Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Partnerskaber for regional innovation: 63 regioner, syv byer og fire medlemsstater er udvalgt til pilotprojektet  

Kommissionen bekendtgjorde i dag de 63 regioner, syv byer og fire medlemsstater, der er udvalgt i pilotprojektet for partnerskaber for regional innovation, som er et initiativ, der er udviklet i samarbejde med Regionsudvalget. Deltagerne i pilotprojektet er åbne over for at udveksle god praksis og for i fællesskab at udvikle og afprøve værktøjer til mobilisering af mange forskellige finansieringskilder og politikker og forbinde regionale og nationale programmer med EU-initiativer for den grønne og den digitale omstilling. Partnerskaberne vil indgå i Europas nye innovationsdagsorden, hvor innovation fremmer omstillingen til bæredygtighed og sammenkobler lokale strategier med initiativer på EU-plan.

Indkaldelsen har tiltrukket en bred repræsentation fra EU's innovationsøkosystem, lige fra medlemsstater som Slovakiet, der deltager på nationalt plan, og en bred vifte af EU-regioner såsom Andalusien, Azorerne, Hauts-de-France, Österbotten, Podkarpackie, De Nordægæiske Øer, Emilia Romagna og mange andre. Indkaldelsen har også udløst en bottom-up-samarbejds- og netværksproces, som allerede har bragt mange deltagere sammen i multiregionale netværk. Dette omfatter blandt andet Østersøregionen, faciliteten for bioregioner og et udvidet Cities 4.0-konsortium (Leuven, Bologna, Åbo), som også omfatter Eindhoven (NL), Espoo (FI) og Cluj-Napoca (RO).

Kommissær med ansvar for innovation, forskning, kultur, uddannelse og unge, Mariya Gabriel, udtaler: "Stærkere og renere økonomier og mere retfærdige samfund kan kun opbygges ved at sætte innovation i centrum for EU's politiske dagsorden. Vi har brug for innovation i alle regioner og i alle lande, forbundet med hinanden, hvis vi skal lykkes med den grønne og den digitale omstilling. Disse partnerskaber giver os mulighed for at bygge broer for at fremme synergier mellem investeringer og innovative løsninger. Jeg ser frem til at se de innovative idéer og tilgange, som de vil forme sammen."

Kommissær med ansvar for samhørighed og reformer, Elisa Ferreira, udtaler: "Samarbejde og innovation er væsentlige elementer i en bæredygtig og modstandsdygtig udvikling af EU's regioner. Alle områder har et innovationspotentiale, der skal udnyttes, så jeg blev glad for at se en så stor interesse for indkaldelsen. Jeg ser frem til resultaterne af pilotprojektet og håber, at det vil bidrage til at bygge bro over den vedvarende innovationskløft mellem regioner, der begrænser EU's præstation som helhed."

Formand for Det Europæiske Regionsudvalg, Apostolos Tzitzikostas, udtaler: "Ved at fremme innovation styrker vi den lokale modstandsdygtighed og forbedrer vores lokalsamfunds evne til at håndtere nødsituationer, beskytte borgerne og støtte lokale økonomier. I den forbindelse regner vi med, at kommissærerne Ferreira og Gabriel vil samarbejde om partnerskaberne for regional innovation som et vigtigt værktøj for koordineringen af alle tilgængelige midler til at sprede innovation i praksis med fokus på at gøre vores regioner, byer og landsbyer mere energieffektive og bæredygtige."

Drejebog for partnerskaberne for regional innovation

Deltagerne i pilotprojektet vil udforske de nye partnerskaber for regional innovation baseret på "drejebogen for partnerskaber for regional innovation", der er et første vejledende dokument, som Det Fælles Forskningscenter offentliggjorde i dag. I drejebogen foreslås en bred vifte af værktøjer og forvaltningsmekanismer til forbedring af koordineringen af regionale, nationale og europæiske innovationspolitikker med henblik på at gennemføre Europas grønne og digitale omstilling og tackle innovationskløften i EU. Et centralt element i den foreslåede tilgang er indførelsen af lokale missioner for at koordinere tiltag med en sammenhængende retningsmæssig logik, hvilket gør det muligt at udforske vidtrækkende politiske sammensætninger for innovation på systemniveau.

Deltagerne vil i løbet af pilotprojektet afprøve disse politiske værktøjer, mens de sammen skaber operationel vejledning. Drejebogen og pilotprojeket vil også fremme god praksis, lette forsøgsbaseret læring og støtte offentlige forvaltninger og det bredere økosystem. Pilotprojektet vil ikke påvirke den nuværende programmeringsproces for fondene for 2021-2027.

Baggrund

Partnerskaberne er forankret i den kommende nye innovationsdagsorden for Europa for at hjælpe med at integrere initiativer og investeringer på EU-plan og nationalt plan. Det er en indsats, der er direkte målrettet mod at forbedre innovationsøkosystemerne som et vigtigt område for at styrke Europas innovationsresultater. Hovedformålet er at styrke sammenkoblingen af regionale og lokale innovationsøkosystemer og styrke europæiske bæredygtige værdikæder og avancerede teknologisektorer.

Partnerskaberne er en komplementær tilgang, som bygger på positive erfaringer med intelligente specialiseringsstrategier. Intelligent specialisering er en stedbaseret tilgang, der udspringer af EU's samhørighedspolitik, og som har til formål at udpege strategiske interventionsområder baseret på både en analyse af økonomiens styrker og potentiale og på en iværksætterfokuseret proces med bred inddragelse af interessenter. Intelligent specialisering fokuserer på innovation og spiller en vigtig rolle med hensyn til at støtte forskning og innovation for at sikre en bæredygtig og modstandsdygtig udvikling i alle regioner i Europa.

De udvalgte områder vil deltage enten individuelt eller som en del af seks forskellige netværk af regioner og byer i EU. I alt er 23 medlemsstater repræsenteret blandt deltagerne i pilotprojektet. Indkaldelsen af interessetilkendegivelser var åben fra marts til april 2022.

Yderligere oplysninger

Partnerskaber for regional innovation – platform for intelligent specialisering

Det Europæiske Regionsudvalgs SEDEC-website 

Drejebog for partnerskaberne for regional innovation

Kort over deltagere i indkaldelsen

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONAL-INNOVATION-VALLEYS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

EU regions back Regional Innovation Valleys as key step to boost interregional innovation and address innovation divide
EU regions back Regional Innovation Valleys as key step to boost interregional innovation and address innovation divide
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SEDEC_17_FEBRUARY_2023_JOINT_ACTION_PLAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
17.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CRITICAL-SIGNAL-NEW-INNOVATION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Regions and cities want the New EU Innovation Agenda to tackle persisting innovation divides
Regions and cities want the New EU Innovation Agenda to tackle persisting innovation divides
01.12.2022