Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
FN's 2030-mål for bæredygtig udvikling bør være retningsgivende for den europæiske genopretning  

Manglen på klare henvisninger til målene for bæredygtig udvikling og den manglende inddragelse af byer og regioner i de nationale genopretningsplaner kan bringe evnen til at overvinde pandemikrisen i fare

De europæiske lokale og regionale ledere opfordrer til, at FN's mål for bæredygtig udvikling igen sættes øverst på EU's dagsorden og opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne til at sikre, at de bliver gennemført senest i 2030. I en udtalelse , som blev vedtaget af Det Europæiske Regionsudvalgs (RU) plenarforsamling i dag, fremhæver udvalget, at covid-19-pandemien har påvist vigtigheden af bæredygtig udvikling, og at målene for bæredygtig udvikling kan bidrage til, at vi bevæger os mod en sammenhængende, helhedsorienteret vision for Next Generation EU . En nylig RU-undersøgelse påpeger imidlertid, at der mangler en eksplicit og klar henvisning til FN's mål for bæredygtig udvikling i mange nationale genopretnings- og resiliensplaner.

Den igangværende pandemi og dens forventede økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser viser, at det haster med at støtte en "lokalisering" af målene for bæredygtig udvikling med henblik på en mere retfærdig genopretning og forebyggelse af fremtidige sundhedskriser. Målene for bæredygtig udvikling bør hjælpe medlemsstaternes økonomier med at komme på fode og med at gennemføre den digitale og den grønne omstilling i praksis. I en nylig undersøgelse bestilt af RU blev der imidlertid slået alarm vedrørende den manglende inddragelse af regioner og byer i nationale genopretningsplaner, og i mange tilfælde mangler der tydelige henvisninger til målene for bæredygtig udvikling, hvilket mindsker muligheden for en fælles forståelse af planerne.

Ricardo Rio (PT/EPP), ordfører og borgmester i Braga, sagde: "Målene for bæredygtig udvikling er næsten forsvundet fra EU-fortællingen, idet der hverken findes en overordnet strategi eller en effektiv mainstreaming eller koordinering af målene for bæredygtig udvikling i Kommissionens interne forvaltning. Dette er så meget desto mere slående, da de lokale og regionale myndigheders engagement i målene for bæredygtig udvikling samtidig er øget. De foreløbige resultater af vores OECD/RU-undersøgelse viser tydeligt, at de lokale og regionale myndigheder er godt engageret i en bæredygtig genopretning baseret på målene for bæredygtig udvikling. 40 % af respondenterne brugte dem før pandemien og er nu begyndt at bruge dem til at håndtere genopretningen, mens 44 % planlægger at gøre det for at komme på fode efter covid-19. Dette er en stor mulighed for alle politiske beslutningstagere til at komme stærkere ud af krisen, og sammen med OECD vil jeg aktivt slå til lyd herfor på EU-plan."

OECD vurderer , at 65 % af de 169 delmål under de 17 mål for bæredygtig udvikling kun kan nås, hvis man inddrager eller koordinerer med de lokale og regionale myndigheder. Desuden viser resultaterne af en ny fælles RU/OECD - undersøgelse , at 60 % af de lokale og regionale myndigheder mener, at covid-19-pandemien har ført til en større overbevisning om, at målene for bæredygtig udvikling kan bidrage til en mere helhedsorienteret tilgang til genopretning. RU beklager derfor, at målene for bæredygtig udvikling gradvist har mistet terræn i EU-fortællingen og fået en lavere profil i EU's politiske beslutningstagning, hvilket bringer sandsynligheden for, at de gennemføres senest i 2030 i fare.

RU's medlemmer anmoder indtrængende de europæiske ledere om at være ambitiøse og konsekvente i deres indenrigs- og udenrigspolitiske dagsordener og om at slå tydeligt fast, at EU skal spille en ledende rolle og have en klar førerposition i gennemførelsen af målene for bæredygtig udvikling på alle forvaltningsniveauer. I udtalelsen påpeges det, at målene for bæredygtig udvikling bør udgøre en sammenhængende ramme for alle EU-politikker og bidrage til at koordinere prioriteterne i alle finansieringsprogrammer. Ikke desto mindre lader samspillet mellem FN's mål og de vigtigste europæiske initiativer som f.eks. den nye industristrategi til tider til at være svagt. Desuden opfordrer udvalget Kommissionen til at benytte den næste årlige strategi for bæredygtig vækst 2022 til formelt at integrere målene for bæredygtig udvikling i det europæiske semester, i højere grad knytte målene for bæredygtig udvikling til genopretnings- og resiliensfaciliteten (hjørnestenen i Next Generation EU) og udtrykkeligt fastslå, at målene for bæredygtig udvikling er en måde, hvorpå EU kan skabe bæredygtig genopretning.

De lokale og regionale ledere anmoder Kommissionen om at forny multistakeholderplatformen for målene for bæredygtig udvikling eller oprette en anden effektiv dialogplatform med struktureret opfølgning vedrørende 2030 - dagsordenen, der kan inddrage ekspertisen fra de forskellige interessenter fra offentlige og private institutioner og rådgive Kommissionen direkte.

Ordfører Ricardo Rio overbragte allerede anmodningen til fremtrædende politiske beslutningstagere i EU i tirsdags, da han tog ordet på det økonomiske forum 2021 i Bruxelles , Kommissionens årlige økonomiske flagskibsarrangement, med deltagelse af kommissionsformand Ursula von der Leyen og den tyske kansler Angela Merkel.

Baggrundsinformation:

RU og OECD gennemførte i fællesskab en undersøgelse mellem maj og medio juni 2021 om målene for bæredygtig udvikling som en ramme for genopretningen efter covid-19 i byer og regioner. Undersøgelsen omfattede 86 svar fra kommuner, regioner og mellemledsorganer i 24 EU-lande plus nogle få andre OECD-lande og lande uden for OECD. De foreløbige resultater blev præsenteret i tirsdags under det fjerde rundbordsmøde for byer og regioner om målene for bæredygtig udvikling , et todages onlinearrangement med fokus på målene for bæredygtig udvikling som en ramme for langsigtede genopretningsstrategier efter covid-19 i byer og regioner. Dokumentet er tilgængeligt her .

RU vedtog en første udtalelse om " Mål for bæredygtig udvikling: et udgangspunkt for en langsigtet EU-strategi for et bæredygtigt Europa inden 2030 " i 2019 ved ordfører Arnoldas Abramavičius (LT/EPP), medlem af byrådet i Zarasai distriktskommune.

I november 2020 offentliggjorde Kommissionen et arbejdsdokument: " Delivering on the UN’s Sustainable Development Goals – A comprehensive approach ".

Kontaktperson:

Matteo Miglietta

Tlf.: +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023