Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Gdansk /Pomorskie-regionen (Polen), Göteborg (Sverige) og regionen Navarra (Spanien) vinder den europæiske iværksætterregionspris 2020  

Den europæiske iværksætterregionspris (EER-prisen), som uddeles af Det Europæiske Regionsudvalg (RU), belønner regioner med den mest troværdige og fremsynede iværksættervision. I år er byen Gdansk i fællesskab med Pomorskie-regionen samt erhvervsregionen Göteborg og regionen Navarra blevet udpeget til vindere for deres fremragende strategier og indsats for at fremme iværksætteri i deres område.

Formanden for Det Europæiske Regionsudvalg, Karl-Heinz Lambertz , ønskede vinderne tillykke og sagde: "Prisen som dette års bedste iværksætterregion er et bevis på, at hvis man giver erhvervslivet mulighed for at blomstre, kan regioner og byer skabe arbejdspladser og fungere som den sociale lim i Europa. Vinderne er en inspiration for os alle, når de viser, at de via samarbejde, nytænkning og opbygning af de rette lokale forhold, kan være drivkraft for bæredygtig vækst i Europa."

"Siden lanceringen af EER-initiativet har vi præmieret 27 områder fra 15 forskellige EU-lande – heriblandt store og små regioner, storbyområder og landdistrikter, højt udviklede regioner og regioner som forsøger at indhente efterslæbet, centralt beliggende områder og mere fjerntliggende og perifere områder. Allesammen har de vist os, at regioner og byer spiller en afgørende rolle med hensyn til at fremme iværksætteri og innovation og skabe de rette betingelser for bæredygtig vækst og arbejdspladser i den Europæiske Union", sagde RU's første næstformand Markku Markkula , som holdt åbningstalen ved prisoverrækkelsen.

Byen Gdansk/Pomorskie-regionen, Polen

Den fælles ansøgning fra byen Gdansk og Pomorskie-regionen tager udgangspunkt i et sammenhængende sæt af vækstfremmende aktiviteter. Demografiske forandringer og en aldrende befolkning er en udfordring for regionen, ligesom det er tilfældet for andre regioner i Polen. Gdansk/Pomorskies iværksætterstrategi er baseret på rekruttering og udvikling af højt kvalificerede menneskelige ressourcer og investering i iværksætteri. Regionen blev valgt på baggrund af dens imponerende samling af målrettede foranstaltninger, som har til formål at tiltrække, udvikle og fastholde talenter, støtte opstart af nye virksomheder og innovative SMV'er og give de unge mulighed for at lære, hvordan man driver en virksomhed.

"Mottoet om frihed, solidaritet, ligestilling og åbenhed er så meget mere end blot luftige idealer – det er baseret på konkrete vækstfremmende aktiviteter. Gdansk og Pomorskie-regionen støtter alle faser i udviklingen af iværksætteri. Det gælder uddannelse, fremme af et gunstigt klima for iværksætteri og støtte til oprettelsen af nye virksomheder samt støtte til erhvervsudvikling, forøgelse af virksomhedernes innovationspotentiale og stimulering af samarbejde og ekspansion til nye markeder i udlandet. Det er hovedelementerne i handlingsplanen for udvikling af iværksætteri 2020", sagde Alan Aleksandrowicz , viceborgmester i Gdansk, og Mieczysław Struk , formand for Pomorskie - provinsen.

Erhvervsregionen Göteborg, Sverige

Göteborg-regionen er en af Europas hurtigst voksende storbyregioner i kraft af omfattende byudvikling og investeringer i infrastruktur. Göteborgs iværksætterstrategi har fokus på at forbedre erhvervsklimaet og skabe bedre vilkår, så SMV'erne kan blomstre. Med henblik på at nå dette mål indeholder strategien seks strategiske områder, nemlig udbud af kvalifikationer, tiltrækningskraft, infrastruktur og tilgængelighed, arealanvendelse, erhvervsklima og innovationskraft.

