Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Ny handlingsplan for EU's direktiver om naturbeskyttelse støtter regionernes beskyttelse af biodiversitet og fungerer som drivkraft for socioøkonomisk vækst  

I tæt samarbejde med EU's forsamling af lokale og regionale ledere har Kommissionen i dag vedtaget en handlingsplan, der skal forbedre gennemførelsen af fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet — også kendt som naturdirektiverne. Planen har til formål at "hjælpe regionerne med at forsvare biodiversiteten og høste de økonomiske fordele af naturbeskyttelse". Lokale og regionale myndigheder hilser dette interinstitutionelle samarbejde velkommen, som de håber, vil fastsætte en benchmark for andre områder, hvor byer og regioner har store beføjelser, som eksempelvis EU's miljølovgivning.

"De lokale og regionale myndigheder er i frontlinjen, når det gælder bevarelsen af vores natur og beskyttelse af biodiversiteten. Derfor har vores udvalg samarbejdet aktivt med Kommissionens projektgruppe om at udarbejde handlingsplanen. Det er et skridt i den rigtige retning, og som EU's politiske forsamling, der repræsenterer byer og regioner, vil vi støtte udbredelsen og aktivt involvere lokale og regionale myndigheder som led i vores bestræbelser på at nå vores biodiversitetsmål for 2020" , udtalte Karl-Heinz Lambertz, Det Europæiske Regionsudvalgs (RU's) første næstformand.

Planen inddrager direkte Regionsudvalget i fire af de femten aktioner:

Aktion 1 : Udvikling af tilladelsesprocedurer, artsbeskyttelse og vejledning samt integrering af økosystemtjenester i beslutningsprocessen;

Aktion 6 : Samle biogeografiske regioner, så de kan tage fat på fælles udfordringer;

Aktion 13 : Støtte udveksling af viden med de lokale og regionale myndigheder gennem en fælles platform – på linje med den allerede eksisterende RU's/Kommissionens tekniske platform for miljøsamarbejde;

Aktion 14 : Støtte anerkendelsen af god forvaltning af Natura 2000-områder og bevidstgørelse om naturdirektiverne gennem relevante fora, som gør brug af nye teknologier og opsøgende aktiviteter, der skal styrke forbindelserne mellem natur- og kulturarv, navnlig i forbindelse med 2018 som europæisk år for kulturarv.

Den nyligt offentliggjorte handlingsplan har fire prioriteter og i alt 15 konkrete aktioner, der skal gennemføres inden 2019.

Karmenu Vella , EU-kommissær for miljø, maritime anliggender og fiskeri, udtaler: "I handlingsplanen præsenteres nogle ambitiøse tiltag til at forbedre gennemførelsen af naturdirektiverne. Den bedste måde, vi kan beskytte de kommende generationer på, er ved at inddrage de unge. Det er netop hensigten med det nye europæiske solidaritetskorps. Medlemsstaternes lokale og regionale myndigheder kan gå forrest med virkeliggørelsen af disse og andre tiltag, der er nødvendige for beskyttelsen af vores naturarv."

Naturdirektiverne er grundstenene i EU's lovgivning om naturbeskyttelse og beskytter ca. 2.000 af Europas mest sårbare arter og levesteder. Direktiverne etablerede Natura 2000, verdens største koordinerede netværk af beskyttede områder. Det dækker 24 % af EU's land- og havarealer og bidrager i sig selv med mellem 1,7 og 2,5 % til EU's BNP. Omkostningerne ved gennemførelsen af Natura 2000 er blevet anslået til 5,8 mia. EUR om året, mens de årlige fordele anslås til 200-300 mia. EUR.

Direktiverne har gennemgået en toårig kvalitetskontrol for at vurdere deres effektivitet, kohærens, relevans og nyttevirkning. Kommissionen reagerede positivt på Regionsudvalgets anmodning om at udarbejde en handlingsplan i stedet for at foretage ændringer i lovgivningen (udtalelse af ordfører: Roby Biwer (LU/PES), medlem af kommunalbestyrelsen i Bettembourg, Luxembourg, december 2015). RU er i færd med at bidrage til revisionen af gennemførelsen af miljøreglerne for andre direktiver gennem en udtalelse, der er under udarbejdelse af Andrew Cooper (UK/EA), medlem af Kirklees Council, som skal vedtages i oktober 2017.

Yderligere oplysninger

Europa-Kommissionen – pressemeddelelse: Ny handlingsplan skal hjælpe regionerne med at beskytte biodiversiteten og høste de økonomiske fordele ved naturbeskyttelse

Handlingsplan for natur, mennesker og økonomi

Konference: "En EU-handlingsplan for natur, mennesker og økonomi" — Det Europæiske Regionsudvalg, Bruxelles, den 6. juni 2017

Kontakt:

David Crous

+32 (0) 470 881 037
david.crous@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

Fødevarekrise: EU's regionale og lokale ledere opfordrer indtrængende til, at der investeres i lokal produktion af bæredygtige fødevarer, som er til at betale
Fødevarekrise: EU's regionale og lokale ledere opfordrer indtrængende til, at der investeres i lokal produktion af bæredygtige fødevarer, som er til at betale
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/7TH-UFM-REGIONAL-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

ARLEM at the 7th UfM Regional Forum
ARLEM at the 7th UfM Regional Forum
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ARLEM-ACCOUNT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

Mediterranean cities and regions urge COP27 to support locally led climate action
Mediterranean cities and regions urge COP27 to support locally led climate action
09.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ARLEM-8-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
08.11.2022