Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Seks europæiske regioner belønnes for deres iværksættervision om en bæredygtig genopretning  

Castelo Branco kommune (Portugal), Gabrovo kommune (Bulgarien), regionen Helsinki-Uusimaa (Finland), regionen Madrid (Spanien), Provence-Alpes-Côte d'Azur (Frankrig) og regionen Schlesien (Polen) er blevet udvalgt som europæiske iværksætterregioner 2021-22

Castelo Branco kommune (Portugal), Gabrovo kommune (Bulgarien), regionen Helsinki-Uusimaa (Finland), regionen Madrid (Spanien), Provence-Alpes-Côte d'Azur (Frankrig) og regionen Schlesien (Polen) er blevet udvalgt som europæiske iværksætterregioner 2021-22. Dette kvalitetsmærke, der tildeles af Det Europæiske Regionsudvalg (RU), går til regioner, der har udvist fremragende iværksættervisioner og en intelligent vækststrategi under hensyntagen til større samfundsmæssige udfordringer. Den sammenlagte udgave for 2021-22 er centreret omkring temaet "Iværksætteri for en bæredygtig genopretning".

De regioner, som har vundet den europæiske iværksætterregionspris 2021-22, er dybt berørte af krisen, men har vist, at de er i stand til at gribe den an som en mulighed for at ændre kursen for deres økonomiske udvikling. RU tildeler disse områder prisen, da de er et forbillede for en bæredygtig europæisk genopretning.

I sin åbningstale ved prisoverrækkelsen sagde RU's formand, Apostolos Tzitzikostas : " Jeg lykønsker alle de indstillede regioner og deres politiske ledere med deres dristige, fremsynede iværksætterstrategier. Covid - 19 - pandemien har udfordret SMV'erne i alle medlemsstater. Den har fremhævet behovet for at genoverveje forretningsmodeller, reevaluere indvirkningen af den økonomiske praksis og genoverveje forsyningskædernes modstandsdygtighed. Vi skal fortsat støtte SMV'erne, vækstmotorerne og de vigtige arbejdsgivere i vores regioner."

Michael Murphy (IE/EPP), formand for RU's Underudvalg for Økonomisk Politik, sagde: " Regioner og byer, der er beboet af iværksættere, har bedre muligheder for at overvinde kriser og trives i en tid med hastige forandringer. Jeg opfordrer de nyvalgte europæiske iværksætterregioner til at fejre iværksætterkulturen i deres områder og bestræbe sig på at opbygge økonomiske og sociale miljøer, der er befordrende for iværksætteraktiviteter."

Da den europæiske iværksætterregionspris er frugten af RU's tætte samarbejde med Kommissionen og Europa - Parlamentet, deltog Hubert Gambs , vicegeneraldirektør i GD GROW, og Eva Maydell , medlem af Europa - Parlamentet, i prisoverrækkelsen for at lykønske vinderregionerne. Under ceremonien sagde Eva Maydell : " Under covid-19-krisen kom mange europæiske regioners smidighed, modstandsdygtighed og iværksætterånd til udtryk. Jeg er sikker på, at vores iværksætterregioner vil være drivkraften bag Europas økonomiske genopretning. Vi er nødt til at støtte dem med investeringer og ressourcer i de kommende måneder og år. Vi kan ikke gentage gamle fejl – de penge, vi bruger, skal gå til regioner, der er villige til at genopfinde sig selv i overensstemmelse med vores samfunds sociale og miljømæssige mål. "

Vinderne af den europæiske iværksætterregionspris 2021-22:

Regionen Madrid (Spanien)

Regionen Madrids genopretningsplan er integreret i en langsigtet udviklingsstrategi på flere niveauer og fokuserer hovedsageligt på samarbejdselementer, der har til formål at bygge bro mellem den offentlige og den private sektor. Med oprettelsen af et iværksætterråd samles en række iværksættere, mikrovirksomheder og SMV'er, og der skabes synergier og netværkseffekter. Strategien er i tæt overensstemmelse med EU's politiske retningslinjer for SMV'er og mobiliserer betydelige ressourcer. Der tages især hensyn til kvindelige iværksætteres interesser.

Isabel Diaz Ayuso , formand for regionen Madrid, sagde: “Vi mener, at den bedste måde at tackle den økonomiske og sociale krise, der truer Madrid, Spanien og Europa, på, er at lade innovative og kreative iværksættere føre an i genopretningen. Derfor må vi nu mere end nogensinde være tæt på dem. Vi ønsker at være den økonomiske drivkraft i et land, der står i spidsen for den økonomiske og beskæftigelsesmæssige genopretning på europæisk plan, sådan som vi også gjorde under krisen i 2000'erne."

