaktpunktet samler derpå den indhentede information i "implementeringsrapporter", som RU bruger som input til evalueringer af EU's forskellige politikker. Netværket tilfører således EU's politikudformning det lokale og det regionale perspektiv og styrker evidensgrundlaget for samme.

Hvem kan blive medlem af RegHub 2.0, og hvad forventes der?

For snart to år siden lancerede RU pilotfasen af RegHub. Efter en positiv evaluering af RegHubs indsats lancerer RU nu hovedfasen af netværket (RegHub 2.0) og har offentliggjort en indkaldelse af nye ansøgninger om at blive en del af netværket.

Enhver lokal og regional myndighed i Den Europæiske Union kan ansøge om at blive medlem af RegHub-netværket. Det er ikke noget krav, at den ansøgende lokale eller regionale myndighed er repræsenteret i Det Europæiske Regionsudvalg.

Et regionalt knudepunkt forventes at udpege et særligt "kontaktpunkt" for RegHub. Dette kontaktpunkt bør være en passende og erfaren medarbejder i en lokal eller regional myndighed, der er baseret i knudepunktets lokalområde. Kontaktpunktet skal have et godt kendskab til engelsk (skriftligt og mundtligt) og af sin administration have bemyndigelse til:

  • at deltage i RegHub-møder (hvad enten det er fysisk eller virtuelt)
  • at deltage i alle RegHub-høringer
  • at indsamle input fra deres aktører som led i hver RegHub-høring
  • at fungere som kontaktpunkt for relevante institutioner og organisationer i hans/hendes område, der er involveret i implementeringen af EU's politikker.

De deltagende regioner og byer afholder alle udgifter i forbindelse med deres regionale knudepunkt, undtagen deres kontaktpunkts deltagelse i netværkets fysiske møder. Rejseudgifter i forbindelse med fysiske møder vil blive godtgjort i overensstemmelse med de gældende økonomiske regler.

Udvælgelseskriterier

Udvælgelsen af medlemmer af RegHub 2.0 vil blive baseret på følgende kriterier:

  • indsatsen i pilotfasen (dette gælder kun for de nuværende RegHub-medlemmer)
  • ansøgerens motivation og evne til at bidrage
  • diversiteten af medlemmer i form af institutionel rolle og lovgivningsmæssige beføjelser, samt befolkning, størrelse, sociale og økonomiske karakteristika
  • en passende geografisk balance blandt medlemmerne fra hele EU.

Hvorfor skulle min region eller by ansøge?

De regionale knudepunkter og deres aktører har en privilegeret stilling som førstehåndskilder med brugererfaringer til EU's politikevaluering. Desuden vil knudepunkterne indgå i RegHub-undergruppen i Kommissionens nye Fit for Future-platform (F4F) og dermed få en endnu større og direkte indflydelse på bedre lovgivning.

​​​​​

Hvordan kan min region eller by ansøge?​

Ved at udfylde og indsende denne ansøgningsformular på engelsk, senest den 30. november 2020.

Yderligere oplysninger kan fås hos: RegHub@cor.europa.eu.


Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-REGHUB-WORKSHOP-BRUSSELS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/APPLY-FOR-REGHUB-2_0-MEMBERSHIP.ASPX

Successful RegHub Workshop in Brussels
Successful RegHub Workshop in Brussels
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/F4F-PLATFORM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/APPLY-FOR-REGHUB-2_0-MEMBERSHIP.ASPX

Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
06.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SUBSIDIARITY-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/APPLY-FOR-REGHUB-2_0-MEMBERSHIP.ASPX

The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
11.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGHUB-SUBSIDIARITY-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/APPLY-FOR-REGHUB-2_0-MEMBERSHIP.ASPX

RegHub at the CoR Subsidiarity Conference
RegHub at the CoR Subsidiarity Conference
10.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMISSION-ANNUAL-BURDEN-SURVEY-2021.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/APPLY-FOR-REGHUB-2_0-MEMBERSHIP.ASPX

European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
04.08.2022