Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Pilotprojekt om partnerskaber for regional innovation: Din region kan ansøge nu  

Det Europæiske Regionsudvalg og Kommissionens Fælles Forskningscenter (JRC) har lanceret en indkaldelse af interessetilkendegivelser som led i et nyt pilotprojekt om partnerskaber for regional innovation. Pilotprojektet vil omfatte op til 24 europæiske deltagere (medlemsstater, regioner eller grupper af regioner), som ønsker at omstille deres økonomier og samfund og at videreudvikle deres egen strategiske politiske ramme med hensyn til innovation, industriel udvikling, bæredygtig omstilling og bredere økonomisk og social udvikling. Ansøgningsfristen er den 25. april 2022.

Partnerskaberne for regional innovation er en supplerende tilgang, der bygger på positive erfaringer med strategier for intelligent specialisering. Hensigten med initiativet er at styrke koordineringen af og retningsvirkningen for regionale, nationale og europæiske F&I-politikker med henblik på at gennemføre EU's grønne og digitale omstilling og tackle innovationskløften i EU.

Partnerskaberne vil blive fast forankret i EU's politiske ramme og understøtte implementeringen af den europæiske grønne pagt , Horisont Europa , samhørighedspolitikken og NextGenerationEU . Der vil være særlig fokus på redskaber og forvaltningsmekanismer, der mobiliserer flere finansieringskilder, og politikker, der kan forstærke gennemslagskraften og bidrage til at etablere forbindelse mellem regionale/nationale initiativer og EU-initiativer som led i den dobbelte omstilling.

Apostolos Tzitzikostas , formand for Det Europæiske Regionsudvalg, sagde: "Initiativet har til formål at stille erfaringer, kontakter, samarbejde, fælles interesser og ekspertise til rådighed for lokale og regionale myndigheder i hele EU og derved hjælpe dem med at tackle de samfundsmæssige udfordringer, vi alle står over for i øjeblikket. På længere sigt vil dette bidrage til at tiltrække de nødvendige investeringer og på en sammenhængende måde mobilisere alle relevante politikker og finansieringsinstrumenter."

Elisa Ferreira , kommissær med ansvar for samhørighed og reformer, sagde: Hvis den grønne og den digitale omstilling skal lykkes, er det afgørende, at man fremmer og udbreder innovation. Alle regioner har et innovationspotentiale, som skal udnyttes fuldt ud, således at ingen lades i stikken. Vi har brug for stærke innovationspartnerskaber, som er forankret i intelligente specialiseringsstrategier, der er tilpasset hvert områdes styrker og udfordringer og med inddragelse af forskellige fonde og politikker. Regionerne skal være centrale aktører i udformningen af EU's innovative vækstmodel."

Mariya Gabriel , kommissær med ansvar for innovation, forskning, kultur, uddannelse og unge, sagde: “Stærke forbindelser mellem innovationsaktørerne er grundlaget for velfungerende regionale innovationsøkosystemer. Partnerskaberne for regional innovation vil tilvejebringe en platform, for at offentlige og private aktører kan investere i innovation og nystartede virksomheder med henblik på en bæredygtig økonomi og et bæredygtigt samfund. Partnerskaberne vil integrere alle tilgængelige EU-instrumenter for at skabe håndgribelige virkninger. Vi har brug for innovatorer og investorer i alle regioner og lande. Partnerskaberne for regional innovation vil skabe forbindelse med dem alle og dermed tilvejebringe et egentligt paneuropæisk innovationsøkosystem."

Deltagerne i pilotprojektet forventes i tæt samarbejde med JRC og RU at kortlægge de områder, som de ønsker, at pilotprojektet fokuserer på. Der kan være tale om socioøkonomiske eller politiske udfordringer, specifikke økonomiske sektorer og/eller politikområder eller instrumenter. Aktiviteterne som led i pilotprojektet vil blive skræddersyet til de områder, der er af størst interesse for hver deltager.

Fristen for ansøgninger er den 25. april 2022 . Yderligere oplysninger samt instrukser om, hvordan man ansøger, kan findes i brevet med tilhørende bilag fra formand Apostolos Tzitzikostas . De udvalgte territorier vil blive bekendtgjort i maj, og et officielt lanceringsarrangement er planlagt til den 17. maj.

Kontakt:

SEDEC-underudvalgets sekretariat

sedec@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONAL-INNOVATION-VALLEYS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

EU regions back Regional Innovation Valleys as key step to boost interregional innovation and address innovation divide
EU regions back Regional Innovation Valleys as key step to boost interregional innovation and address innovation divide
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SEDEC_17_FEBRUARY_2023_JOINT_ACTION_PLAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
17.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CRITICAL-SIGNAL-NEW-INNOVATION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Regions and cities want the New EU Innovation Agenda to tackle persisting innovation divides
Regions and cities want the New EU Innovation Agenda to tackle persisting innovation divides
01.12.2022