Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Portugals premierminister og Kommissionens næstformand skal drøfte EU's fremtid med lokale og regionale ledere  
Ved sin plenarforsamling i januar (#CoRplenary) vil Det Europæiske Regionsudvalg (RU) fremlægge sin holdning til EU's samhørighedspolitik, det kommende EU-budget og transportpolitikken. Bulgariens vicepremierminister deltager efter planen i plenarforsamlingen

Portugals premierminister António Costa og Kommissionens første næstformand Frans Timmermans vil dele deres synspunkter om Den Europæiske Unions fremtid med regionale og lokale ledere i separate debatter den 31. januar. Deres indlæg bliver den politiske kulmination på Det Europæiske Regionsudvalgs første plenarforsamling i 2018. Her vil EU's forsamling af regionale og lokale politikere også give udtryk for sine synspunkter om det kommende EU-budget samt om bl.a. EU's samhørighedspolitik og mobilitetspolitik.

Portugals premierminister om EU's fremtid og om, hvordan man kan bane vejen for økonomisk vækst

Tidligere borgmester i Lissabon og medlem af RU fra 2010-2015, premierminister António Costa, vil drøfte de reformer, han gør sig til fortaler for i Det Europæiske Råd, når de nationale ledere går ind i et år, som vil udstikke EU's fremtidige kurs. Premierministeren er forkæmper for en reform af den Økonomiske og Monetære Union og for øget økonomisk og social konvergens i Europa. I de seneste måneder har han efterlyst en ny generation af europæisk konvergenspolitik, hvor større investeringer i globale og europæiske udfordringer som f.eks. energiomstilling, cirkulær økonomi og det digitale samfund kædes sammen med landespecifikke reformer, der sigter mod vækst, beskæftigelse og social samhørighed.

RU vil også vedtage en resolution om Kommissionens årlige vækstundersøgelse for 2018. Udvalget ventes at påpege, at den økonomiske vækst i EU hæmmes af, at man undervurderer regionerne og de regionale uligheder. Desuden vil udvalget formentlig understrege vigtigheden af, at EU-investeringer i regionerne, altså samhørighedspolitik, også fremover kommer til at være EU's vigtigste investeringsværktøj. En anden foranstaltning, som tidligere er blevet fremhævet af premierminister António Costa, nemlig det digitale indre marked, vil være genstand for en evaluering udarbejdet af Alin Adrian Nica (RO/EPP) fra Dudeștii Noi i Timiș-distriktet.

En mindre, men mere effektiv indsats? Europas fremtid og bedre lovgivning

Frans Timmermans vil tale på Det Europæiske Regionsudvalgs plenarforsamling den 31. januar, blot nogle få dage efter det første møde i den nye Taskforce om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. Taskforcen, som ledes af EU-kommissæren, har ansvaret for at finde ud af, hvilke opgaver EU kan sende tilbage til de nationale regeringer, samt overveje, hvordan man bedre kan inddrage de regionale og lokale myndigheder i EU's beslutningsproces. RU er repræsenteret i taskforcen med tre af sine medlemmer, herunder udvalgets formand. EU-kommissær Frans Timmermans vil præsentere Kommissionens årlige arbejdsprogram og drøfte, hvor der er mulighed for lokale, regionale og nationale løsninger, og hvor der er behov for europæiske løsninger.

I tilknytning til debatten fremlægger RU den følgende dag en resolution, som kan give "det røde kort når det gælder overholdelse af nærhedsprincippet" til Kommissionens forslag, som knytter de europæiske fonde sammen med strukturreformer.

EU's budget og regionale investeringer efter 2020: regionernes og kommunernes holdning

Inden Kommissionen i maj efter planen fremsætter sit forslag til den næste flerårige finansielle ramme for tiden efter 2020, vil RU nå til enighed om Europas lokale og regionale myndigheders holdning til denne budgetplan for den næste generation af EU-politikker. Marek Woźniak (PL/EPP), formand for Wielkopolska-regionen, vil fremlægge sin udtalelse om Oplæg om fremtiden for EU's finanser under tilstedeværelse af Tomislav Donchev, Bulgariens vicepremierminister, som også vil præsentere det bulgarske rådsformandskabs prioriteter.

I løbet af plenarforsamlingen vil RU's medlemmer også vedtage andre udtalelser med relation til samhørighedspolitikken:

• "Resolution om ændring af forordningen om fælles bestemmelser for de europæiske struktur- og investeringsfonde til støtte for strukturreformer"

• "Mod fuld gennemførelse af en fornyet EU-strategi for regionerne i den yderste periferi". Ordfører: Fernando Clavijo Batlle (ES/ALDE), regionspræsident, De Kanariske Øer

• "Integrerede territoriale investeringer – en udfordring for EU's samhørighedspolitik efter 2020". Ordfører: Petr Osvald (CZ/PES), medlem af byrådet i Plzeň

• "Endelige konklusioner og anbefalinger fra Gruppen på Højt Niveau om Forenkling for perioden efter 2020". Ordfører: Oldřich Vlasák (CZ/ECR), medlem af byrådet i Hradec Králové.

Et mobilt Europa

"Et mobilt Europa" er et vidtspændende sæt initiativer fra Kommissionen, som sigter mod at bidrage til at modernisere mobiliteten og transporten i EU. RU's medlemmer vil drøfte de lokale og regionale konsekvenser af den første række på otte lovgivningsinitiativer, der specifikt er målrettet vejtransport. Ivan Žagar (SI/EPP), borgmester i Slovenska Bistrica, fremlægger sit forslag til udtalelse om "Fremme af gnidningsfri mobilitetsløsninger", som fokuserer på vejafgifter med henblik på bedre at afspejle de reelle udgifter til vejtransport. Den anden udtalelse, hvis ordfører er Spyros Spyridon (EL/EPP), medlem af kommunalbestyrelsen på Poros, handler om "Arbejdsretlige aspekter af godstransport ad landevej".

Andre udtalelser, som skal vedtages:

• "Erasmus for lokale og regionale folkevalgte". Ordfører: François Decoster (FR/ALDE), borgmester i St. Omer

• "Initiativ vedrørende bæredygtig udvikling af den blå økonomi i det vestlige Middelhavsområde". Ordfører: Samuel Azzopardi (MT/EPP), medlem af kommunalbestyrelsen i Rabat

• "COSME-programmets fremtid efter 2020: et regionalt og lokalt perspektiv". Ordfører: Robert Negoiţă (RO/PES), borgmester for distrikt 3 i Bukarest kommune

• "Fremme af sameksistens med konfliktarter inden for rammerne af EU's direktiver om naturbeskyttelse". Ordfører: Csaba Borboly (RO/EPP), formand for regionalrådet i Harghita.

Praktiske oplysninger:

Hvor: Paul Henri Spaak-bygningen – Plenarsalen, Europa-Parlamentet

Hvornår: 31. januar, kl. 15.00-21.00 – 1. februar, kl. 9.00-13.00

• Se plenarforsamlingens dagsorden & dokumenter

• Plenarforsamlingen kan følges live på RU's hjemmeside

Medieprogram for plenarforsamlingen

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COTER-16-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
16.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/OVER-CENTRALISED-RECOVERY-PLANS-RISK-INCREASING-DISPARITIES-BETWEEN-TERRITORIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
09.02.2023