Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Regioner og byer efterlyser en større økonomisk støtte fra EU til de områder, der er hårdest ramt af brexit  

De nationale regeringer bør inddrage de lokale og regionale myndigheder i udformningen af foranstaltninger, der skal afbøde konsekvenserne af UK's udtræden af EU.

En forøgelse af brexittilpasningsreserven fra 5 mia. EUR til 6 mia. EUR, en tilpasning af støtten til fiskeriet efter de regionale virkninger, større fleksibilitet med hensyn til statsstøtte og inddragelse af de lokale og regionale repræsentanter i udformningen og forvaltningen af det nye instrument. Det er de vigtigste anmodninger i den udtalelse udarbejdet af Loïg Chesnais-Girard (FR/PES), formand for regionalrådet i Bretagne, som blev vedtaget på plenarforsamlingen i Det Europæiske Regionsudvalg (RU).

Kommissionen har foreslået , at der oprettes en brexittilpasningsreserve på 5 mia. EUR, der skal støtte de virksomheder, regioner og lokalsamfund, der er blevet hårdest ramt af Det Forenede Kongeriges (UK) udtræden af Den Europæiske Union (EU). I en udtalelse vedtaget på plenarforsamlingen glæder RU sig over oprettelsen af reserven som et håndgribeligt udtryk for solidaritet internt i Europa, der har til formål at bidrage til økonomisk, social og territorial samhørighed. Udvalget understreger imidlertid, at de lokale og regionale myndigheder skal stå i centrum for det nye finansielle instrument, da konsekvenserne af brexit varierer meget fra region til region.

Ordfører Loïg Chesnais-Girard (FR/PES) , formand for regionalrådet i Bretagne, sagde: "Heldigvis ventede de fleste regioner med tætte forbindelser til UK ikke på, at den endelige aftale om brexit skulle falde på plads i december. De har allerede foregrebet konsekvenserne af brexit, men har indtil nu følt, at de står alene med problemerne. Tiden er inde til, at Den Europæiske Union hurtigt viser, at den er parat til at beskytte sine borgere og regioner. Jeg er imidlertid bange for, at det beløb på 5 mia. EUR, der er fastsat på europæisk plan, vil være utilstrækkeligt. Denne reserve skal også målrettes på regionalt plan, hvis den virkelig skal være effektiv. Den regionale tilpasning er af afgørende betydning, fordi det ikke kun handler om at udbedre skader som følge af brexit, men om at støtte omstillingsprocesser og skabe nye muligheder, navnlig gennem erhvervsuddannelse."

Loïg Chesnais-Girard er også formand for kontaktgruppen RU/UK , der blev nedsat i 2020 med det formål at sikre, at den politiske dialog mellem de to parter på hver sin side af kanalen fortsætter.

Medlem af Europa-Parlamentet Pascal Arimont (BE/EPP) , ordfører for brexittilpasningsreserven, deltog i debatten på plenarforsamlingen og fremhævede følgende “Vi skal sikre, at den hjælp som EU tilbyder, når ud til de lande, regioner og borgere, som er hårdest ramt af brexit. Europæiske virksomheder, navnlig SMV'er, som allerede lider under covid - 19 - krisen, bør ikke pålægges en dobbelt byrde som følge af brexit-miseren. Derfor er denne reserve så vigtig og skal vedtages med det samme, så midlerne kan fordeles så hurtigt som muligt."

For bedre at kunne imødekomme behovene på kort og mellemlang sigt og bevare samhørighed som en grundlæggende europæisk værdi indeholder RU's udtalelse en række forslag:

forøgelse af budgettet for reserven fra 5 mia. EUR til 6 mia. EUR for bedre at kunne opfylde behovene på kort og mellemlang sigt

forøgelse af midlerne til fiskeri til 1 mia. EUR og fritagelse af dem for statsstøttereglerne

ændring af tildelingskriterierne for fiskeriet , som bør baseres på reelle tab i stedet for på det forholdsmæssige tab set i forhold til en medlemsstats samlede fiskerisektor. Dette ville fremme en mere retfærdig finansiel fordeling mellem de berørte europæiske regioner uanset medlemsstatens størrelse

sikring af større fleksibilitet med hensyn til statsstøtte , således at det bliver muligt at gribe hurtigt ind til fordel for de hårdest ramte erhvervsdrivende. De midlertidige ordninger i forbindelse med covid-19 skal udvides til at omfatte de direkte virkninger af brexit.

– sikring af støtteberettigelse under brexittilpasningsreserven for foranstaltningerne til afbødning af de afbrydelser, der skyldes UK's udtræden af Erasmus+-programmet.

Baggrund:

Som opfølgning på den aftale som Det Europæiske Råd indgik i juli 2020 fremsatte Kommissionen i januar 2021 sit forslag til en brexittilpasningsreserve på 5 mia. EUR. Det finansielle instrument vil blive stillet til rådighed via to tildelingsrunder i henholdsvis 2021 (4 mia. EUR) og 2024 (1 mia. EUR). RU foreslår at forhøje den anden tranche fra 1 mia. EUR til 2 mia. EUR.

Ifølge Kommissionens forslag vil de største modtagere af midlerne fra reserven være Belgien, Danmark, Tyskland, Irland, Frankrig og Nederlandene. Til sammen vil disse seks medlemsstater modtage næsten 3 mia. EUR ud af de 4 mia. EUR, der tildeles i 2021 i form af forfinansiering .

Det Europæiske Regionsudvalg etablerede en kontaktgruppe for forbindelserne til repræsentanter for UK's decentrale forvaltninger og lokale myndigheder i 2020 for at sikre, at den politiske dialog med disse repræsentanter fortsætter efter UK's udtræden af EU. Kontaktgruppen RU/UK ledes af Loïg Chesnais-Girard (FR/PES).

RU's delegation består af 12 fuldgyldige medlemmer og en observatør . De er udvalgt, så de afspejler en politisk, geografisk og kønsmæssig balance. De britiske repræsentanter i kontaktgruppen RU/UK udvælges i henhold til aftaler mellem lokale myndigheder og UK's selvstyrende parlamenter, forsamlinger og forvaltninger.

Kontaktperson:

Matteo Miglietta

Tlf. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023