"Vi er virkelig stolte af at have vundet den europæiske iværksætterregionspris 2020. Erhvervsregionen Göteborg har en af Europas bedste strategier for iværksættere! Den virkelige styrke ligger imidlertid i regionens evne til at åbne op og lytte til iværksætterne som gruppe, at håndtere udfordringer sammen med ikke færre end 35 interessenter, og sammen at gå efter at opnå og fastholde et gunstigt erhvervsklima. Denne værdifulde evne til at samarbejde vil føre til 120.000 nye arbejdspladser inden 2035. Vi føler os inspirerede og motiverede af denne vigtige pris, og vi vil holde fast i en af Europas bedste iværksætterstrategier", sagde Axel Josefsson , formand for Göteborg-regionens forsamling af lokale myndigheder og formand for kommunalbestyrelsen i Göteborg.

Den selvstyrende region Navarra i Spanien

Regionen Navarra er pioner, når det gælder om at støtte iværksætteri i Spanien, og dens mål er at øge forekomsten af iværksætteraktiviteter hos den lokale befolkning. Regionen er i øjeblikket ved at udarbejde sin iværksætterplan for 2020-2022, som indeholder en række målrettede foranstaltninger, der er behov for, hvis man fortsat skal forbedre indikatorerne for virksomhedernes overlevelsesprocent, årlige vækst og iværksætteraktiviteter. Regionens "Strategi for intelligent specialisering –Navarra S3" omfatter hovedelementer såsom fremme af iværksætterkultur, nedbringelse af den reguleringsmæssige byrde, adgang til finansiering og markeder samt internationalisering.

"Navarras regering arbejder utrætteligt for et socialt og territorialt sammenhængende Navarra, som er godt forbundet og består af kreative mennesker og iværksættere, der tager del i en moderne og konkurrencedygtig økonomi, som udmærker sig ved sine industrielle styrker og sin omsorg for miljø, sundhed og livskvalitet i et klima præget af åbenhed og tillid, med det formål at blive et forbillede når det gælder bæredygtig udvikling", sagde Manu Ayerdi , næstformand for regionsregeringen i Navarra.

Den europæiske iværksætterregionspris 2020

Den europæiske iværksætterregionspris (EER) er en ordning, der hvert år udpeger og belønner tre områder i EU, som har fremragende og innovative politiske strategier for iværksætteri, uafhængigt af deres størrelse, velstand og kompetencer. Regioner og byer med den mest overbevisende, fremsynede og lovende plan udpeges til "europæisk iværksætterregion" (EER) for det kommende år.

EER-juryen – som består af RU-medlemmer, repræsentanter for andre EU-institutioner, arbejdsmarkedets parter og territoriale sammenslutninger – vil overvåge gennemførelsen af de prisvindende regionale strategier i hele 2020 med henblik på at give vinderne et objektivt, udefrakommende syn på deres politikker og de fremskridt, der er blevet gjort i løbet af det pågældende år. Vinderne af den europæiske iværksætterregionspris 2020 kan som en del af EER - netværket udveksle og drøfte deres vigtigste resultater og landvindinger med andre regionale og lokale myndigheder.

Fotos fra prisoverrækkelsen kan downloades fra Flickr.

Kontaktperson:

Carmen Schmidle

Tlf. +32 2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Denise Schmidt

Tlf. +32 2 282 2273

denise.schmidt@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2020.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2020.ASPX

Den europæiske iværksætterregionspris 2024: Der er åbent for ansøgninger fra byer og regioner, der fremmer bæredygtig, modstandsdygtig og digital vækst
Den europæiske iværksætterregionspris 2024: Der er åbent for ansøgninger fra byer og regioner, der fremmer bæredygtig, modstandsdygtig og digital vækst
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ARLEM-8-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2020.ASPX

Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
08.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EER-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2020.ASPX

Three European regions awarded for their innovative and sustainable entrepreneurial strategies to overcome the COVID-19 pandemic
Three European regions awarded for their innovative and sustainable entrepreneurial strategies to overcome the COVID-19 pandemic
30.06.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EFFICIENT-STATE-AID-AGROFORESTRY-STRATEGIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2020.ASPX

For at udligne samhørighedsforskellene landdistrikterne imellem er der brug for mere effektive strategier for statsstøtte og skovlandbrug
For at udligne samhørighedsforskellene landdistrikterne imellem er der brug for mere effektive strategier for statsstøtte og skovlandbrug
28.04.2022