Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Fælles presseerklæring fra ministerpræsident i Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, og formand for Det Europæiske Regionsudvalg, Apostolos Tzitzikostas  

Ministerpræsidenten i Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, bød den nyvalgte formand for Det Europæiske Regionsudvalg, Apostolos Tzitzikostas, velkommen på delstatsregeringens kontor i Düsseldorf tirsdag den 3. marts. De drøftede de aktuelle europæiske udfordringer, herunder den alvorlige situation ved grænsen mellem Grækenland og Tyrkiet og udbruddet af Coronavirus.

Ministerpræsident Armin Laschet sagde: "Det glæder mig at møde RU's formand, Apostolos Tzitzikostas, og jeg ser frem til at samarbejde med ham i de kommende år. Det Europæiske Regionsudvalg er regionernes vigtigste talerør i EU. Jeg er overbevist om, at Apostolos Tzitzikostas vil sikre, at regionerne i endnu højere grad vil blive hørt i hele Den Europæiske Union. Vi har brug for et stærkere EU, og vi skal arbejde sammen om at tackle de aktuelle udfordringer."

Apostolos Tzitzikostas sagde: "Jeg har i dag haft æren og glæden af at møde ministerpræsident Laschet. Han er en visionær og pålidelig leder i Tyskland og en engageret europæer. Det, han har opnået i Nordrhein-Westfalen, er et foregangseksempel på, hvordan EU's regioner kan tackle fælles udfordringer i borgernes interesse. EU må skride til handling med det samme for at finde en pragmatisk migrationsløsning. Det er ikke et nationalt anliggende, men et EU - anliggende, som vedrører alle Europas borgere."

Ministerpræsidenten og formanden for Det Europæiske Regionsudvalg er fast besluttet på at se ud over uenighederne og den stigende polarisering i Den Europæiske Union. "For at nå derhen har vi brug for en fælles vision på tværs af EU, der styrker samarbejdet mellem medlemsstater, regioner og små og store byer. Den Europæiske Union har brug for fornyet fremdrift for at tackle de gennemgribende forandringer, som vores borgere står over for i forbindelse med digitaliseringen, befolkningsudviklingen og den nødvendige bekæmpelse af klimaændringerne", sagde Armin Laschet .

En væsentlig betingelse for at opnå en sådan fornyet fremdrift er, at der hurtigst muligt nås til enighed om en ambitiøs aftale om EU's fremtidige budget (den flerårige finansielle ramme) med udgangspunkt i en rimelig balance mellem dem, der drager størst fordel af det fælles marked, og dem, der stadig har noget at indhente.

Ministerpræsidenten og formanden for Det Europæiske Regionsudvalg drøftede også Kommissionens nylige forslag til en grøn pagt og kunstig intelligens. De glædede sig over disse tiltag og understregede, at de skal suppleres af en fælles indsats på nationalt og lokalt plan. Det kommende tyske EU-formandskab i andet halvår af 2020 har potentiale til at tackle de nuværende udfordringer og samle Den Europæiske Union.

Armin Laschet og Apostolos Tzitzikostas understregede især behovet for at hjælpe de regioner, der er særligt berørt af EU's beslutning om at opnå klimaneutralitet inden 2050. "Især kulregioner under omstilling som Rheinisches Revier har brug for EU's støtte til at udvikle infrastrukturen, styrke innovationskapaciteten og sikre investeringer i uddannelse og omskoling. Vi glæder os derfor over forslaget om en ny EU-fond for retfærdig omstilling, der støtter disse regioner", sagde Apostolos Tzitzikostas .

Det Europæiske Regionsudvalgs eksterne præsidiemøde, der afholdes i Nordrhein-Westfalen den 11. september, giver lejlighed til i fællesskab at drøfte Europas fremtid, finde løsninger på, hvordan man kan give bedre feedback om EU-lovgivningen og bringe EU tættere på borgerne.

Formandens talsmand:

Michele Cercone

Tlf. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Del :