Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
EU's fremtidige budget: EU-27 skal i højere grad bidrage til at beskytte investeringer i regioner og landdistrikter  

Under en debat med den bulgarske vicepremierminister, Tomislav Donchev, påpegede lokale og regionale ledere, at EU-medlemsstaterne er nødt til at øge deres bidrag til EU's budget, hvis man skal overvinde de største udfordringer, som Unionen står over for. Beskæftigelse, vækst, integration af migranter samt bæredygtig udvikling af økonomien og landbruget er alle prioriteter for de lokale og regionale myndigheder, for hvem det er vigtigt, at brexit ikke underminerer finansieringen af hovedsøjlerne i EU, nemlig EU's samhørigheds- og landbrugspolitik. Det Europæiske Regionsudvalg (RU) opfordrede derfor til, at den næste flerårige finansielle ramme (FFR) – der fastsætter de årlige udgiftslofter for samtlige EU-politikker efter 2020 - bliver bredere og bedre udformet.

Forud for forslagene til FFR, som Kommissionen forventes at offentliggøre den 29. maj, anmodede de lokale og regionale ledere medlemsstaterne om at øge deres bidrag til FFR fra 1,04 % til 1,3 % af EU-27's BNI for at lukke de finansielle huller, der er opstået som følge af brexit, og for at imødegå nye udfordringer som f.eks. migration, grænsekontrol og forsvar. Dette var hovedbudskabet i en udtalelse udarbejdet af Marek Woźniak (PL/EPP), formand for Wielkopolska-regionen, som blev vedtaget af RU den 1. februar.

RU's formand, Karl-Heinz Lambertz , sagde, at "det næste EU-budget vil komme til at afgøre, hvilken fremtid vi ønsker for Europa. Hvis vi ønsker et jobskabende, mere retfærdigt, socialt inkluderende og grønnere Europa, bliver vi nødt til at investere i alle regioner, alle lokalsamfund og alle borgere. Det er nødvendigt at finansiere nye prioriteter, såsom sikkerhed og forsvar, men de skal finansieres med nye ressourcer og ikke på bekostning af regioners og landdistrikters udvikling".

Denne holdning deles af Bulgariens vicepremierminister Tomislav Donchev: "Under det bulgarske rådsformandskab er det Bulgariens vigtigste prioritet at fungere som en neutral forhandlingsleder i forbindelse med konceptet europæisk solidaritet og behovet for forenkling af reglerne. Samtidig ønsker Bulgarien imidlertid at være katalysator for idéer, der kan føre til en stærk og effektiv samhørighedspolitik og dermed stærke og velstående regioner!", sagde han.

RU, som er EU's politiske forsamling af regionale og lokale myndigheder, understregede, at hvis EU skal nå sine mål, er det nødt til at reformere sit finansieringssystem for også at give plads til et mere ambitiøst, fleksibelt og gennemsigtigt budget. Man bør afskaffe alle rabatter og finde nye finansielle indtægter – som f.eks. en europæisk selskabsskat, en afgift på finansielle transaktioner og et reformeret momssystem – for at undgå usikre forhandlinger medlemsstaterne imellem.

"EU's fremtidige budget skal have flere finansielle ressourcer til rådighed for at støtte de fælles målsætninger og politikker. EU's samhørighedspolitik bør være tæt forbundet med gennemførelsen af den strategiske vision for udviklingen af EU efter 2020" , sagde ordføreren.

RU gentager i udtalelsen sin opfordring til, at man bibeholder samhørighedspolitikkens nuværende andel af EU-budgettet efter 2020, hvilket bakkes stærkt op af #CohesionAlliance, der er en EU-omspændende koalition, som så dagens lys i oktober 2017.

Kontakt:

Navn

Pierluigi Boda

Tlf. +32 (0) 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Del :