Provence-Alpes-Côte d'Azur, Frankrig

SMV-strategien for regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur (Région Sud) indgår i en bredere regional udviklingsplan, der har til formål at styrke regionens "iværksætter-DNA" på baggrund af en model for bæredygtig økonomisk genopretning. Regionen er hårdt ramt af den nuværende træghed inden for turisme og forventer at blive påvirket i høj grad af klimaændringerne. Under disse udfordrende betingelser forsøger de regionale myndigheder at genopfinde lokale økonomiske cyklusser og yderligere udnytte deres dynamiske økosystemer for opstart af virksomheder og højteknologiske SMV'er. Région Suds stærke regionale integration, navnlig dens økonomiske bånd til Middelhavsområdet, rummer et stort potentiale for at udløse multiplikatoreffekter i forbundne regioner gennem en vellykket grøn omstilling af økonomien.

Renaud Muselier , formand for regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur og formand for Régions de France, sagde:

"Det er en stor ære for regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur at modtage denne pris i dag. Det at være den eneste franske region, der belønnes, og blandt kun seks regioner i Europa viser, hvor innovativ, dynamisk og iværksætterorienteret vores region er. Siden marts 2020 har vi gjort alt, hvad vi kunne for at arbejde side om side med vores økonomiske partnere for at hjælpe dem med at overvinde denne historiske krise. Denne pris er resultatet af et koordineret arbejde med EU-institutionerne, navnlig Kommissionen, som har truffet det rigtige valg ved at give regionerne beføjelse til at gennemføre den europæiske genopretningsplan."

Regionen Schlesien (Polen)

Tunge industrier har traditionelt formet Schlesiens økonomi som et vigtigt knudepunkt for minedrift og metalarbejde siden det 19. århundrede. Strukturreformer og intelligent tildeling af EU-midler har sat gang i en gennemgribende modernisering af de forskellige industrier og muliggjort udviklingen af en videnbaseret økonomi centreret omkring stærke indbyrdes forbindelser mellem universiteter, forskningscentre og udviklingscentre og lokale virksomheder. Den igangværende pandemi fremskynder omstillingen af Schlesiens økonomi og har dannet grundlag for, at den regionale regering kan indføre en omfattende industriel moderniseringsordning, nemlig "The Green Silesia Strategy" (den grønne Schlesien-strategi), som aktivt inddrager vigtige interessenter, SMV'er og civilsamfundsaktører med henblik på i fællesskab at forme overgangen til en grøn økonomi.

Jakub Chełstowski , formand for regionen Schlesien og medlem af RU, sagde: " Det er en stor ære for os at være kåret til europæisk iværksætterregion 2021-2022, men først og fremmest er det en forpligtelse til at gennemføre yderligere aktiviteter, der har til formål at støtte og fremme iværksætterkultur i regionen. Iværksætterregionsprisen er en mulighed, som regionen Schlesien vil udnytte fuldt ud på regionalt, nationalt og internationalt plan."

Gabrovo kommune, Bulgarien

Med sin hastigt voksende fremstillings- og forarbejdningsindustri er Gabrovo Kommune blevet et af de vigtigste økonomiske centre i Bulgarien. Strategisk sigter regionen mod at målrette sin økonomiske model mod større modstandsdygtighed og økologisk bæredygtighed. Dette skift vil gå hånd i hånd med en investering i økonomiske aktiviteter med en højere merværdi. Nye sektorer såsom informationsteknologi og servicesektoren tages op som led i Gabrovos strategi for intelligent specialisering. For at kunne klare de udfordringer, der er forbundet med denne ændring, kan regionen bygge på gode erfaringer med udvidelsen af sin uddannelsesinfrastruktur inden for ingeniørvidenskab.

Tanya Hristova , borgmester i Gabrovo kommune, sagde: " Vores vision er at udvikle Gabrovo til en grøn, intelligent og innovativ kommune og udnytte de mange opnåede resultater med hensyn til iværksætterkultur, virksomheder, forskning og uddannelse samt gribe de nye muligheder, der er for grøn, digital og inklusiv omstilling. "

Regionen Helsinki-Uusimaa, Finland

Regionen Helsinki-Uusimaa har særlig stor erfaring på området erhvervsuddannelser. Allerede i 2012 blev den kåret til europæisk iværksætterregion for sin stærke promovering af unge iværksættere. Næsten ti år senere sigter regionen mod at skabe det ideelle miljø for den nye generation af iværksættere, der er drevet af bæredygtighed, for at tage det næste skridt og sætte deres færdigheder i centrum for en dybtgående social og økonomisk omstilling. Med en stærk forsknings- og uddannelsesinfrastruktur ønsker regionen at iværksætte et sammenhængende sæt foranstaltninger for at fremskynde udviklingen af cirkulær økonomi og deleøkonomi og gøre fælles forbrugsmodeller økonomisk levedygtige.

