Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Brexit uden en aftale vil være til skade for de lokale økonomier og en trussel mod den grænseoverskridende handel i Irland, siger lokale ledere  
Undersøgelser viser, at den britiske økonomi vil være næsten fem gange mere udsat ved et brexit uden en aftale end regionerne i EU27.

Lokale og regionale ledere er stærkt bekymrede for udsigten til, at UK forlader EU uden en aftale, og følgevirkningerne for deres lokalsamfund. Med henvisning til konklusioner, som et forskerhold med Birmingham universitet i spidsen i dag fremlagde i Bruxelles, advarede Det Europæiske Regionsudvalg (RU) – EU's forsamling af lokale og regionale ledere – om de alvorlige økonomiske og politiske konsekvenser for de lokale økonomier, hvis det bliver et brexit uden en aftale.

Karl-Heinz Lambertz , RU's formand, advarede om de økonomiske konsekvenser af brexit: "Det bliver stadig mere klart, at en udtræden uden en aftale vil være ekstremt ødelæggende for de lokale økonomier i både EU og UK, og at borgerne kommer til at betale regningen. Der vil blive brugt EU-midler til at beskytte de hårdest ramte regioner, men advarslen er klar: den britiske økonomi er næsten næsten fem gange mere udsat end resten af Den Europæiske Union i tilfælde af brexit. Vi ønsker alle en aftale, og den forhandlede aftale er uden sammenligning bedre end katastrofen uden en aftale".

François Decoster (ALDE/FR), formand for RU's interregionale gruppe om brexit , der består af 22 medlemmer fra forskellige medlemsstater, opfordrede for nylig til, at der under EU's regionalfonde – samhørighedspolitikken – afsættes nye midler til de regioner, som vil blive direkte berørt, hvis deres status ændres fra intern til ekstern grænseregion - en idé, som man i EU for nylig nåede til enighed herom.

François Decoster, som er næstformand for regionalrådet i Hauts-de-France, sagde: "Som repræsentant for en region, der grænser op til Den Engelske Kanal, og som har en af Europas største havne i Calais, har jeg helt fra starten vidst, at brexit i enhver form vil ramme vores økonomi hårdt. Men regionerne i det nordvestlige Europa er ikke de eneste i EU, der bør være bekymrede. Det er sandsynligt, at brexit vil forværre de regionale uligheder i mange europæiske lande, i Irland og i UK. EU's samhørighedspolitik er nødt til at afspejle dette".

Med de alvorlige udsigter til, at der ikke kommer en aftale om øen Irland, tilføjede formand Karl-Heinz Lambertz (BE/PES): "Det politiske magtspil må nu høre op, og borgerne sættes i centrum. Det vil sige omgående garanti for alle borgeres rettigheder, og at vi afværger de farlige konsekvenser af ingen aftale, som vil skabe en hård grænse i Irland. Udtrædelsesaftalen fra november 2018 er stadig det bedste og eneste bud på en løsning".

Michael Murphy (IE/EPP), medlem af Tipperary County Council, leder af den irske delegation i RU og næstformand for den interregionale gruppe, gentog dette budskab og sagde: "Brexit har kun tabere, hvilket den undersøgelse, der blev fremlagt i dag, blot uderstreger. Det vi med sikkerhed kan sige er, at virkningerne af brexit først vil ramme det lokale og regionale niveau. Brexit har i praksis allerede ramt min egen region, hvor et antal virksomheder i landbrugsfødevaresektoren har drejet nøglen om på grund af det ustabile pund. De regioner, som handler mest med UK, vil blive ramt hårdest, og undersøgelser viser, at økonomierne i mange af disse regioner allerede er relativt svage".

I udvalget har der været afholdt en række debatter om brexit igennem de sidste 22 måneder, to af dem med Michel Barnier , EU's chefforhandler om UK's udtræden af EU. Debatterne, som har været koncentreret om spørgsmål som borgere, handel og grænseregioner, har afdækket den uvished, som borgere i EU og UK står over for, og de potentielle omkostninger ved brexit for havne, fiskeri, turisme, landbrug og forskning og uddannelse. Michel Barnier forventes også at deltage i udvalgets topmøde for regioner og byer , der finder sted i Bukarest den 14. marts, kun to uger inden UK forventes at forlade EU.

Sammen med Eurochambres gennemførte RU også en rundspørge hos lokale og regionale myndigheder og lokale handelskamre, og det bestilte en uafhængig undersøgelse, som viser, at de økonomiske konsekvenser i Europa vil ramme asymmetrisk – og værst i UK og Irland efterfulgt af bl.a. Belgien, Frankrig, Tyskland og Nederlandene.

I to politiske resolutioner fra marts 2017 og maj 2018 har RU lagt vægten på garanti for fred og for, at der ikke opføres en fysisk grænse i Irland, ligesom de også indeholdt opfordringer til, at EU sikrer, at det ikke bliver de lokale og regionale myndigheder, der på egen hånd skal håndtere konsekvenserne af brexit. RU ønsker fremtidige forbindelser med UK, som baner vej for et tæt samarbejde med regioner, byer, virksomheder og universiteter i England, Skotland, Wales og Nordirland.

Kontaktperson:

Andrew Gardner

Tlf. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Del :