Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Den grønne pagt: byer og regioner fastlægger 2021-køreplan  

Det Europæiske Regionsudvalg (RU) har fremlagt en køreplan for den grønne pagt for 2021. På det 4. møde i arbejdsgruppen om den grønne pagt – going local nåede de lokale ledere til enighed om de politiske mål og prioriteter, der skal fremskynde den kulstofneutrale omstilling og samtidig sætte byer og regioner i centrum for genopretningen efter covid-19. De centrale mål handler om at fremme aktiv nærhed, styrke det institutionelle samarbejde og lette direkte adgang til EU-midler. Renovering af bygninger, grønnere byområder og dekarbonisering af transportsektoren er fokusområder. På mødet drøftede man både Intelligent Cities Challenge og mekanismen for retfærdig omstilling . Begge spiller en fremtrædende rolle i gennemførelsen af dagsordenen for den grønne pagt.

Juan Espadas (ES/PES) , formand for arbejdsgruppen og ENVE-underudvalget, åbnede debatten om de politiske mål, milepæle og fokusområder for den grønne pagt – going local for 2021 og kommenterede Kommissionens to flagskibsinitiativer, der blev fremlagt på mødet. Juan Espadas, der er borgmesteren i Sevilla, sagde: "Når vi siger at, den grønne pagt kun kan realiseres med lokal deltagelse, handler det ikke bare om at slynge et slogan ud. Den Europæiske Union vil aldrig opnå klimaneutralitet, uden at regionerne har de samme ambitiøse mål. Projekter som Intelligent Cities Challenge og platformen for retfærdig omstilling er eksempler på, hvordan vi kan føre den grønne pagt ud i livet, skabe den nødvendige støtte og finde synergier for at hjælpe byer og regioner. Klimakrisen er den største udfordring, vi står over for, og vi har brug for innovative måder at samarbejde om et fælles mål på."

Medlemmerne udvekslede synspunkter om to af Kommissionens flagskibsinitiativer til støtte for EU's omstilling til klimaneutralitet. Iordana Eleftheriadou fra GD GROW præsenterede Intelligent Cities Challenge , og Myriam Boveda fra GD REGIO skitserede den seneste udvikling med hensyn til mekanismen for retfærdig omstilling . Begge har til formål at støtte udrulningen af lokale og regionale grønne pagter.

Michael Murphy (IE/EPP) , medlem af Tipperary County Council og formand for RU's ECON-underudvalg , sagde: "Jeg mener helt grundlæggende, at målene for bæredygtig udvikling og den europæiske grønne pagt er nødt til at gå hånd i hånd for at sikre, at vi får bekæmpet fattigdom og respekterer klodens begrænsninger."

Under debatten om arbejdsgruppens prioriteter sagde Isabelle Boudineau (FR/PES) , næstformand i regionen Nouvelle-Aquitaine og formand for RU's Underudvalg for Territorial Samhørighed og EU's budget ( COTER ): "Kommissionens fremtidige strategi for bæredygtig og intelligent mobilitet skal afspejle de ambitioner, som regionerne har givet udtryk for med hensyn til at gennemføre den grønne pagt. Betydningen af grænseoverskridende forbindelser, internaliseringen af eksterne omkostninger og mere specifikt princippet om, at forureneren betaler, den offentlige transports rolle i vores byer og landområder, betydningen af hverdagsmobilitet og skiftet fra vej- og lufttransport til jernbanetransport – det er alt sammen emner, vi skal høres om. Kommissionen når ikke sine mål uden os!" . Borgmester i Sevilla Juan Espadas vil fremlægge fremskridtene i den lokale arbejdsgruppe om den grønne pagt – going local på det næste COTER-møde den 26. februar 2021.

Warszawas borgmester Rafał Trzaskowski (PL/EPP) delte sine oplevelser fra det første møde, han deltog i som medlem af borgmesterpagtens politiske råd . Rafał Trzaskowski sagde: "På det seneste møde tilsluttede vi os det nye tilsagn om en "Borgmesterpagt for et mere retfærdigt og klimaneutralt Europa", der skal tilpasse borgmesterpagten til den grønne pagt og gøre den til et nøgleværktøj til gennemførelse af den kulstofneutrale omstilling. Vi må gøre en fælles indsats for at føre den grønne pagt ud i livet på lokalt plan. Vi opfordrer Kommissionen til at yde både finansiel og ikkefinansiel støtte til lokale og regionale ledere, så de kan gennemføre den grønne pagt i praksis og fremme samfundets accept af klimaomstillingen. EU's finansielle støtte, herunder Samhørighedsfonden, skal nå direkte ud til byerne og regionerne på en gennemsigtig og retfærdig måde. Der er ingen tid at spilde."

På RU's næste plenarforsamling i marts vil EU's forsamling af lokale og regionale myndigheder drøfte renoveringsbølgen – EU's meget omfattende plan om at forbedre den energimæssige ydeevne i Europas bygningsmasse – med Kadri Simson , der er kommissær med ansvar for energi. I et forslag til udtalelse fra ordfører Enrico Rossi (IT/PES) , medlem af byrådet i Signa (Firenze) og tidligere formand for regionen Toscana (2010-2020), har RU fremlagt en række omfattende foranstaltninger, der skal reducere bygningers CO 2 -aftryk og samtidig skabe arbejdspladser og bekæmpe energifattigdom.

Arbejdsgruppen den grønne pagt – going local blev nedsat den 15. juni 2020 og består af 13 medlemmer af Det Europæiske Regionsudvalg.

Den endelige udgave af køreplanen for den grønne pagt – going local for 2021 bliver snart tilgængelig på RU's webportal til formålet .

Flere oplysninger:

Den grønne pagt – going local er et initiativ under RU's prioritet "opbygning af modstandsdygtige regional- og lokalsamfund" , hvis sigte er at få sat byer og regioner i centrum for den europæiske grønne pagt og sikre, at både EU's strategi for bæredygtig vækst og covid-19-genopretningsplanerne udmønter sig i direkte støtte til byer og regioner og konkrete projekter i alle kommuner og regioner. For at fremskynde indsatsen omfatter den grønne pagt – going local et onlinekort , der med 200 eksempler på bedste praksis kan fungere som inspiration .

Forud for COP26 arbejder RU på et forslag til udtalelse om "Styrkelse af Europas klimaambitioner for 2030 frem mod COP26" . Ordføreren er Vincent Chauvet (FR/RE) , der er borgmester i Autun.

På mobilitetsområdet arbejder RU i øjeblikket på et forslag til udtalelse om bæredygtig og intelligent mobilitet under ledelse af ordfører Robert Van Asten (NL/Renew Europe) , medlem af byrådet i Haag.

I juli 2020 vedtog RU sine anbefalinger om fonden for retfærdig omstilling i en udtalelse af ordfører Vojko Obersnel (HR/PES) , der er borgmester i Rijeka.

Kontaktperson:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Del :