Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Den europæiske grønne pagt: Interessegruppeplatformen vedrørende nulforurening sparkes i gang  

I dag mødtes medlemmerne af den interessegruppeplatform, som blev bebudet med EU's handlingsplan for nulforurening af vand, luft og jord , for første gang for at indlede udarbejdelsen af arbejdsprogrammet for 2022 - 2024, som skal støtte gennemførelsen af handlingsplanen. Platformen er et fælles initiativ fra Kommissionen og Det Europæiske Regionsudvalg.

Formanden for Det Europæiske Regionsudvalg og guvernør for regionen Centralmakedonien i Grækenland, Apostolos Tzitzikostas , sagde: "Forurening er den primære miljøårsag til sygdom og for tidlig død i hele verden, og det påvirker vores klima, økosystemer, bebyggede miljø og lokale økonomier. Forurening stopper ikke ved grænserne, og den går ud over vores lokalsamfunds sundhed og trivsel. Gennem vores medformandskab for interessentplatformen vedrørende nulforurening vil vi gøre en indsats for at få EU til at fungere til støtte for alle store som små byer og regioner. Europas lokale og regionale myndigheder arbejder for at beskytte borgerne og miljøet, men vi har nu brug for direkte teknisk og økonomisk støtte fra EU for at styrke vores indsats for at opnå nulforurening."

EU-kommissær med ansvar for miljø, hav og fiskeri, Virginijus Sinkevičius , tilføjede: "Interessentplatformen vedrørende nulforurening er en vigtig brik i gennemførelsen af vores handlingsplan. Der ligger et stort arbejde forude. Vi opfordrer alle involverede interessenter til at udvikle og dele god praksis og forsøge at skabe synergier med andre relevante initiativer som eksempelvis den europæiske klimapagt og den europæiske interessentplatform for cirkulær økonomi."

Interessentplatformen for nulforurening vil bidrage til gennemførelsen af flagskibsinitiativerne og tiltagene i handlingsplanen for nulforurening ved at:

  • samle aktører fra forskellige grupper og fagområder for at tackle de indbyrdes forbundne udfordringer som f.eks. styrkelse af den fælles miljø- og sundhedsdagsorden
  • fastlægge en fælles vision for, hvordan målsætningerne om nulforurening kan opfyldes. 
  • Marieke Schouten (NL/De Grønne), medlem af kommunalbestyrelsen i Nieuwegein og RU's ordfører for "EU's handlingsplan for nulforurening af vand, luft og jord" , og Patrick Child , vicegeneraldirektør i Kommissionens Generaldirektorat for Miljø.

Baggrund

Interessegruppeplatformen vedrørende nulforurening har til formål at sikre en effektiv integrering af nulforureningsdagsordenen og gennemførelse af EU's handlingsplan for nulforurening. Den vil samle interessenter og eksperter inden for forskellige politikområder som sundhed, landbrug, forskning og innovation, transport, digitalisering og miljø. Platformen skal skabe medejerskab, fremme samarbejde og føre til integrerede løsninger for at maksimere synergierne med indsatsen for dekarbonisering og genopretning efter covid-19-pandemien. Platformen er et fælles initiativ fra Kommissionen og Det Europæiske Regionsudvalg (RU).

Mere end 100 byer i EU opfylder stadig ikke EU-standarderne for luftkvalitet. Ifølge miljøagenturets seneste estimater  døde 307.000 personer for tidligt på grund af eksponering for forurening med fine partikler i EU i 2019. Mindst 58 % eller 178.000 af disse dødsfald kunne være undgået, hvis alle EU-medlemsstaterne opfyldte grænseværdien i WHO's nye retningslinjer for luftkvalitet på 5 µg/m3.

Med hensyn til vand opfylder syv hovedstæder i EU ikke minimumskravene til vandkvalitet. Ordentlig spildevandsrensning kræver investeringer på over 200 mia. EUR i de kommende år ( Kommissionen ).

Kontaktperson:

David Crous

Tlf. +32 (0) 470 88 10 37

David.Crous@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
10.02.2023