Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Regionerne skal stå i centrum for den europæiske økonomiske politik  

Hvis man skal tage ved lære af de økonomiske stramninger, der fulgte efter den seneste krise, indebærer det en ændring af EU's nuværende regler for økonomisk styring og fremme af offentlige investeringer

Den hårdt tiltrængte inddragelse af byer og regioner i udformningen af den europæiske genopretning efter covid-19-krisen samt udformningen af et nyt europæisk økonomisk styringssystem var hovedfokus for det første møde i Underudvalget for Økonomisk Politik (ECON) efter sommerferien.

Medlemmerne af ECON-underudvalget holdt en indledende debat om genopretnings- og resiliensfaciliteten , instrumentet på 672,5 mia. EUR (312,5 mia. EUR i form af støtte og 360 mia. EUR i form af lån), der skal støtte EU - landene i at gennemføre reformer og investere i EU's fælles prioriteter. Genopretnings- og resiliensfaciliteten er det største finansielle redskab, der indgår i genopretningsinstrumentet på 750 mia. EUR, Next Generation EU, også kendt som genopretningsplanen for Europa .

Christophe Rouillon (FR/PES) , borgmester i Coulaines, er hovedordfører for udtalelsen med titlen Den europæiske genopretningsplan: Genopretnings- og resiliensfaciliteten og instrumentet for teknisk støtte , der vil blive vedtaget på plenarforsamlingen i oktober 2020. Han anførte, at "genopretningsplanen på 750 mia. EUR både skal gøre det muligt for os at komme ud af covid-19-krisen og omlægge den europæiske udviklingsmodel. Som de institutionelle repræsentanter for byer og regioner beklager vi, at styringen i for høj grad er centraliseret på nationalt plan, og at der ikke er tilstrækkelige ambitioner med hensyn til bæredygtig udvikling. For så vidt angår samhørighedspolitikkens strukturfonde, er det nødvendigt at undgå overlapning, og at der tages fra én for at give til en anden. Genopretningsfonden, der er kendt som "genopretnings- og resiliensfaciliteten", kan udgøre et reelt kvantespring til at sætte skub i den europæiske investeringskapacitet, men det vil ikke ske uden at inddrage Europas byer og regioner".

Mødet, der fuldt ud foregik som telemøde, fokuserede også på tekster udarbejdet af to repræsentanter for Valloniens regering. ECON's medlemmer stemte om forslaget til udtalelse om Evaluering af den økonomiske styring , udarbejdet af ministerpræsident i Vallonien, Elio Di Rupo (BE/PES), og drøftede forslaget til udtalelse om Revision af handelspolitikken , der er udarbejdet af næstformand og økonomi- og handelsminister, Willy Borsus (BE/Renew Europe) . Sidstnævnte udtalelse forventes vedtaget af ECON-underudvalget den 19. november.

Elio Di Rupo (BE/PES) erklærede : "Suspenderingen af stabilitets- og vækstpagtens mekanismer under covid - 19 - pandemien gør medlemsstaterne og de lokale myndigheder i stand til at opfylde borgernes og virksomhedernes behov. Reglerne om økonomisk styring bør dog gennemgås grundigt for at leve op til ambitionerne om et EU, der opfylder borgernes forventninger, og for at flytte rundt på vigtige strategiske virksomheder (sundhed, fødevarer osv.). Jeg forventer, at Kommissionen foreslår en ambitiøs tekst med henblik på et modstandsdygtigt, digitalt og bæredygtigt EU".

Europa-Parlamentets ordfører for Evaluering af den økonomiske styring , Margarida Marques (PT/PES) , deltog i debatten. Som følge af covid-19-foranstaltningerne vil afstemningen om teksten, der udelukkende foregår som fjernafstemning, blive afsluttet torsdag den 1. oktober. Vedtagelsen af udtalelsen på RU's plenarforsamling er berammet til den 9.-10. december 2020.

Den 28. juli afholdt Elio di Rupo og Christophe Rouillon et virtuelt møde med kommissæren med ansvar for økonomi, Paolo Gentiloni . De understregede begge, at det er vigtigt at bringe de lokale og regionale samfund i centrum af alle nationale genopretningsplaner.

Tidligere, den 2. juli, mødtes RU's formand, Apostolos Tzitzikostas , med kommissær Paolo Gentiloni for at drøfte, hvordan regioner og byer bedst kan inddrages i styringen af Next Generation EU.

RU's plenarforsamling i oktober vil kommissær Paolo Gentiloni deltage i en debat om modstandsdygtighed og genopretning.

Medlemmerne udvekslede også synspunkter med Fabian Zuleeg, administrerende direktør for den uafhængige tænketank European Policy Centre (EPC), om udviklingen i de fremtidige økonomiske og handelsmæssige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige og om brexittilpasningsreserven. Det nye særlige instrument blev udformet til at afbøde uforudsete og negative konsekvenser i de medlemsstater og sektorer, der er hårdest ramt af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Ifølge konklusionerne fra det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd den 17.-21. juli 2020 vil brexittilpasningsreserven blive bevilget et budget på 5 mia. EUR for 2021-2027.

ECON-underudvalget udpegede Isolde Ries (DE/PES) , 1. næstformand for delstatsparlamentet i Saarland, til at fungere som ordfører for handlingsplanen for kritiske råvarer. Handlingsplanen blev fremlagt af Kommissionen den 3. september.

Virkningerne af covid-19 i EU's regioner og de udfordringer, som de lokale og regionale myndigheder står over for på grund af pandemien, vil være emnet for det første årlige regionale og lokale barometer , som formanden for Det Europæiske Regionsudvalg (RU) – Apostolos Tzitzikostas , der er leder af regionalregeringen i Centralmakedonien, vil fremlægge under en tale på RU's plenarforsamling den 12. oktober. Barometeret bygger på specialbestilte undersøgelser og anden forskning for at foretage en detaljeret vurdering af krisen og af nogle af de vigtigste politiske spørgsmål, den har rejst.

Mødedokumenter

Klik her for at tilmelde dig den europæiske uge for regioner og byer 2020.

Kontaktperson:

Matteo Miglietta

Tlf. +32 (0)2 282 2440

Mobil: +32 (0)470 895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU_RECOVERY_PLAN_TERRITORIAL_COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
23.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023