Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Formand Lambertz holder den første tale om "Unionens tilstand – byernes og regionernes perspektiv"  

Karl-Heinz Lambertz, formand for Det Europæiske Regionsudvalg (RU), holder for første gang en tale om "Den Europæiske Unions tilstand: byernes og regionernes perspektiv" under RU's plenarforsamling den 10. oktober i Bruxelles. Talen efterfølges af en debat om EU's fremtid med deltagelse af formanden for Det Europæiske Råd, Donald Tusk, og lokale ledere i EU. EU's klimakommissær, Miguel Arias Cañete, fremlægger derefter EU's prioriteter for FN's klimaforhandlinger i Bonn, nu hvor EU's byer og regioner er i færd med at puste nyt liv i en klimakoalition med deres modparter i USA og Canada.

#SOTREG "Unionens tilstand: byernes og regionernes perspektiv" , #CoRplenary, 10. oktober kl. 14.30

Debatten om EU's fremtid fortsætter, og RU-formanden vil med sin tale bidrage til at fastsætte EU's dagsorden ved at fremlægge byernes og regionernes perspektiv på Unionens tilstand. Han vil komme ind på de kommende års udfordringer for de lokale og regionale myndigheder inden for områder som migration, beskæftigelse, vækst, klimaforandringer og social og territorial samhørighed.

Arrangementet vil blive transmitteret direkte på EbS, RU's websted og på Facebook.

#EURegionsWeek, 9.-12. oktober

Plenarforsamlingens åbningsmøde vil også være startskuddet for den 15. europæiske uge for regioner og byer, hvor over 5.000 lokale myndigheder, eksperter i regionalpolitik og fagfolk på området mødes i Bruxelles den 9.-12. oktober. De 130 workshops vil være en enestående mulighed for at udveksle synspunkter om og erfaringer inden for tre hovedområder: Opbygning af modstandsdygtige regioner og byer – #LocalResilience, Regioner og byer som forandringsaktører – #TakeAction, Udveksle viden for at opnå bedre resultater – #SharingKnowledge. Journalister tilbydes et målrettet medieprogram. Åbningsmødet kan følges live på RU's hjemmeside.

Lancering af #CohesionAlliance den 9. oktober

Åbningsseancen for #EURegionsWeek ses som den officielle lancering af #CohesionAlliance: en koalition af dem, der mener, at EU's samhørighedspolitik skal fortsætte med at være en søjle i EU's fremtid. Alliancen, der er oprettet af ledende europæiske sammenslutninger af byer og regioner samt Det Europæiske Regionsudvalg, opfordrer til, at EU-budgettet efter 2020 skal gøre samhørighedspolitikken stærkere, mere effektiv, mere synlig og tilgængelig for alle EU-regioner. Nationale, regionale og lokale myndigheder, SMV'er, NGO'er, skoler, universiteter, kulturelle organisationer og alle, der tror på EU's samhørighedspolitik, er velkomne til at tilslutte sig alliancen. Webstedet www.cohesionalliance.eu vil være tilgængeligt fra 9. oktober.

Byer og regioner for klimaet . #COP23 nærmer sig

En måned før FN's klimaforhandlinger i Bonn vil kommissær Arias Cañete under RU's plenarforsamling opstille EU's prioriteter med henblik på at fremskynde gennemførelsen af Parisaftalen. Vi må sikre fuld inddragelse af regionerne og byerne i den nye globale klimaforvaltning og fornyelse af den transatlantiske klimakoalition mellem byer i EU, USA og Canada. En central udfordring – hvordan man letter byernes og regionernes adgang til klimafinansiering – er genstand for en udtalelse udarbejdet af Marco Dus (IT/PES) med titlen Klimafinansiering: Et centralt instrument for gennemførelsen af Parisaftalen.

Lancering af den europæiske bredbåndsplatform den 12. oktober

Under ledelse af RU's formand, Karl-Heinz Lambertz, og kommissæren med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund, Mariya Gabriel, afholdes den 12. oktober det første møde i bredbåndsplatformen, som er oprettet i fællesskab af Kommissionen og RU. Platformen vil etablere en regelmæssig dialog mellem eksperter og lokale og regionale repræsentanter med det formål for at bidrage til ibrugtagning af et hurtigere, bedre og bæredygtigt højhastighedsbredbånd i alle EU's regioner.

Håndtering af naturkatastrofer i EU's regioner #IDDR2017 den 12. oktober

Begrænsning af de negative følger af ekstreme vejrforhold – et problem, der forværres af klimaforandringer – og andre katastrofer er temaet på en fælles konference afholdt af RU og FN. Formand Lambertz, kommissæren med ansvar for regionalfonde, Corina Creţu, og FN's særlige repræsentant for katastrofeforebyggelse, Robert Glasser, åbner konferencen dagen før . Inden for et beslægtet temaområde vedtager RU den 11. oktober en initiativudtalelse om "En europæisk politik for jordskælvssikring af bygninger og infrastruktur", som er udarbejdet af Vito Santarsiero (IT/PES).

Andre udtalelser, som skal vedtages:

PAC - Revisionen af gennemførelsen af miljøreglerne, ordfører Andrew Varah Cooper (UK/EA)

CEF-transportens fremtid, ordfører Ximo Puig i Ferrer (ES/PES)

En europæisk strategi for samarbejdende intelligente transportsystemer, ordfører Bouke Arends (NL/PES)

Reformen af EU's egne indtægter inden for den næste FFR for perioden efter 2020, ordfører Isabelle Boudineau (FR/PES)

En strategisk tilgang til resiliens i forbindelse med EU's optræden udadtil, ordfører Marcin Ociepa (PL/ECR)

PAC – En rumstrategi for Europa, ordfører Andres Jaadla (EE/ALDE)

Beskyttelse af migrantbørn, ordfører Yoomi Renström (SE/PES)

Den europæiske søjle for sociale rettigheder og debatoplæg om Europas sociale dimension, ordfører Mauro D'Attis (IT/EPP)

Opbygning af en europæisk dataøkonomi, ordfører Kieran McCarthy (IE/EA)

Servicepakken: En tjenesteydelsesøkonomi til gavn for europæerne, ordfører Jean-Luc Vanraes (BE/ALDE)

Styrkelse af den territoriale modstandsdygtighed: Opbygning af regioner og byers kapacitet til at håndtere globaliseringen, ordfører Micaela Fanelli (IT/PES)

Praktiske oplysninger:

Åbningsmøde (#CoRplenary & #EURegionsWeek):

Hvor: Europa-Parlamentets plenarsal, rue Wiertz 60

Hvornår: mandag den 9. oktober kl. 14.30-16.30

o Åbningsmødet kan følges live på RU's hjemmeside

o Den europæiske uge for regioner og byer medieprogram

#CoRplenary Plenarforsamling:

Hvor: Kommissionens Charlemagne-bygning, Rue de la Loi, Bruxelles

Hvornår: tirsdag den 10. oktober kl. 15.00-21.00 og onsdag den 11. oktober kl. 9.00-13.00.

o Se plenarforsamlingens dagsorden & dokumenter

o Plenarforsamlingen kan følges live på RU's hjemmeside

o Medieprogram for plenarforsamlingen

Kontakt : PresseCdr@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATE-OF-UNION.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATE-OF-UNION.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATE-OF-UNION.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATE-OF-UNION.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATE-OF-UNION.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023