Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
En ny handlingsplan for den cirkulære økonomi: Interessenthøringen er nu i gang  

Alle lokale og regionale myndigheder og andre vigtige interessenter kan deltage i Det Europæiske Regionsudvalgs høring om den cirkulære økonomi frem til den 1. maj 2020

Vores klode er ved at løbe tør for ressourcer. Det globale forbrug forventes at blive fordoblet i løbet af de kommende årtier, og der er intet tegn på, at den globale opvarmning er på vej til at falde inden for nærmeste fremtid. Derfor er der akut behov for at afkoble den økonomiske vækst fra ressourceforbruget ved at fremstille produkter, der er holdbare, genanvendelige og mulige at reparere. En styrkelse af cirkulariteten vil hjælpe miljøet, men vil også være afgørende for den økonomiske genopretning efter covid-19-pandemien. Med den kommende udtalelse ved ordfører Tjisse Stelpstra (NL/ECR) , regional minister i Drentheprovinsen, sigter RU mod at styrke den lokale og regionale søjle i den nye handlingsplan for den cirkulære økonomi for at sikre byer og regioner en central plads i planen.

De økonomiske aktiviteter i EU producerer årligt tilsammen 2,5 mia. ton affald. Det er 5 ton pr. indbygger om året. Der findes i dag ingen samlede juridiske og politiske krav for at sikre, at alle produkter, som markedsføres i EU, i stigende grad bliver bæredygtige og cirkulære. Det skal der rettes op på med Kommissionens nye handlingsplan for den cirkulære økonomi , som blev præsenteret den 11. marts 2020.

Den nye handlingsplan indeholder en bred vifte af forslag. De omfatter blandt andet en udvidelse af reglerne for miljøvenligt design til at omfatte den bredest mulige vifte af produkter, fremme af grønne offentlige indkøb, indførelse af restriktioner for anvendelse af emballagematerialer, fastsættelse af mål for reduktion af affald fra bestemte kilder, harmonisering af særskilte indsamlingssystemer og at få den længe ventede universalmobiloplader ud på det europæiske marked. Forslagene er især rettet mod elektronik, byggematerialer, køretøjer og batterier, emballage, plastprodukter og mikroplast, tekstiler, fødevarer, vand og næringsstoffer.

Det Europæiske Regionsudvalg opfordrer nu alle lokale og regionale myndigheder i EU samt andre interessenter til at dele deres holdning til Kommissionens forslag og give udtryk for deres egne synspunkter og forslag via en skriftlig høring af interesserede parter, som løber frem til den 1. maj 2020 .

Se arbejdsdokumentet for den offentlige høring .

" Den cirkulære økonomi er et vigtigt emne i dette årti. Vi må hurtigst muligt omsætte politikken for bæredygtige produkter til konkret lovgivning for at sikre forbrugernes ret til at få adgang til holdbare produkter og sætte en stopper for for tidlig forældelse og destruktion af usolgte holdbare varer. Vores endelige mål må være et samfund med nul affald ", udtalte ordfører Tjisse Stelpstra (NL/ECR) , regional minister i Drentheprovinsen.

Hovedformålet med RU's kommende udtalelse er at udvikle den territoriale søjle af den nye handlingsplan og indkredse de muligheder og udfordringer, som de ventede politiske tiltag vil indebære for EU's lokale og regionale myndigheder.

" Vi glæder os bestemt over de omfattende lovgivningsmæssige og politiske foranstaltninger, som Kommissionen har foreslået. Alligevel mener vi ikke, at den nye handlingsplan går tilstrækkeligt langt med hensyn til at udnytte og trække på regioners og byers politiske potentiale til at gøre den cirkulære økonomi til en realitet. Vi efterlyser også specifikke mål og prissignaler og -incitamenter til at sikre bæredygtig adfærd blandt producenter, brugere og forbrugere ", tilføjede ordfører Tjisse Stelpstra.

På baggrund af covid-19-krisen og dens konsekvenser for sundhedssystemerne og økonomien henleder ordfører Tjisse Stelpstra opmærksomheden på EU's afhængighed af ressourcer og spørger, hvad vi kan lære af situationen, og hvad vi skal tage højde for i udarbejdelsen af de økonomiske genopretningsplaner. " Den ødelæggende situation, der er opstået som følge af covid-19-udbruddet, kræver, at alle politiske beslutningstagere samles, og må være et wakeup-call om, at der skal indføres en ny økonomisk model, som sætter social velfærd og miljømæssig bæredygtighed centralt i EU's økonomiske genopretning ", tilføjede ordfører Tjisse Stelpstra.

Den nye handlingsplans potentielle bidrag til den økonomiske genopretning efter covid-19-krisen må ikke undervurderes, da den cirkulære økonomi skaber mange nye forretningsmuligheder. Beskæftigelsen i den cirkulære økonomi i EU steg mellem 2012 og 2018 med 5 % til omkring 4 millioner ( Kommissionen ).

Bemærkninger:

Afhængig af udviklingen af covid-19-situationen er tidsplanen for RU's udtalelse om den ny handlingsplan for den cirkulære økonomi således: Arbejdsdokumentet forventes at blive drøftet på ENVE-underudvalgets møde den 8. juni. Forslaget til udtalelse forventes vedtaget på ENVE-mødet den 9. september, og den endelige afstemning forventes gennemført på plenarforsamlingen den 13.-14. oktober 2020.

Repræsentanter for lokale og regionale myndigheder og andre interessenter opfordres til at sende deres skriftlige bidrag til Aliona.Fornea@cor.europa.eu og enve@cor.europa.eu inden den 1. maj 2020.

Bemærk, at det er muligt at anmode om onlinemøder og chats med ordfører Tjisse Stelpstra og hans ekspert Ingrid Zeegers samt RU's ENVE-team.

Som ramme for drøftelserne deler ordføreren sit arbejdsdokument om den ny handlingsplan for den cirkulære økonomi , som indeholder en række generelle og specifikke spørgsmål inddelt i følgende fire aspekter:

1. De lokale og regionale myndigheders rolle i realiseringen af den cirkulære økonomi

2. Omstilling i det økonomiske system

3. Der findes ikke affald, kun ressourcer

4. Fastlæggelse af mål og lovgivningsrammer

Ordførerens arbejdsdokument vil være tilgængeligt på alle EU-sprog fra den 8. april på websiden for høringen .

Kontaktperson:

David Crous

Tlf. +32 (0)470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023