Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Karl-Heinz Lambertz' erklæring om Jean-Claude Junckers tale om Unionens tilstand 2017  

Med målet om at skabe "en mere forenet, stærkere og mere demokratisk union" i samarbejde med Europas regioner udstikkes den rette kurs. Det står klart, at EU og dens institutioner kun kan nå dette mål ved at arbejde sammen med alle myndighedsniveauer, herunder de lokale og regionale myndigheder. Det skal ikke "komme fra oven". RU's Overvejelser om Europa supplerer Kommissionens og de andre EU-institutioners bestræbelser på at lytte til og samarbejde med borgerne, når der skal træffes beslutninger om Europas fremtid.

Jean-Claude Juncker erklærede desuden med rette, at nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet bør fungere som en rettesnor for EU's fremtid. For at sikre fremgang må EU arbejde tættere sammen med regionerne og byerne inden for deres kompetenceområder, navnlig når det gælder om at gennemføre en miljøpolitik, der skal føre til bæredygtig lavemissionsøkonomi, forbedre transportinfrastrukturen i alle lokalsamfund, integrere flygtninge i vores samfund, skabe ordentlige arbejdspladser, bidrage til mere social retfærdighed og grundlæggende fremme social og territorial samhørighed, samtidig med at den støtter de lokale økonomier. Vi anmoder derfor om, at Det Europæiske Regionsudvalg repræsenteres i taskforcen om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet.

De målsætninger, som Jean-Claude Juncker opstiller, kan ikke nås uden de rette ressourcer. Der er derfor brug for et større EU-budget, der står mål med EU's ambitioner. Vi glæder os over anerkendelsen af, at der er behov for at styrke Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, men insisterer samtidig på, at finansielle instrumenter skal supplere og ikke erstatte en samhørighedspolitik til gavn for alle regioner. Dette går hånd i hånd med en mere fleksibel gennemførelse af stabilitets- og vækstpagten. Samhørighedspolitikken er det ultimative udtryk for europæisk solidaritet – noget 80 % af EU-borgerne mener, der er mangel på i Europa.

Vi opfordrer derfor alle, der er overbevist om samhørighedspolitikkens merværdi, til at deltage i #CohesionAlliance, der lanceres den 9. oktober i Bruxelles.

EU må ikke længere lade stå til. Vi er nødt til at vise, at EU er klar til at være mere effektiv og formålstjenlig. At EU er progressiv på det sociale område og gør noget for at forbedre alle borgeres liv. De lokale og regionale myndigheder har en fremtrædende position i EU, forstår udfordringerne og hvad der skal til for at løse dem. De er "vinden i Europas sejl". Et "forenet Europa" skal lytte, arbejde og investere på lokalt plan.

Lokalsamfundene skal stå stærkere i Bruxelles. Derfor holder jeg den første årlige tale om "Unionens tilstand: byernes og regionernes perspektiv" den 10. oktober i Bruxelles. Talen og den efterfølgende debat med lokale ledere i EU sendes live på EbS og kan streames på RU's hjemmeside: www.cor.europa.eu

Yderligere oplysninger:

Følg os: #SOTREG #EULocal #CohesionAlliance

State of the European Union: the view of regions and cities

Jean-Claude Junckers tale om Unionens tilstand 2017

Kontaktperson:
Nathalie Vandelle

Tlf.: +32 (0)2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023