Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Fejringen af 60-årsdagen for Romtraktaten: en anledning til at "reflektere", lytte og definere en ny vej frem for EU  

Forud for 60-årsdagen for Romtraktaten og i en situation med stigende skepsis mod det europæiske integrationsprojekt forpligter EU's byer og regioner sig til at yde deres bidrag til, at borgerne bliver bedre inddraget i udformningen af en ny vej frem for EU. Efter en debat om EU's fremtid med en delegation af 200 unge europæere vedtog medlemmerne af Det Europæiske Regionsudvalg (RU) i dag en resolution , som markerer lanceringen af en omfattende proces for høring af borgerne om "Overvejelser om Europa" på tværs af EU. Resultatet af dette bredtfavnende initiativ vil danne input til RU's bidrag til de kommende politiske drøftelser om EU's fremtid.

I sin indledning til plenarforsamlingens debat understregede RU's formand, Markku Markkula , at "I betragtning af tidens udfordringer bør jubilæer såsom 60-året for Romtraktaten og 25-året for Maastrichttraktaten være en anledning til en fordomsfri debat om Europa. Men tiden er inde til at komme videre end blot at tale og lytte: vi skal handle. Vi kræver handling, og vi kræver det nu. Det er, hvad folk – herunder de unge generationer – forventer af Europa, og hvad vi ønsker at signalere med dagens 'ungdomsændringsforslag'. Vi ønsker et EU, hvor borgerne føler, at deres stemme virkelig tæller, og hvor den enkelte ikke behøver at være bange for at følge sine drømme. Vi ønsker at genskabe et EU for og med borgerne".

Takket være et tæt samarbejde med Det Europæiske Ungdomsforum og "Et perfekt Europa-Parlament" nød dagens debat om EU's fremtid godt af ideer og synspunkter fra ca. 200 unge europæere, som deltog aktivt i plenararbejdet. Deres deltagelse er en opfølgning af "Youth citizens' dialogue" om, "Hvordan man kan genskabe tilliden til EU med hjælp fra regioner og byer", som blev arrangeret under "Youth Opinion"-festivallen (YO!Fest) den 7. februar i Maastricht med RU-repræsentanter fra alle politiske grupper.

Som en del af deres bidrag til en bredere politisk refleksion om EU's fremtid vedtog RU's medlemmer en resolution, som støtter ideen om at lancere en omfattende høringsproces om "Overvejelser om Europa", primært i form af borgerdialoger og borgermøder på lokalt plan, for at registrere borgernes bekymringer og sørge for, at disse stemmer bliver hørt på EU-niveau. Denne bottom up-proces er blevet endnu mere relevant, efter at formanden for Det Europæiske Råd, Donald Tusk, officielt har anmodet RU om at overbringe sit syn på "Overvejelser om Europa" og dermed udtrykke byernes og regionernes stemme. RU's holdning, som planlægges vedtaget i 2018, vil trække på resultatet af høringen og vil blive forberedt af RU's formand, Markku Markkula, og første næstformand, Karl-Heinz Lambertz.

Karl-Heinz Lambertz var ikke sen til at betone, at "Særlige lejligheder skaber særlige forventninger, hvilket er tilfældet med dette års jubilæer for Rom- og Maastrichttraktaterne. Europa gennemlever en usædvanlig hård periode med talrige kriser. Vi skal have vendt den nuværende skepsis til håb, og dette er en opgave, vi som lokale og regionale repræsentanter tæt på borgerne kan yde et værdifuldt bidrag til. Denne resolution bør ikke blive endnu et dokument, der bliver væk i de digitale filer. Den bør sætte gang i en refleksionsproces om Europa fremtid, der fører til konkrete resultater".

I deres resolution efterlyser EU's lokale og regionale ledere endvidere:

et EU, der er i stand til at genskabe borgernes tillid til det europæiske integrationsprojekt

en Union, der leverer effektive og hurtige løsninger på de centrale udfordringer, som byer, regioner og stater ikke kan tackle på egen hånd, såsom en styrkelse af EU's konkurrenceevne, en styrkelse af samhørigheden, et sikkert rum for alle, håndtering af migrant- og flygtningekrisen, tackling af klimaforandringerne, bekæmpelse af arbejdsløsheden og kampen mod terrorisme

et EU, som anerkender betydningen af at tage hensyn til de unges særlige behov og af åben dialog mellem mennesker fra alle generationer.

Baggrundsinformation:

RU's initiativ om at høre europæiske borgeres mening om EU direkte ved græsrødderne er allerede i gang. I 2016 arrangerede RU, RU's medlemmer og lokale og regionale partnere 27 lokale arrangementer om "Let's talk about Europe" i 13 EU-lande med en samlet deltagelse af over 3.200 borgere.

Initiativet vil blive intensiveret igennem hele 2017, idet der yderligere vil blive arrangeret ca. 70 lokale arrangementer i alle medlemsstaterne.

Udvalget opfordrer endvidere regionale og lokale råd til at organisere deres egne debatter, også hjemme i deres egne institutioner, for således at bidrage til at sikre, at borgernes stemme høres i denne refleksionsperiode.

Yderligere oplysninger om RU's initiativ om "Overvejelser om Europa".

Fotos fra plenarforsamlingen kan frit downloades fra vores Flickr gallery

Fotos fra underskrivelsen af den nye ungdomstraktat ("New Youth Treaty: Europe in 25 years")

Kontakt:
Nathalie Vandelle
Tlf. +32 (0)2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Del :