Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Den Europæiske Unions tilstand: ‎ En top-down-tilgang vil forhindre Europa i at leve op til sine løfter og ikke bringe det tættere på borgerne  

Indlæg ved Apostolos Tzitzikostas, formand for Det Europæiske Regionsudvalg

Formanden for Det Europæiske Regionsudvalg, Apostolos Tzitzikostas, sagde i sin kommentar til dagens tale om Unionens tilstand af Kommissionsformand Ursula von der Leyen:

"Talen om Unionens tilstand illustrerede på rette vis styrkelsen af Den Europæiske Unions solidaritet og dens evne til at reagere på pandemien. I hele Europa bør vi anerkende den utrolige fælles indsats, der gøres på tværs af regeringer, industri og offentlige tjenester for at levere vacciner til alle regioner og byer. Desuden støtter udvalget fuldt ud de prioriteter, der blev fastsat i dag, nemlig at vi som en Union med et EU-budget og en genopretningsplan af hidtil usete proportioner nu må investere i fællesskab for at sikre, at vi sammen kommer på fode igen, og samtidig fremskynde klimaomstillingen og den digitale omstilling.

Vi kan imidlertid ikke nå disse fælles mål ved at anvende en top-down-tilgang. EU skal opfylde borgernes reelle behov dér, hvor de bor og arbejder. Kun ved at anvende en bottom-up-tilgang kan Europa få succes og genvinde borgernes oprigtige og dybfølte støtte. Pandemien og de seneste oversvømmelser og brande har kostet liv i de europæiske samfund, og det var Europas én million lokale og regionale ledere, der arbejdede i frontlinjen med offentlige tjenester og beredskabstjenester for at redde liv og de europæiske økonomier. En utilstrækkelig inddragelse af lokale aktører – som er ansvarlige for at gennemføre 70 % af al EU-lovgivning – i udformningen og gennemførelsen af nationale genopretnings- og resiliensplaner bringer Europas genopretning i fare. Den grønne pagt vil kun blive en realitet, hvis den indføres på lokalt og regionalt plan med lokalt valgte politikere. Hvis det ikke er tilfældet, vil den mislykkes. Konferencen om Europas fremtid risikerer at blive en skønhedskonkurrence mellem institutionerne i Bruxelles, hvis den ikke når ud til alle lokalsamfund i hele Europa.

Dagens tale var en forspildt anledning til at anerkende græsrodsaktørers afgørende rolle og fremlægge en ny vision for forvaltning, der vil gøre EU mere effektivt og bringe det tættere på borgerne. EU kan ikke blive ved med at være et abstrakt topstyret projekt. Der skal skabes et reelt partnerskab med dem, der danner grundlag for "det europæiske hus for demokrati" – de regionale og lokale folkevalgte byråds- og regionsformænd, guvernører, borgmestre og byrådsmedlemmer. Dette er en sandhed, der ikke kan ses bort fra, hvis vi sammen ønsker at opbygge en mere velstående, retfærdig og modstandsdygtig fremtid for de europæiske borgere. Gennem vores rolle som den subnationale regerings stemme på konferencen om Europas fremtid i efteråret vil vi forstærke vores indsats for at genoprette balancen."

Den 12. oktober vil Det Europæiske Regionsudvalg offentliggøre sin gennemgang af situationen i EU's regioner og byer

Den 12. oktober 2021 vil Det Europæiske Regionsudvalg fremlægge EU's årlige regionale og lokale barometer , der giver et øjebliksbillede af pandemiens mange konsekvenser for EU's regioner og byer og viser de store forskelle, der er inden for Unionen og inden for den enkelte medlemsstat. Barometeret vil vise pandemiens "sakseeffekt" på de lokale og regionale finanser, hvordan vores regioner og byer skrider frem – eller kæmper – i takt med at de forsøger at styre den grønne og den digitale omstilling, hvordan udfordringen med at mindske de økonomiske og sociale forskelle mellem regionerne er blevet mere kompleks, og hvordan regioner og byer moderniserer det lokale demokrati. Med den mest omfattende undersøgelse, der nogensinde er blevet gennemført blandt de 1,15 mio. lokale og regionale politikere i EU, vil barometeret desuden vise holdningerne hos de politikere, der opbygger Unionen hver dag i deres lokalsamfund.

Kontaktperson:

Michele Cercone

Tlf. +32 498 982 349

michele.cercone@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SOTEU-2021.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SOTEU-2021.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SOTEU-2021.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SOTEU-2021.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SOTEU-2021.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023