Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Medlemmer af Europa-Parlamentet og lokale ledere vil kæmpe for hensigtsmæssige regler for og tilstrækkelige midler til en stærkere samhørighedspolitik  

Medlemmer af Europa-Parlamentet og Det Europæiske Regionsudvalg erklærede alle, at de ville kæmpe for hensigtsmæssige regler for og tilstrækkelige midler til at styrke samhørighedspolitikken for 2021-2027. De efterlyste en klar ambition hos medlemsstaterne om større samhørighed og et egentligt budget for EU.

Forhandlingerne om EU's budget for 2021-2027 og reglerne for de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI - fondene) blev drøftet på et fælles møde mellem Europa-Parlamentets Regionaludviklingsudvalg (REGI) og Det Europæiske Regionsudvalgs Underudvalg for Territorial Samhørighed og EU's budget (COTER), som blev afholdt i forbindelse med den europæiske uge for regioner og byer i Bruxelles den 8. oktober.

I løbet af de seneste år har medlemmer af Europa-Parlamentet og lokale ledere mobiliseret sig for at forsvare en stærk samhørighedspolitik for perioden 2021-2027. En stærk samhørighedspolitik skal fortsætte med at støtte borgere og virksomheder i alle Europas regioner og inddrage de regionale og lokale myndigheder i investeringsbeslutninger. Sammen har de også slået et slag for enklere regler og en samhørighedspolitik for EU, som ikke er underlagt betingelser, der ikke er direkte knyttet til dens mål og modtagere. REGI-udvalget og COTER-underudvalget kritiserede de budgetstramninger, som nogle medlemslande har krævet, og den mulige svækkelse af de lovgivningsmæssige rammer for inddragelsen af de lokale aktører. Desuden mindede de om både Europa-Parlamentets og Regionsudvalgets holdning på det punkt.

REGI- og COTER-medlemmerne gav også udtryk for deres bekymringer og prioriteter over for EU's kommissær for regionalpolitik, Johannes Hahn , som også er kommende kommissær for EU's budget. Debatten understregede behovet for at sikre tilstrækkelig finansiering til at hjælpe alle EU's regioner og byer til at blive grønnere, mere inklusive og mere intelligente gennem effektiv anvendelse af ESI-fondene. Der blev mindet om, at forbindelsen mellem samhørighedspolitik og strukturreformer er nødt til at gå to veje, og at de midler, der er knyttet til samhørighedspolitikken, ikke må anvendes til andre formål. Desuden blev det påpeget, at målene om samhørighed bør indgå i alle EU's politikker, som det kræves i traktaterne. En reduktion af ulighederne og øget opfyldelse af målene for bæredygtig udvikling bør være fælles prioriteter, som ikke undermineres af en top-down-tilgang, hvor fokus ligger på stramninger.

"Mangel på ambitioner, når det gælder samhørighedspolitikken, er ensbetydende med manglende ambitioner for Europa. Det ville være et hårdt slag mod det europæiske projekt, hvis der blev skåret ned på budgettet. Det betyder, at vi er ved at give op og rækker euroskeptikerne sejren på et sølvfad. Det vil vi ikke lade ske" , sagde REGI-udvalgets formand Younous Omarjee .

"Samhørighedspolitikken er den vigtigste investeringspolitik, vores byer og regioner råder over. Muligheden for at den næste flerårige finansielle ramme bliver forsinket, hvilket vil bremse samhørighedspolitikken med et til to år, vil have direkte konsekvenser for klimakampen og skærpe de stigende sociale og territoriale forskelle" , sagde COTER - underudvalgets formand Isabelle Boudineau (FR/PES).

Kontaktperson:

Pierluigi Boda

Tlf. +32 2 282 2461

Mobil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Olivier Plumandon

Olivier.plumandon@ep.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023