Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Den grønne pagt på lokalt plan: eksempler på bedste praksis ønskes  

Det Europæiske Regionsudvalg opfordrer sine medlemmer og unge folkevalgte politikere til at indsende eksempler på bedste praksis med henblik på at indsamle, vise, fremme og sætte skub i udbredelsen af kulstoffattige projekter i hele EU. Er din by eller region en sand mester i bæredygtighed? Er du stolt af de projekter, I er i færd med at gennemføre i lokalsamfundet i tråd med prioriteterne i den grønne pagt? Så er denne opfordring noget for dig.

Byer og regioner er forandringsagenter, som kan spille en central rolle med hensyn til at realisere den grønne pagt og bringe EU tættere på klimaneutralitet. I forbindelse med covid-19 er det vigtigere end nogensinde at påvise de miljømæssige, økonomiske og sociale fordele ved kulstoffattige initiativer.

I den forbindelse opfordrer Det Europæiske Regionsudvalg sine medlemmer og unge folkevalgte politikere til at indsende eksempler på bedste praksis med henblik på at indsamle, vise, fremme og sætte skub i udbredelsen af kulstoffattige projekter i hele EU.

Lokale og regionale projekter vil indgå i en platform, der viser, hvordan byer og regioner allerede realiserer prioriteterne i den grønne pagt og bidrager til grøn genopretning med henblik på at opnå et mere bæredygtigt, inklusivt og modstandsdygtigt samfund.

Projekterne vil blive offentliggjort på RU's interaktive kort og promoveret over for EU-institutioner, interessenter og pressen, navnlig under den 18. europæiske uge for regioner og byer , der finder sted i oktober 2020. Eksemplerne på bedste praksis vil desuden indgå i en rapport om den grønne pagt, som det tyske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union har pålagt Det Europæiske Regionsudvalg at udarbejde i andet halvår af 2020.

Med det nye EU-budget på bordet, de 750 mia. EUR som står til rådighed under genopretningsinstrumentet "Next Generation EU" og i betragtning af medlemsstaternes genopretnings- og resiliensplaner vil Det Europæiske Regionsudvalg vise, hvorfor byer og regioner skal stå i centrum for genopretningsstrategien, og hvad prioriterede investeringer skal fokusere på.

Hvem kan deltage?

Medlemmer og suppleanter i Det Europæiske Regionsudvalg og deltagere i RU's program for unge folkevalgte politikere .

Hvilke projekter kan vælges?

Medlemmerne og de unge folkevalgte politikere opfordres til at berette om nyligt afsluttede eller igangværende projekter og initiativer, som bidrager til at realisere den grønne pagt og rykke Europa tættere på klimaneutralitet. Der kan være tale om alt lige fra energieffektivitet i bygninger til anvendelse af vedvarende energikilder, ren mobilitet, beskyttelse af biodiversitet og initiativer inden for den cirkulære økonomi. De valgte projekter skal bidrage til at mindske CO 2 -emissionerne i de sektorer, der er omfattet af den grønne pagt, EU's nye vækststrategi for opnåelse af klimaneutralitet inden 2050:

  • Ren energi og energieffektivitet (herunder vedvarende energi og bygningsrenovering)
  • Bæredygtig transport
  • Bevarelse af Europas biodiversitet
  • Bæredygtig finansiering og grøn industri
  • Omstilling til en cirkulær økonomi
  • Nulforurening i Europa
  • Fødevarer og landbrug

Hvordan kan man deltage: Udfyld venligst følgende onlineansøgni​ngsskema.

Er der en frist? Ansøgningsskemaet indsendes inden mandag den 21. september 2020.

Kontakt: enve@cor.europa.eu

Den grønne pagt på lokalt plan: Klik her for at få flere oplysninger om RU's webportal og arbejdsgruppe vedrørende den grønne pagt.

Del :