Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Bedre EU-lovgivning: RU lancerer regionale knudepunkter 2.0, der skal overvåge, hvordan EU's politikker fungerer i praksis  

I kølvandet på covid-19-krisen forventer borgerne, at EU finder effektive svar: Det Europæiske Regionsudvalgs projekt vedrørende regionale knudepunkter 2.0 hjælper med at vurdere, hvordan EU leverer resultater, gennem et nyt netværk, der omfatter 46 medlemmer, 10 observatører og et tilknyttet organ

Det Europæiske Regionsudvalg lancerede i dag en ny generation af regionale knudepunkter (RegHub), der skal overvåge gennemførelsen af EU's lovgivning i praksis og sikre, at hundredvis af regionale og lokale interessenter høres i forbindelse med evalueringen af EU's politikker. De nye knudepunkter omfatter 46 medlemmer, 10 observatører og et tilknyttet organ, og de etableres som en undergruppe under Kommissionens Fit For Future-platform (F4F). Kommissionens næstformand med ansvar for interinstitutionelle forbindelser og fremsyn Maroš Šefčovič deltog i lanceringen. Den kommer efter en pilotfase, der demonstrerede, at RegHubs er effektive, når det gælder om at overvåge gennemførelsen af lovgivning i tilknytning til fem EU-politikker og give feedback om resultaterne til Kommissionen, Europa - Parlamentet og Rådet med Regionsudvalget som formidler.

Apostolos Tzitzikostas, formand for Det Europæiske Regionsudvalg, sagde: " Jeg byder den nye generation af regionale knudepunkter hjerteligt velkommen. Kontaktpunkterne hos RegHubs har vist sig at være utrolig effektive i bestræbelserne på at overvinde høringskløften mellem Bruxelles og vores regioner. De modtager direkte feedback fra dem, der dagligt oplever EU-politikkernes indvirkning på borgernes liv, og de kan tilbyde Kommissionen uvurderlig information og input om, hvordan EU-politikkerne kan blive mere effektive. Takket være vores kontaktpunkter vil Kommissionen f.eks. få mulighed for at forbedre sin evaluering af direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser, idet den får indblik i de erfaringer, der er indsamlet af personalet på regionale hospitaler fra det østlige Slovenien til Alentejo i Portugal."

Kommissionens næstformand med ansvar for interinstitutionelle forbindelser og fremsyn Maroš Šefčovič , der indledte åbningsarrangementet, sagde: "Jeg er glad for at kunne byde velkommen til RegHub 2.0 under den nye Fit For Future - platform, der har til formål at forenkle og modernisere EU's lovgivning og samtidig reducere den administrative byrde. De regionale og lokale myndigheder spiller en nøglerolle i lyset af deres unikke indblik i erfaringerne hos dem, der er mest direkte berørt. Deres input vedrørende emner som planlægning og godkendelse af det 21. århundredes infrastruktur vil være særlig vigtigt. I vores bestræbelser på at kickstarte den europæiske økonomi ved at investere i grøn, digital, men også sundhedsrelateret infrastruktur kan disse bidrag få en reel indvirkning i praksis."

Michael Murphy (IE/EPP) , medlem af Tipperary County Council og formand for RU's Underudvalg for Økonomisk Politik (ECON) udtalte: "Siden etableringen for to år siden er RegHub blevet forvaltet af ECON-underudvalget, som jeg er formand for. Jeg er meget tilfreds med lanceringen af RegHub 2.0 og de resultater, som netværket har leveret indtil nu. Dagens debat bekræfter, at bedre lovgivning og evidensbaseret politikudformning ikke kun bør være slagord fra Bruxelles-boblen. De bør stå i centrum for EU's regler og sikre, at der tages højde for erfaringerne fra vores byer og regioner. Jeg er glad for at kunne bidrage til denne indsats, og jeg ser frem til at arbejde for at opfylde dette mål i de kommende måneder."

