Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Regioner og byer til Paolo Gentiloni: Ingen virkning uden partnerskab De lokale myndigheder spiller en afgørende rolle, når der investeres EU-midler i genopretning  

Genopretningsplanen for Europa skal inddrage de lokale og regionale myndigheder for effektivt at tackle følgerne af krisen. En centraliseret tilgang med top down-beslutninger risikerer at skabe overlapninger eller endog konkurrence mellem finansieringsværktøjerne. Dette kan undergrave den nye genopretnings- og resiliensfacilitets virkninger. Medlemmerne af Det Europæiske Regionsudvalg (RU) gav udtryk for disse bekymringer i en debat med kommissæren med ansvar for økonomi, Paolo Gentiloni. Deres synspunkter og forslag til forbedringer vil indgå i en udtalelse, der vedtages af plenarforsamlingen.

De europæiske regioner og byer efterlyser en ændring af forordningerne om genopretnings- og resiliensfaciliteten og om det europæiske semester for at inddrage de lokale og regionale myndigheder i udformningen af genopretningsplanerne. RU foreslår at støtte partnerskabet mellem nationale og lokale myndigheder med en adfærdskodeks, som vil øge semesterets demokratiske legitimitet og effektivitet. Dette vil bidrage til at koordinere den hidtil usete række investeringsværktøjer, der snart vil være til rådighed, og til at undgå overlapninger og manglende sammenhæng.

" Der er ingen virkning uden partnerskab ", understregede RU's formand, Apostolos Tzitzikostas , under debatten med kommissæren med ansvar for økonomi, Paolo Gentiloni , og foreslog, at man i fællesskab fremmer regionernes og byernes inddragelse og overvåger genopretnings- og resiliensfacilitetens territoriale virkninger via et årligt regionalt forum vedrørende genopretning og resiliens.

" Regionernes og byernes ekspertise er af afgørende betydning for EU's genopbygningsstrategi ", sagde kommissær Paolo Gentiloni og tilføjede, at: " genopretningsplanerne kan lykkes, hvis de nationale regeringer arbejder sammen med de regionale og lokale myndigheder. Vi er klar til at samarbejde i denne retning, bl.a. ved at deltage i regionale fora, så snart dette er muligt igen". Hvad angår investeringsprioriteterne, understregede han, at: "planerne ikke vil blive udarbejdet i Bruxelles, men at Kommissionen vil sikre, at de stemmer overens med EU's fælles rammer og gør Unionens økonomier mere bæredygtige og modstandsdygtige samtidig med, at der i høj grad bidrages til den grønne og digitale omstilling. Det glæder mig at konstatere, at dette er i fuld overensstemmelse med RU's krav til genopretnings- og resiliensfaciliteten".

De regionale og lokale lederes ønsker og forslag indgår i udtalelsen med titlen Den europæiske genopretningsplan som reaktion på covid-19-pandemien: genopretnings- og resiliensfaciliteten og instrumentet for teknisk støtte , som er vedtaget af RU's plenarforsamling.

"Vi har et klart budskab til Kommissionen og medlemsstaterne: Genopretningsplanen vil ikke komme på vingerne uden at inddrage byer og regioner i såvel forberedelsen som gennemførelsen af de nationale planer. Samtidig må de genopretningsforanstaltninger, der er tvingende nødvendige for at modstå den økonomiske og sociale tsunami, der ligger foran os, ikke gå ud over de langsigtede bæredygtige investeringer. Vi modsætter os derfor, at der overføres midler fra strukturfondene til genopretningsplanen. Endelig skal erfaringerne fra covid-19 også omsættes til en dybtgående reform af den europæiske økonomiske styring, som skal være mere demokratisk og mere deltagelsesbaseret og bæredygtig ", sagde hovedordfører Christophe Rouillon (FR/PES) , formand for RU's socialistiske gruppe og borgmester i Coulaines.

De lokale og regionale myndigheder tegner sig for en tredjedel af de offentlige udgifter (33,6 %) og for 53 % af de offentlige investeringer i EU ( tal fra 2018, OECD ). De har meget omfattende ansvarsområder og kompetencer på politikområder, der er afgørende for genopretningen og den grønne og digitale omstilling, fra transport og støtte til virksomheder til miljø, uddannelse og boliger.

Byernes og regionernes finanser er blevet hårdt ramt af covid-19-pandemien. I en undersøgelse foretaget af RU og OECD, som indgår i det første årlige regionale og lokale barometer , sagde 76 % af respondenterne, at manglen på finansielle ressourcer i høj eller i nogen grad gjorde det vanskeligt at håndtere krisen. Samlet set forventede 85 % af respondenterne en høj eller en moderat negativ indvirkning på deres lokale og regionale finanser på mellemlang sigt (2021-22). "Sakseeffekten" i forbindelse med pandemien – med øgede omkostninger for offentlige tjenester og faldende indtægter fra skatter og afgifter – er en tikkende bombe for den lokale finansiering.

RU og Kommissionen drøfter tilrettelæggelsen af et fælles forum vedrørende genopretning og modstandsdygtighed i EU om et år for at gøre status over genopretnings- og resiliensfaciliteten, dens indvirkning i praksis samt dens bidrag til at realisere den grønne og digitale omstilling og til samhørigheden. Forummet vil også bygge på RU's arbejde med sammenslutninger af lokale og regionale myndigheder med henblik på at vurdere byernes og regionernes deltagelse i udarbejdelsen af nationale genopretnings- og resiliensplaner og genopretnings- og resiliensfaciliteten mere generelt.

Baggrund:

Genopretnings- og resiliensfaciliteten er det instrument på 672,5 mia. EUR (312,5 mia. EUR i form af støtte og 360 mia. EUR i form af lån), der skal støtte EU-landene i at gennemføre reformer og investere i EU's fælles prioriteter. Genopretnings- og resiliensfaciliteten er det største finansielle redskab, der indgår i genopretningsinstrumentet på 750 mia. EUR, Next Generation EU, også kendt som genopretningsplanen for Europa .

Kontaktperson:

Matteo Miglietta

Tlf. +32 (0)2 282 2440

Mobil: +32 (0)470 895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-TO-GENTILONI.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-TO-GENTILONI.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-TO-GENTILONI.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-TO-GENTILONI.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-TO-GENTILONI.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023