Markku Markkula , formand for regionen Helsinki-Uusimaa og formand for den finske delegation i RU, sagde: " Helsinki - Uusimaa var blandt de første regioner, der fik tildelt et europæisk iværksætterregionsmærke i 2012. I løbet af et år afholdt vi mere end 100 arrangementer til fremme af iværksætterkultur, især blandt unge. Nu står vi over for en anden virkelighed på grund af pandemiens og klimaets virkninger. Den europæiske iværksætterregionspris 2021-2022 til regionen Helsinki vil først og fremmest være en platform til at tackle disse nye udfordringer og samarbejde lokalt og internationalt for at opfinde en integreret grøn, digital og iværksætterorienteret fremtid."

Castelo Branco kommune, Portugal

Med sin dynamiske landbrugsfødevaresektor og sit stærke politiske engagement i grønne forandringer har Castelo Branco kommune et betydeligt potentiale for en bæredygtig genopretning efter pandemien. For at udnytte effektiviteten af iværksættertiltagene til at tackle en række lokale udfordringer engagerer regionen sig stærkt i at fremme en iværksætterkultur. Der er truffet en række støtteforanstaltninger i offentlige forvaltninger og uddannelsesinstitutioner. Desuden er Castelo Brancos udviklingsstrategi meget vel integreret i den bredere regionale innovationsstrategi for den centrale del af den portugisiske region.

José Augusto Alves , formand for Castelo Branco, sagde: " I de seneste år har byrådet i Castelo Branco strategisk satset på iværksætterånd. Nu har vi et ægte iværksætterøkosystem, som skiller sig ud på nationalt og internationalt plan. Hjørnestenene i denne satsning bygger på flere infrastrukturer, hvis dynamik gør det muligt at stimulere unge iværksættere og forvalte dette med henblik på at gøre virksomhederne mere konkurrencedygtige. At blive betragtet som en europæisk iværksætterregion er ikke kun en kilde til stolthed, men også en anerkendelse af vores strategi og alt det arbejde, der udføres på dette område. Vores kommune, den taskforce, der dagligt arbejder for udviklingen af vores virksomheder, og borgerne i Castelo Branco, er meget stolte over denne anerkendelse."

Video om de regioner, der er kåret til europæiske iværksætterregioner . Yderligere videomateriale er til rådighed efter anmodning . Kontakt venligst AV-tjenesten audiovisualCoR@cor.europa.eu .

Europæisk iværksætterregion 2021-22 " Særlig omtale":

Vukovar-Srijem distrikt, Kroatien

For første gang siden lanceringen af den europæiske iværksætterregionspris i 2011 besluttede juryen også at give en "særlig omtale" af det kroatiske Vukovar-Srijem-distrikt. Tanken er at tilskynde regionen til at fortsætte sine bestræbelser og ansøge igen i næste runde. Vukovar-Srijem distrikt har truffet betydelige foranstaltninger til at øge sin innovative kapacitet ved at synkronisere regionens økonomiske mål med sin forsknings- og udviklingsstrategi.

Baggrund :

Den europæiske iværksætterregionspris (EER) er en ordning, der hvert år udpeger og belønner områder i EU, som har fremragende og innovative politiske strategier for iværksætterkultur, uafhængigt af deres størrelse, velstand og kompetencer. Regioner og byer med den mest overbevisende, fremsynede og lovende plan udpeges til "europæisk iværksætterregion" (EER) for det kommende år.

Iværksætterregionsmærket er lanceret i partnerskab med Kommissionen og støttes af interessenter på EU-plan som f.eks.  SME United , Eurochambres , Social Economy Europe og EURADA .

Juryen for den europæiske iværksætterregionspris – som består af RU-medlemmer, repræsentanter for andre EU - institutioner, arbejdsmarkedets parter og territoriale sammenslutninger – vil overvåge gennemførelsen af de prisvindende regionale strategier i hele 2021 og 2022 med henblik på at give vinderne et objektivt, udefrakommende syn på deres politikker og på de fremskridt, der er blevet gjort i løbet af det pågældende år.

På grund af covid-19-pandemien dækker den europæiske iværksætterregionspris 2021-2022-udgaven to år. I lyset af den aktuelle sundhedsmæssige og økonomiske krise besluttede juryen for den europæiske iværksætterregionspris at sammenlægge indkaldelserne i 2020 og 2021 for at give regionerne mulighed for at omformulere deres regionale udviklingsstrategier og tilpasse dem til de ændrede forhold.

Listen over europæiske iværksætterregioner siden 2011 findes her .

Kontaktperson:

Maximilian v. Klenze

Tlf. +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@ext.cor.europa.eu

Del :