Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Lokale ledere og EU-kommissær Günther Oettinger: vedtag EU-budgettet før valget til Europa-Parlamentet for at sikre fortsatte investeringer  

Under en debat i Det Europæiske Regionsudvalg i Bruxelles opfordrede lokale og regionale ledere og EU-kommissæren med ansvar for budget Gunther Oettinger til en aftale om den nye flerårige finansielle ramme (FFR) – som fastsætter de årlige udgiftslofter for alle EU's politikker for 2021-2027 – inden det kommende valg til Europa-Parlamentet i 2019 for at sikre EU's fortsatte støtte til borgere og virksomheder.

De europæiske lokale og regionale ledere støtter Kommissionens bestræbelser på at øge investeringerne i uddannelse, forskning, ungdom og migration samt de foreslåede foranstaltninger til at gøre EU's budget mindre afhængigt af medlemsstaternes finansielle bidrag. Samtidig understreger repræsentanterne for regioner og byer, at den foreslåede nedskæring af samhørighedsbudgettet på 10 % vil gøre det umuligt for dem at tackle uligheder og udbrede innovation på tværs af lokalsamfundene i EU.

De europæiske lokale og regionale ledere fremhævede, at de nødvendige midler skal stilles til rådighed, men at man også er nødt til at præcisere hvilken rolle, regionerne og byerne skal spille i forbindelse med gennemførelsen af næste generation af samtlige EU-politikker for at forbedre deres synergi og virkning. Kommissionens forslag til forordning om nye EU-fonde, der forventes offentliggjort i slutningen af maj eller begyndelsen af juni er i den henseende et afgørende skridt.

Formanden for Det Europæiske Regionsudvalg Karl-Heinz Lambertz bemærkede: "I forslaget til EU's budget opstilles de rette prioriteter, men hvad vi i virkeligheden har vi brug for er et større budget, så vi kan sikre EU en mere ambitiøs fremtid. Udvalget opfordrer derfor til, at budgettet øges til 1,3 % af EU27's BNI. Europa er helt klart nødt til at overvinde en række nye udfordringer – såsom migration og forsvar – men ikke på bekostning af EU's samhørighedspolitik. Det afgørende spørgsmål er nu, hvordan midlerne forvaltes, og at vi sikrer en rettidig aftale, så de lokale og regionale myndigheder kan lægge planer for fremtiden."

Kommissær Günther Oettinger noterede sig regionernes bekymringer og opfordrede de lokale ledere til at få de nationale regeringer med på vognen og således sikre et passende EU-budget. Han anbefalede også RU's medlemmer at kigge på Kommissionens forslag og især de nye programmer: "Samhørighedsfondene er vigtige, men de står ikke alene. Forskning er også et tema for regionerne, og det samme er f.eks. grænsebeskyttelse og migration. Når vi fordobler midlerne til Erasmus+, handler det om jeres børn, ikke Kommissionens børn! Når I laver regnestykket, skal I derfor ikke bare kigge på strukturfondene – I er nødt til at se på andre programmer, der også er relevante og vigtige for jeres daglige aktiviteter."

Bemærkninger til redaktørerne

SAMHØRIGHEDSALLIANCEN

For at understrege vigtigheden af en stærkere samhørighedspolitik efter 2020 har RU sammen med førende europæiske territoriale sammenslutninger lanceret #CohesionAlliance. Der er tale om en græsrodsbevægelse, der er åben for alle, der mener, at EU's samhørighedspolitik også i fremtiden skal være en af EU's bærende søjler. Siden alliancen gik i luften i oktober sidste år, er der kommet nye underskrivere til hver dag, bl.a. regionale og lokale myndigheder, virksomhedssammenslutninger, forskere, fagforeninger og tænketanke.

Der er flere oplysninger om initiativer, udtalelser og holdningspapirer fra #CohesionAlliance på https://cohesionalliance.eu.

Dagsordenen for RU's plenarforsamling i maj

Kontakt:

Pierluigi Boda

Tlf.: +32 2 282 84 2461

Mobil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Del :