Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Fremskridtene i Østpartnerskabet berettiger til flere midler  
Revisionen af EU's strategi for de østlige nabolande bør i højere grad fokusere på at fremme sociale, økonomiske og forvaltningsmæssige reformer på lokalt og regionalt niveau.

Den Europæiske Unions partnerskab med seks lande ved Unionens grænse mod øst, herunder Ukraine, bør tildeles betydeligt flere midler i det næste årti, sagde Det Europæiske Regionsudvalg den 5. december i en række anbefalinger, hvor udvalget også opfordrer til, at EU arbejder hårdere for at udvide fordelene ved samarbejdet, så de rækker ud over de nationale hovedstæder. Blandt de mange konkrete forslag opfordres der til, at der oprettes et akademi til uddannelse af tjenestemænd hos lokale og regionale myndigheder, og der efterlyses mere støtte til lokale grænseoverskridende projekter.

Udtalelsen kommer på et tidspunkt, hvor EU træffer afgørelse om sit budget for perioden 2021-2027 og evaluerer sit arbejde med de seks medlemmer af Østpartnerskabet: Ukraine, Hviderusland, Moldova, Armenien, Aserbajdsjan og Georgien. Udtalelsen som helhed bakker op om et årtis indsats, hvor EU har bestræbt sig på at støtte konkrete forandringer, der forbedrer regeringsførelsen, sætter skub i økonomien, støtter civilsamfundet og styrker forbindelserne. Udvalget støtter også EU's tilgang med at investere mest tid, penge og kræfter i de mere reformorienterede lande, men mener, at EU bør øge sin støtte til reformer på lokalt og regionalt plan.

Ordfører – Tadeuš Andžejevski (LT/ECR), medlem af byrådet i Vilnius, sagde: "I det seneste årti har vi set en vis omfordeling af beføjelser i retning af de regionale og lokale myndigheder, navnlig i Ukraine. Det er ligeledes yderst positivt, at regioner og byer har et reelt ønske om at gennemføre reformer og deltage i bottom-up-initiativer, der er iværksat af EU. Et eksempel er den globale borgmesterpagt , der fokuserer på klimaindsatsen. Et andet nyt initiativ er borgmestre for økonomisk vækst , der specifikt henvender sig til østpartnerskabslandene. Med EU's støtte ser vi, at subnationale myndigheder samarbejder med ligestillede i regionen, og vi har med succes afprøvet partnerskaber mellem byer og regioner i EU og østpartnerskabslandene. Vi skal bakke op om disse forandringer på græsrodsniveau i form af både politisk, økonomisk og teknisk støtte. Støtten bør omfatte en ny balance i relationerne ved at give byer og regioner en større rolle i beslutningstagningen og forvaltningen af projekter i deres område."

Han fortsatte: "Ligesom Kommissionen mener vi, at en stigning på 25 % i budgettet er berettiget. Det står klart, at EU kan gøre meget for at forbedre regeringsførelsen, sætte skub i økonomien, støtte civilsamfundet og styrke forbindelserne. På lokalt og regionalt plan kan forandringerne på især tre områder medføre store og vedvarende fordele. Det ene område handler om større investeringer i god regeringsførelse – f.eks. gennem et akademi til uddannelse af offentligt ansatte. Vi kan fremme den økonomiske vækst ved at bidrage til at forbedre statistikkerne, lette adgangen til EU-programmer og hjælpe små virksomheder. På grundlag af erfaringerne i EU ved vi, at en øget kontakt mellem borgerne og udvikling af grænseoverskridende programmer giver et stort udbytte på det sociale, kulturelle og økonomiske område. Vi skal investere mere i at udvide disse modeller for samarbejde med nabolandene i øst."

Han konkluderede: "Der er tale om ambitiøse, men stadig beskedne forslag, der er til gavn for borgerne, erhvervslivet, den offentlige forvaltning, demokratiet og retsstaten i de seks lande. Forslagene gavner også EU's borgere, erhvervsliv, udenrigspolitik og den nye Kommissions ønske om at blive mere geopolitisk."

RU's udtalelse med titlen "Lokale og regionale myndigheder udformer fremtidens Østpartnerskab" bidrager til de mellemstatslige drøftelser forud for topmødet i midten af 2020. RU har allerede bidraget med forslag til en nu afsluttet EU-høring af interessenter. Den nuværende strategi fokuserede på '20 delmål for 2020 ' med fire overordnede målsætninger: en stærkere økonomi, en stærkere forvaltning, bedre konnektivitet og et stærkere samfund.

RU's anbefalinger indarbejder langt flere detaljerede idéer, der er bragt på bane, eller som får støtte fra lokale og regionale politikere i østpartnerskabslandene, ved hjælp af Konferencen af Regionale og Lokale Myndigheder i Østpartnerskabet (CORLEAP), som blev etableret af RU i 2011. Der er bl.a. udarbejdet rapporter om lokalt demokrati , økonomisk udvikling , energieffektivitet , grænseoverskridende samarbejde , de lokale og regionale myndigheders kapacitet , og partnerskaber mellem henholdsvis regioner og byer .

RU anbefaler, at CORLEAP styrkes, så konferencen kan yde større støtte til decentralisering i østpartnerskabslandene og uddybe samarbejdet mellem sammenslutninger af lokale og regionale myndigheder i EU og disse lande.

Kontaktperson:

Andrew Gardner

Tlf. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EASTERN-PARTNERSHIP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

More open, flexible and localised Eastern Partnership now needed
More open, flexible and localised Eastern Partnership now needed
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR_WORKING_GROUP_ON_UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

'We stand with Ukraine now – and for the long term'
'We stand with Ukraine now – and for the long term'
24.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CIVEX-1-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

Eastern Partnership and media freedom opinions win early backing
Eastern Partnership and media freedom opinions win early backing
01.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022