Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Rimelig, retfærdig og realiserbar: ‎ Hvis EU's "Klar til 55-klimapakke" skal blive en succes, må alle byer og regioner tages med om bord  

Som reaktion på Kommissionens Klar til 55-pakke , der har til formål at reducere EU's kulstofemissioner med 55 % inden 2030, opfordrer Det Europæiske Regionsudvalg (RU) til, at de nye og ajourførte regler sikrer en central rolle for og direkte finansiering til byer og regioner, som har juridiske kompetencer og er tæt på borgerne i omstillingen til klimaneutralitet.

Den klimapakke, som Kommissionen har foreslået i dag, har til formål at reducere emissionerne fra industri, bygninger, transport og arealanvendelse og vil få betydelige konsekvenser for alle europæiske regioner, virksomheder og borgere og omsætte princippet om, at forureneren betaler, til praksis. Med en ny vision for kulstofprissætning som omdrejningspunkt er det vigtigt, at pakken bidrager til territorial samhørighed. Pakken skal opfylde behovene i alle områder, øge inddragelsen, indtægtsfordelingen og adgangen til direkte finansiering af grønne investeringer og klimasociale udgifter for de lokale og regionale myndigheder, der er ansvarlige for at gennemføre 90 % af klimatilpasningen og 70 % af foranstaltningerne til modvirkning af klimaændringer.

Apostolos Tzitzikostas , formand for Det Europæiske Regionsudvalg og guvernør for regionen Centralmakedonien i Grækenland, udtaler: "Europas omstilling til klimaneutralitet vil kun blive opnået, hvis vi sætter menneskers behov i centrum, tager hensyn til de særlige forhold i hvert enkelt område og ikke lader nogen person eller region sakke bagud. Vi må begynde med at mindske bureaukratiet og sikre, at Europas lokale og regionale myndigheder har direkte adgang til EU-midler. Europa har brug for en grøn og retfærdig genopretning, der tackler klimakrisen, opbygger modstandsdygtighed, støtter innovation og skaber lokale arbejdspladser. Vi skal give byer, regioner og alle EU - borgere mulighed for at fremskynde den grønne omstilling, når de har kompetencer til det – f.eks. inden for energieffektivitet i bygninger, bæredygtig transport, beskyttelse af biodiversitet og bekæmpelse af energifattigdom. Derfor har vi lanceret en europæisk kampagne – Den grønne pagt – Going Local . "

Borgmesteren i Sevilla, Juan Espadas (PES/ES), formand for RU's ENVE-underudvalg og for arbejdsgruppen om den grønne pagt – going local , udtalte: "Klar til 55-pakken er udgangspunktet for en ny klimarevolution. Den skal være ambitiøs, men vi ved, at alt dette er dyrt. Klimaforandringerne vil påvirke alle mennesker og områder, men de vil påvirke de mest sårbare i samfundet først. Hvad angår boliger, mobilitet, energi mm., har vi – for at være "klar til 55" – en stor rolle at spille med hensyn til at sikre, at lighed og stærk social støtte garanteres, så ingen mennesker og ingen områder sakker bagud."

Med den nye og ajourførte energi- og klimalovgivning sigter EU mod at reducere emissionerne med 55 % inden 2030 og nå en nettobalance på nul senest i 2050. "Klar til 55-pakken" er en vigtig søjle i EU's klima- og vækststrategi. Den består af 13 lovgivningsforslag, der omhandler forskellige aspekter af den grønne omstilling, hvor et emissionshandelssystem med fornyet kraft er hjørnestenen. Revisionen af EU's ETS-direktiv har til formål at fremme emissionshandel i bygge- og vejtransportsektoren, hvor lokale og regionale myndigheder har både ekspertise og kompetencer til at opfylde målene i den europæiske grønne pagt og foretage en socialt retfærdig omstilling.

Europas regioner og byer skal anerkendes inden for rammerne af Den Sociale Klimafond og Fonden for Retfærdig Omstilling, da overdreven centralisering kan true den territoriale samhørighed og den sociale retfærdighed i den grønne omstilling. "Klar til 55-pakken" omhandler også bygningers energieffektivitet. Et øget samarbejde på dette område mellem Det Europæiske Regionsudvalg og Kommissionen blev indledt i marts 2021 .

Ajourføringer af eksisterende EU-lovgivning i "Klar til 55":

 • Revision af EU's emissionshandelssystem (EU ETS)
 • Revision af forordningen om arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug (LULUCF)
 • Revision af forordningen om indsatsfordeling
 • Ændring af direktivet om vedvarende energi
 • Ændring af direktivet om energieffektivitet
 • Revision af direktivet om infrastruktur for alternative brændstoffer
 • Ændring af forordningen om fastsættelse af CO 2 -emissionsnormer for biler og varevogne
 • Revision af energibeskatningsdirektivet

Nye lovgivningsforslag i "Klar til 55":

 • En ny EU-skovstrategi
 • En CO 2 -grænsetilpasningsmekanisme
 • En social facilitet for klimaindsatsen
 • ReFuelEU Aviation – om bæredygtige flybrændstoffer
 • FuelEU Maritime – om et grønnere maritimt rum i Europa

Kontaktperson:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

Tlf. +32 (0) 470 88 10 37

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EP-VOTE-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
14.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
10.02.2023