Mark Speich (DE/EPP) , statssekretær for føderale, europæiske og internationale anliggender i delstaten Nordrhein - Westfalen – en af de regioner, der deltager i RegHub 2.0-netværket – og formand for RU's Underudvalg for Borgerrettigheder, Styreformer og Institutionelle og Eksterne Forbindelser ( CIVEX ), erklærede: "Høringerne i RegHub - netværket giver borgere, virksomheder, navnlig SMV'er, og udbydere af offentlige tjenester mulighed for at bidrage med deres erfaringer med gennemførelsen af EU-lovgivning. Det betyder også, at netværket giver borgere og økonomiske aktører større indflydelse på det, der sker i EU. RegHub-netværket anerkendes nu formelt som en del af Kommissionens Fit for Future-platform. Som følge heraf vil ikke blot RegHub-netværket, men alle borgere og økonomiske aktører få mere direkte indflydelse på EU-lovgivningen. Samtidig vil RegHub-høringerne styrke og udvide evidensgrundlaget for platformens udtalelser."

Arbejdsprogrammet for den nye generation RegHub 2.0 og dens ekspertiseområder vil blive fastlagt efter F4F - platformens plenarforsamling, der finder sted den 4. marts, og som vil kortlægge de EU-politikker, der skal undersøges nærmere.

Baggrund:

Netværket af regionale knudepunkter (RegHub) : 70 % af EU-lovgivningen gennemføres på lokalt og regionalt plan. Som følge heraf har lokale og regionale myndigheder værdifulde førstehåndserfaringer med anvendelse af EU's lovgivning i tæt kontakt med lokale virksomheder, arbejdsmarkedets parter, civilsamfundet og borgerne. Gennem sine udtalelser formidler RU formelt de lokale og regionale myndigheders holdning til EU's lovgivningsforslag. Der er ikke desto mindre et behov for at gøre brug af de lokale og regionale myndigheders viden på et tidligere tidspunkt i lovgivningsprocessen og få gavn af deres erfaringer i forbindelse med gennemførelse af EU's lovgivning. RegHub opfylder dette behov ved at indsamle denne tekniske viden om "forholdene i praksis" og formidle den til Kommissionen og de to lovgivere, så den kan bidrage til deres gennemgange, evalueringer og kvalitetskontroller. Som det institutionelle talerør for regioner og byer i EU har RU enestående forudsætninger for at indsamle bidragene fra alle lokale og regionale myndigheder til dette formål. Derfor oprettede RU i 2019 et pilotprojekt bestående af et regionalt netværk til evaluering af gennemførelsen af EU's politikker. Initiativet bygger på en af anbefalingerne fra taskforcen om nærhedsprincippet , som blev oprettet af Kommissionens formand i første halvdel af 2018. Netværket består af særlige "kontaktpunkter" i form af ansatte ved lokale og regionale myndigheder, som indsamler teknisk feedback fra interessenter om deres erfaringer med den konkrete gennemførelse af EU's aktuelle politikker. Netværket tilfører dermed et lokalt og regionalt perspektiv til EU-politikkerne og udvider det evidensgrundlag, de bygger på.

Fit For Future-platformen (F4F) : Kommissionen vil tage platformens synspunkter i betragtning for at sikre, at EU-lovgivningen er en hjælp, og ikke en hindring, for borgere og virksomhe der, og særligt for små og mellemstore virksomheder . Platformens arbejde vil være koncentreret om de emner, der er fremhævet i det årlige arbejdsprogram. For hvert emne indsamler platformen dokumentation fra en bred vifte af offentlige og private interessenter vedrørende mulighederne for forenkling og mindskelse af unødvendige omkostninger ved konkrete EU - love, uden at det vil skade opnåelsen af lovgivningens mål. Platformen afgiver derefter udtalelser, hvori spørgsmål som digitaliseringsmuligheder og lovgivningstæthed tages i betragtning. Dette arbejde indgår som en del af Kommissionens dagsorden for bedre regulering. Det Europæiske Regionsudvalg indgår i platformens regeringsgruppe med tre af udvalgets seks underudvalgsformænd sammen med 27 regeringsrepræsentanter fra EU's medlemsstater.

Kontaktperson:

Marie-Pierre Jouglain

Mobil: +32 (0)473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Del :