Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Nedskæringer i midler bør kun anvendes i tilfælde af systemiske overtrædelser af retsstatsprincippet  
En tættere overvågning fra EU's side vil gavne borgerne, det lokale demokrati og de lokale økonomier

Lokale og regionale ledere fra hele Den Europæiske Union bakker op om forslagene fra Kommissionen og Europa-Parlamentet, der går ud på at styrke retsstatsprincippet, herunder muligheden for at iværksætte sanktioner mod stater i tilfælde af "alvorlige og systemiske" overtrædelser. Det Europæiske Regionsudvalg (RU) har desuden opfordret EU-institutionerne til at fremme en kultur med respekt for retsstatsprincippet ved i højere grad at inddrage lokalsamfundene, bl.a. offentlige forvaltninger og "netværk af" lokale og regionale ombudsmænd.

De anbefalinger , der blev vedtaget den 12. februar på den første plenarforsamling i RU's nye femårige mandatperiode, understregede behovet for en bredere og tættere overvågningsproces, der understøttes af tilstrækkelige ressourcer. Processen bør munde ud en objektiv og gennemsigtig vurdering baseret på f.eks. den tjekliste for retsstatsprincippet, som er blevet udarbejdet af Europas største menneskerettighedsvagthund, Europarådet, der trækker på en række møder på regionalt og nationalt plan, som afholdes året rundt. Processen vil kulminere med en årlig konference i en by, der udmærker sig ved god forvaltningspraksis. RU's udtalelse fremhæver specifikt værdien af at rådføre sig med retlige netværk og lokale retssamfund og øge den økonomiske støtte til civilsamfundet og uafhængige medier, navnlig på lokalt plan.

Udtalelsen blev fremlagt af Christophe Rouillon , formand for De Europæiske Socialdemokraters Gruppe og borgmester i Coulaines (Frankrig), som sagde følgende: "retsstatsprincippet er ikke blot en af Den Europæiske Unions grundlæggende værdier, men en eksistentiel betingelse for, at Unionen kan fungere. Civilsamfundet og de lokale og regionale myndigheder spiller en vigtig rolle med hensyn til at styrke retsstatsprincippet. Vi mener, at det er nødvendigt at pålægge dem, der krænker retsstatsprincippet, sanktioner – dvs. gerningsmændene, ikke ofrene. Udvalget har således længe kæmpet for, at europæiske regioner og byer ikke bliver straffet for nationale regeringers krænkelser af retsstatsprincippet. Med denne udtalelse har vi fastlagt måder, hvorpå et tættere samarbejde med lokalsamfundene – deres civilsamfund, deres juridiske forsvarere og deres offentlige forvaltninger – kan bidrage til at forsvare og fremme en retskultur".

"Vores anbefalinger er vigtige af to årsager. For det første viser denne udtalelse, at lokale og regionale politikere fra hele Europa støtter bestræbelserne på at styrke retsstatsprincippet. For det andet indeholder disse anbefalinger helt konkrete idéer til, hvordan man kan handle på lokalt og regionalt plan. En styrkelse af retsstatsprincippet er ikke blot et spørgsmål om princip, men også et spørgsmål om at få mest muligt for pengene. At kanalisere penge via systemer, der har en dårlig retspraksis – og som i nogle tilfælde systematisk underminerer retsstatsprincippet – er uhensigtsmæssigt og risikerer at undergrave tilliden hos de europæiske borgere, som integrationsprojektet netop bygger på. En tættere og grundigere overvågning fra EU's side vil gavne borgerne, det lokale demokrati og de lokale økonomier".

Udtalelsen, som Franco Iacop (IT/PES), leder af regionalforsamlingen i Friuli Venezia Giulia, har taget initiativ til og udarbejdet, blev fremlagt af Christophe Rouillon, da førstnævnte siden december ikke længere er medlem af RU.

Anbefalingerne afspejler en overbevisning om, at forvaltningssituationen i EU – der omfatter europæiske, nationale, regionale og lokale politikere og offentlige forvaltninger – kræver, at en overvågning af retsstatsprincippet ikke begrænses til det nationale niveau. Ud fra samme logik har RU opfordret EU som juridisk person til at lade sig selv overvåge, og udvalget slår til lyd for, at EU genoptager processen med at tilslutte sig Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

RU ønsker at undersøge, hvordan man kan "udnytte potentialet" i EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder inden for rammerne af overvågningssystemet. Udvalget har desuden foreslået at iværksætte et pilotprojekt omfattende en gruppe af interesserede byer og regioner, som kan bidrage til at finjustere kriterierne for måling af retsstaten.

Kontaktperson:

Andrew Gardner

Tlf.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FUNDING-CUTS-ACCEPTABLE-ONLY-FOR-SYSTEMIC-BREACHES-OF-RULE-OF-LAW.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FUNDING-CUTS-ACCEPTABLE-ONLY-FOR-SYSTEMIC-BREACHES-OF-RULE-OF-LAW.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-JOINS-HIGH-LEVEL-POLITICAL-CONFERENCE-EMBEDDING-HUMAN-RIGHTS-GRASSROOTS-LEVEL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FUNDING-CUTS-ACCEPTABLE-ONLY-FOR-SYSTEMIC-BREACHES-OF-RULE-OF-LAW.ASPX

CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
22.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FUNDING-CUTS-ACCEPTABLE-ONLY-FOR-SYSTEMIC-BREACHES-OF-RULE-OF-LAW.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/WANTED-LOCAL-OFFICIALS-TO-HELP-THE-WESTERN-BALKANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FUNDING-CUTS-ACCEPTABLE-ONLY-FOR-SYSTEMIC-BREACHES-OF-RULE-OF-LAW.ASPX

Wanted: Local officials to help the Western Balkans
Wanted: Local officials to help the Western Balkans
14.04.2023