Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Den europæiske grønne pagt på lokalt niveau  

Det Europæiske Regionsudvalg lancerer en ny arbejdsgruppe, der skal sikre, at byer og regioner kan føre Europas grønne pagt ud i livet ved hjælp af konkrete projekter og direkte støtte til lokale og regionale myndigheder.

Det Europæiske Regionsudvalg har i dag lanceret arbejdsgruppen om den grønne pagt – going local. Arbejdsgruppen, der består af 13 lokale og regionale folkevalgte repræsentanter, har som mål at sikre, at EU's byer og regioner inddrages direkte i udformningen, gennemførelsen og vurderingen af de mange initiativer under den europæiske grønne pagt, som omfatter EU's strategi for bæredygtig vækst med henblik på at nå klimaneutralitet senest i 2050.

Det er nu på tide at gennemføre fælles investeringer og fremskynde omstillingen til en ren, bæredygtig og kulstofneutral økonomi. Gennem EU's genopretningsplan og den europæiske grønne pagt skal vi give økonomisk støtte og sætte byer og regioner i stand til at opbygge modstandsdygtighed og overvinde covid-19-krisen. Det er hovedbudskabet fra det første møde i arbejdsgruppen om den grønne pagt – going local. Arbejdsgruppen indleder sit arbejde, samtidig med at Kommissionen har lagt et nyt genopretningsinstrument til 750 mia. EUR på bordet og styrket de klimarelaterede elementer i forslaget til det langsigtede budget på 1.100 mia. EUR for perioden 2021-2027. Forslagene skal nu godkendes af EU's medlemsstater og Europa-Parlamentet.

Juan Espadas (ES/PES), borgmester i Sevilla og formand for arbejdsgruppen sagde: "Verden står over for den værste recession i mands minde, men vi må ikke glemme, at klimaudfordringen ikke er forsvundet . Den europæiske grønne pagt er det bedste redskab vi har til at tackle begge kriser i fællesskab. Pagten giver mulighed for at investere i ren offentlig transport, vedvarende energi, økonomisk overkommelige boliger, der er godt isolerede, bæredygtigt landbrug og beskyttelse af biodiversitet. Det er en positiv revolution, men resultaterne kan ikke opnås uden fuld inddragelse af byer og regioner og europæisk støtte. Som formand for arbejdsgruppen ønsker jeg at sikre, at vores krav høres højt og tydeligt."

I et indlæg under debatten om grøn genopretning sagde MEP Aurore Lalucq (FR/S&D) , medformand for Europa - Parlamentets tværpolitiske gruppe om den nye grønne pagt: "Den grønne pagt før covid-19-krisen kan ikke være den samme som efter krisen. I dag har vi brug for et højere ambitionsniveau, et større EU-budget og flere investeringer. Den grønne pagt er løsningen på den økonomiske krise, men også en mulighed for at anvende en ny udviklingsmodel, der kombinerer miljøhensyn og social retfærdighed. Vi skal nu være kreative, pragmatiske og fleksible og tilpasse de makroøkonomiske beslutninger til de lokale og regionale vilkår gennem en omfattende social dialog.  Den grønne pagt er den rette mekanisme til at gennemføre en ambitiøs beskæftigelsespolitik og sikre alle europæiske borgere et anstændigt arbejde med en anstændig løn. Hvis det skal lykkes, er vi nødt til at mobilisere alle aktører på nationalt, men også på europæisk og lokalt plan. Derfor er dialogen mellem Europa-Parlamentets tværpolitiske gruppe om den nye grønne pagt og Det Europæiske Regionsudvalg vigtig, hvilket også gælder for dialogen mellem EU-institutionerne og de lokale myndigheder."

I sin tale til medlemmerne af arbejdsgruppen sagde Diederik Samsom , kabinetschef for kommissær Frans Timmermans, ledende næstformand for Kommissionen med ansvar for den europæiske grønne pagt: "Vi er fast besluttet på at sikre, at den grønne pagt rent faktisk bliver lokal . Covid-19-krisen tvinger os til at acceptere nye vilkår, men også til at prioritere og fremskynde gennemførelsen af de elementer i den grønne pagt, som direkte bidrager til vækst og beskæftigelse, f.eks. "renoveringsbølgen", den cirkulære økonomi og grønnere byer og bytransport. Omstillingen vil ikke lykkes, hvis den ikke er solidt forankret i de europæiske byer og regioner. Vi er nødt til at arbejde sammen om at skabe resultater for europæerne."

Arbejdsgruppen om den grønne pagt - going local har som mål at sikre, at både den europæiske grønne pagt og EU's genopretningsstrategi reelt omsættes til konkrete projekter og direkte finansiering til de lokale og regionale myndigheder. Arbejdsgruppen har tre specifikke mål :

  • at samle synspunkter fra byer og regioner i Regionsudvalget om de mange politiske initiativer under den europæiske grønne pagt og sikre, at deres stemme bliver hørt,
  • at gøre det lettere for EU-institutionerne at arbejde sammen om at sætte byer og regioner i centrum for politikker, der fremmer kulstofneutralitet,
  • at formidle de udfordringer, som de lokale og regionale myndigheder står over for, når de gennemfører den grønne omstilling lokalt, og fremhæve deres resultater og bedste praksis med henblik på at fremme udbredelsen heraf i hele Den Europæiske Union.

De aktuelle prioriterede sagsområder i arbejdsgruppen omfatter: den europæiske klimalov og klimapagten , Fonden for Retfærdig Omstilling , den nye industristrategi for Europa , ren luft og rent vand , brint , den nye handlingsplan for den cirkulære økonomi , biodiversitet og skove .

Arbejdsgruppen består af 13 medlemmer fra alle seks underudvalg og alle seks politiske grupper i Regionsudvalget, hvilket gør den til et ægte horisontalt og inklusivt initiativ.

Arbejdsgruppen vil mødes regelmæssigt og give input til Det Europæiske Regionsudvalgs plenarforsamlinger, begyndende med den næste plenarforsamling den 1.-2. juli, som omfatter en debat om "Regioner og byer for grøn genopretning" med deltagelse af MEP and formand for Europa-Parlamentets ENVI-udvalg   Pascal Canfin . Der vil desuden blive afholdt to andre debatter: en om den fremtidige flerårige finansielle ramme i lyset af genopretningen efter covid-19-krisen med kommissær Johannes Hahn og en om de økonomiske aspekter af covid - 19 - genopretningen med kommissær Thierry Breton .

Baggrund

Klik her for at få adgang til den nye webportal "Den grønne pagt - going local".

Se resolutionen om den grønne pagt, der blev vedtaget af Det Europæiske Regionsudvalg i december 2019.

Fokus på ordførere for den grønne pagt: læs vores nye interviews her .

Den europæiske grønne pagt  er køreplanen for en bæredygtig økonomi i EU. Den omfatter en ny strategi for bæredygtig vækst og en række lovgivningsmæssige foranstaltninger, politiske tiltag og finansieringsmekanismer. Pagten tjener tre formål: ingen nettoemissioner af drivhusgasser i 2050, den økonomiske vækst afkobles fra ressourceanvendelsen og ingen personer eller områder lades i stikken ( Kommissionen ). Den europæiske grønne pagt vedrører følgende områder:

  • bæredygtig energi
  • cirkulær økonomi
  • ren transport
  • natur & biodiversitet
  • fødevarer & landbrug
  • grøn finansiering

Kontaktperson:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023