Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Den europæiske grønne pagt danner rammen for byer og regioners nye prioriteter  
Det nykonstituerede ENVE-underudvalg vil fokusere på de muligheder, som den grønne pagt giver i en situation, hvor den globale opvarmning skærper klimaudfordringerne.

Den 27. februar ledede Sevillas borgmester, Juan Espadas (ES/PES), sit første møde som formand for Det Europæiske Regionsudvalgs (RU) Underudvalg for Miljø, Klimaforandring og Energi (ENVE). Den europæiske grønne pagt er en topprioritet i den nye mandatperiode. Kommende udtalelser fra ENVE handler om vand, ren luft, brint og biodiversitet. Der er blevet udpeget nye ordførere for "En europæisk klimalov", "Klimapagten" og "En ny handlingsplan for den cirkulære økonomi".

Det 2. møde i ENVE-underudvalget startede med en debat om den grønne pagt. ENVE-formand og borgmester i Sevilla, Juan Espadas (ES/PES) , erklærede: "Den europæiske grønne pagt er en kæmpe udfordring, men også en enorm mulighed, som vi ikke har råd til at lade ligge. Vi skal styrke vores alliance med Europa-Parlamentet, så byer og regioner får en stærkere stemme i de lovgivningsmæssige og politiske reformer, der venter forude. Vi skal være aktive aktører og være med til at sikre, at den grønne pagt skaber konkrete fordele for borgerne i form af nye job, bedre luftkvalitet, energi til en overkommelig pris og rene mobilitetsløsninger for alle. Som lokale og regionale repræsentanter skal vi engagere os og sikre, at den økologiske omstilling skaber forandringer til gavn for alle."

MEP Pierre Larrouturou understregede behovet for "at mangedoble de disponible finansielle midler som den eneste vej frem, hvis omstillingsmålene i den grønne pagt skal opfyldes" . Europa-Parlamentets hovedordfører for budgettet for 2021 rådede til, at der udarbejdes regler for gennemsigtighed, som skal sikre, at banker og forsikringsselskaber gradvist afvikler investeringer i fossile brændstoffer. "Det kan lade sig gøre, men vi er nødt til at fastsætte en klar tidsramme nu".

RU's ordfører for udtalelsen om Fonden for Retfærdig Omstilling, Vojko Obersnel (HR/PES) , påpegede igen, at "der er brug for passende finansiering, som ikke må findes på bekostning af samhørighedspolitikken, hvis EU reelt er fast besluttet på at opnå klimaneutralitet inden 2050. I tider med voksende populisme kan vi ikke acceptere, at Fonden for Retfærdig Omstilling spilles ud mod Den Europæiske Socialfond. Vi kan ikke forklare borgerne, at det er nødvendigt at skære ned på arbejdsmarkedsprogrammerne i én region for at støtte en anden regions grønne omstilling. Vi har brug for supplerende finansiering til den nye fond. Denne udfordring sætter EU's troværdighed på prøve." Vojko Obersnels udtalelse skal vedtages på den kommende plenarforsamling den 25.-26. marts 2020.

Medlemmerne drøftede følgende udtalelser, der er under udarbejdelse:

Brint: Mod en køreplan for ren brint – de lokale og regionale myndigheders bidrag til et klimaneutralt Europa ved ordfører Birgit Honé (DE/PES). "Vi har hårdt brug for en europæisk strategi for grøn brint og en EU-ramme, der fremmer etableringen af en stærk brintøkonomi. Denne energikilde giver store muligheder for innovation, værdiskabelse og beskæftigelse i mange EU-regioner og er afgørende for at nå den grønne pagts mål om dekarbonisering og klimaneutralitet" , sagde ministeren for føderale og europæiske anliggender og regional udvikling i Niedersachsen. Udtalelsen skal vedtages på RU's plenarforsamling den 13.-14. maj.

Vand: Kvalitetskontrol af vandrammedirektivet og oversvømmelsesdirektivet ved ordfører Piotr Całbecki  (PL/EPP). "Vi skal bruge innovative instrumenter til vandforvaltning, der er baseret på forskning, tværfaglig videnskab og naturbaserede løsninger. Formålet med denne udtalelse er at fremsætte konkrete forslag til at forbedre og forenkle lovgivningen og samtidig forbedre vandkvaliteten i vores lokalområder" , sagde formanden for regionen Kujawsko-Pomorskie. Udtalelsen vil blive vedtaget på plenarforsamlingen den 13.-14. maj.

Ren luft: "Dårlig luftkvalitet forårsager for tidlige dødsfald og kroniske luftvejsproblemer, fremskynder tab af biodiversitet og har en negativ indvirkning på kulturarven. Kun ved hjælp af lokale og regionale initiativer og innovative projekter, der støttes med EU-midler, kan vi reelt gøre noget for at forbedre luftkvaliteten for vores borgere" , sagde János Ádám Karácsony (HU/EPP), medlem af byrådet i Tahitótfalu og ordfører for udtalelsen Den fremtidige EU-politik for ren luft inden for rammerne af ambitionen om nul forurening . Udtalelsen forventes vedtaget på plenarforsamlingen den 1.-2. juli 2020.

Biodiversitet : "Den store og fantastiske biodiversitet på vores planet er i fare. Det er nødvendigt at handle nu for at beskytte og genoprette vores økosystemer og biodiversitet på alle niveauer lige fra det lokale til det globale. Hvis EU's nye biodiversitetsstrategi skal levere resultater, skal byer og regioner inddrages i arbejdet med at udforme ambitiøse politiske tiltag, finde passende finansiering og gennemføre foranstaltningerne" fremhævede ordfører Roby Biwer (LU/PES), medlem af kommunalbestyrelsen i Bettembourg, under en udveksling af synspunkter om udtalelsen Biologisk mangfoldighed i byer og regioner efter 2020 på FN's COP15 om konventionen om biodiversitet og i den næste EU-strategi . Udtalelsen vil blive vedtaget på plenarforsamlingen den 13.-14. maj.

Medlemmerne af ENVE-underudvalget udpegede følgende ordførere:

Juan Manuel Moreno Bonilla (ES/EPP), ministerpræsident for regionen Andalusien, blev udpeget til ordfører for "En europæisk klimalov, der stadfæster 2050-målsætningen om klimaneutralitet".

Tjisse Stelpstra  (NL/ECR), medlem af provinsstyrelsen for Drenthe, blev udpeget til ordfører for "En ny handlingsplan for den cirkulære økonomi".

Rafał Trzaskowski (PL/EPP), borgmester i Warszawa, blev udpeget til ordfører for "Klimapagten".

Klik her for at få adgang til dokumenterne fra mødet .

Kontaktperson David Crous / david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023