Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Stimulering af jernbanesektoren til fordel for grøn vækst på lokalt og regionalt plan  
Lokale og regionale ledere fremhæver jernbanesektorens potentiale i forbindelse med EU's grønne aftale og andre centrale politiske prioriteter for EU

Jernbanesektorens potentiale til at opfylde EU-politikkens prioriteter er hovedemnet i og titlen på den udtalelse, som medlemmerne af Det Europæiske Regionsudvalg (RU) vedtog på deres plenarforsamling i december. Pascal Mangin (FR/EPP), medlem af regionalrådet i Grand Est, fremhæver i sin udtalelse, hvordan transportsektoren kan gøres grønnere ved at gøre større brug af jernbanetransport, og hvordan jernbanesektoren kan bidrage til større økonomisk og social samhørighed i Europas regioner .

Den nye Kommission har dekarbonisering og modvirkning af klimaændringerne blandt sine vigtigste politiske prioriteter som led i "den europæiske grønne aftale". Transportsektoren tegner sig samlet set for omkring 27 % af udledningerne af drivhusgasser i EU. Jernbanesektoren har en af de laveste emissionsrater blandt alle transportformer og er også den eneste sektor, hvis samlede emissioner er faldende på trods af en øget transportmængde. Navnlig de regionale og lokale jernbanelinjer har potentiale til at bidrage til dekarboniseringen og modvirkningen af klimaændringerne, men også til at støtte andre overordnede EU-politiske prioriteter.

"Tog giver en god kombination af hastighed, sikkerhed, komfort, effektivitet og miljøvenlighed. Men alligevel tegner jernbanetransport sig kun for 12 % af godstransporten (vejtransport for 50 %) og under 10 % af passagertransporten. Et af de store problemer er, at konnektiviteten ikke er ligeligt fordelt i EU's regioner – selvom de sekundære regionale linjer er vigtige for at forbinde de vigtigste transportruter med EU's landdistrikter og regioner og områder i den yderste periferi. Den nødvendige infrastruktur vil ikke bare forbinde byer, bynære områder og landområder bedre, den vil også mindske de økonomiske og sociale uligheder mellem dem, styrke det indre marked og forbedre den frie bevægelighed for personer og varer ", udtalte Pascal Mangin (FR/EPP), ordfører for udtalelsen om " jernbanesektorens potentiale til at opfylde EU-politikkens prioriteter ".

For at gøre denne omstilling af transportformer til en realitet, kan der benyttes en række strategiske foranstaltninger på EU-plan i forbindelse med den europæiske grønne aftale (princippet om, at forureneren betaler, mere afbalancerede afgiftssystemer, investering i digitalisering osv.). Samtidig må jernbanesektoren forpligte sig til at forbedre togenes pålidelighed, komfort og prisoverkommelighed yderligere for passagerer og fragt. Jernbanesektoren og EU's offentlige myndigheder bør også sammen overveje, hvordan man bedst opfylder det voksende behov for en opgradering af nattog i EU, da borgerne i stigende grad efterspørger mere klimabevidste løsninger for længere rejser i Europa. De lokale og regionale myndigheder spiller en vigtig rolle for at fremme debatten med både offentlige og private aktører om finansiering og løsninger, som sikrer et reelt alternativ til mere forurenende transportformer til overkommelige priser.

" Jernbanesektoren er nødt til at investere i digitalisering, cybersikkerhed og dør-til-dør-tjenester, som tager hånd om "last mile"-flaskehalse, og vi er nødt til at støtte dem økonomisk og gennem lovgivning, som fremmer omstillingen til lavemissionstransportformer. Det omfatter f.eks. "internalisering af eksterne omkostninger" som forurening ved at benytte princippet om, at forureneren betaler, en revision af de gældende momsfritagelser, som gælder for visse former for transport på tværs af grænserne, men ikke for jernbanetransport, og muligheden for en generel gruppefritagelse for investeringer i intermodale logistikplatforme ", udtalte Pascal Mangin .

Han opfordrede desuden til, at man anerkender passagerstationernes særlige rolle som kulturelle platforme. " Passagerstationer er vigtige kulturbærere, som når bredt ud. Særligt i de mellemstore byer er stationerne ofte en uudnyttet ressource som kultursteder, der udgør et alternativ til museer og festivaller ", fortalte Pascal Mangin . Han foreslog ligeledes at løfte det populære program #DiscoverEU og Interrail -rejser op på et nyt niveau med et særligt program for arrangementer i Europas byer og regioner med fokus på lokale togstationer.

Kontaktperson:

Carmen Schmidle

Tlf. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LEVERAGING-THE-RAIL-SECTOR-FOR-GREEN-GROWTH-AT-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

Fødevarekrise: EU's regionale og lokale ledere opfordrer indtrængende til, at der investeres i lokal produktion af bæredygtige fødevarer, som er til at betale
Fødevarekrise: EU's regionale og lokale ledere opfordrer indtrængende til, at der investeres i lokal produktion af bæredygtige fødevarer, som er til at betale
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/JRC-COR-JOINS-FORCES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LEVERAGING-THE-RAIL-SECTOR-FOR-GREEN-GROWTH-AT-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

CoR joins forces with JRC, European Commission and Parliament to assess Sustainable Development Goals on the ground
CoR joins forces with JRC, European Commission and Parliament to assess Sustainable Development Goals on the ground
29.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LEVERAGING-THE-RAIL-SECTOR-FOR-GREEN-GROWTH-AT-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

Lokale ledere efterspørger mere støtte til bæredygtig og tilgængelig transport for bedre beskyttelse af borgernes sundhed og miljøet
Lokale ledere efterspørger mere støtte til bæredygtig og tilgængelig transport for bedre beskyttelse af borgernes sundhed og miljøet
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMISSION-ANNUAL-BURDEN-SURVEY-2021.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LEVERAGING-THE-RAIL-SECTOR-FOR-GREEN-GROWTH-AT-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
04.08.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COTER-IN-PRAGUE-12-JULY-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LEVERAGING-THE-RAIL-SECTOR-FOR-GREEN-GROWTH-AT-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

Local leaders urge fast-tracking of EU investment into clean public transport
Local leaders urge fast-tracking of EU investment into clean public transport
12.07.2022