Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Resultaterne af RU/OECD-undersøgelsen: Regionernes og byernes vigtige bidrag til bæredygtig udvikling  

Det Europæiske Regionsudvalg (RU) og Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) har gennemført en onlineundersøgelse hos lokale og regionale myndigheder og interessenter om deres bidrag til målene for bæredygtig udvikling. Resultaterne blev præsenteret i dag på konferencen " Regioner og byer realiserer målene for bæredygtig udvikling ".

Undersøgelsens vigtigste konklusioner:

59 % af respondenterne er fortrolige med målene for bæredygtig udvikling og arbejder i øjeblikket på at gennemføre dem. Blandt de respondenter, der repræsenterer regioner eller store og mellemstore byer (med mere end 50.000 indbyggere), stiger denne andel til ca. 80 % eller mere, mens andelen for mindre kommuner er på 37 %.

58 % af de respondenter, der i øjeblikket arbejder med at gennemføre målene for bæredygtig udvikling, har defineret indikatorer, der skal måle fremskridtene i målopfyldelsen. Lokale indikatorer er langt mere udbredte end EU's eller FN's indikatorer.

De mest almindelige udfordringer i forbindelse med gennemførelsen af målene for bæredygtig udvikling – som fremhævet af halvdelen af respondenterne – er "mangel på opmærksomhed om emnet, støtte, kapacitet og uddannet personale" og "vanskeligheder ved at prioritere målene for bæredygtig udvikling over andre spørgsmål".

Mere end 90 % af respondenterne mener, at EU bør have en overordnet, langsigtet strategi for integrering af målene for bæredygtig udvikling i alle politikker og sikring af en effektiv koordinering på tværs af politikområder.

Undersøgelsens vigtigste konklusioner er sammenfattet i en resultatoversigt , mens hele datamaterialet kan ses i bilaget .

Undersøgelsen "Regionernes og byernes vigtige bidrag til bæredygtig udvikling" blev gennemført fra den 13. december 2018 til den 1. marts 2019 og indsamlede svar fra 400 respondenter. Resultaterne vil bidrage til det igangværende arbejde i RU og OECD vedrørende målene for bæredygtig udvikling, herunder RU's udtalelse " Mål for bæredygtig udvikling: et udgangspunkt for en langsigtet EU-strategi for et bæredygtigt Europa inden 2030 " samt den endelige rapport fra OECD's program om En territorial tilgang til målene for bæredygtig udvikling. En rolle for byer og regioner, så ingen bliver ladt i stikken .

Del :